Българска академия на науките

Адрес:

София, 1040
ул. “15 ноември”, №1

Телефон:

(+359 2) 979 53 33
(+359 2) 979 52 23

Деловодство:
Тел./факс: 02 981 72 62
Тел. 02 979 52 63
E-mail: office@cu.bas.bg

Протокол:
Тел.: (+359 2) 979 52 67
E-mail: emili@cu.bas.bg

Връзки с обществеността:
Тел.: (+359 2) 979 52 80
E-mail: pr-ban@cu.bas.bg