Единадесета Ученическа научна сесия

на

Ученическия институт на БАН

Ноември 2024 г.

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) отново обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС).

През настоящата година Ученическият институт на Българската академия на науките ще приема и ученически проекти, разработени в училищните STEM-центрове.

Ученическа научна сесия ще се проведе в края на месец ноември или началото на декември присъствено или, при наличие на епидемия, хибридно – с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време с онлайн участници.

Крайната дата, до която ще се приемат ученическите разработки за участие в УНС е 11 октомври 2024 година.

За участие в УНС се приемат ученически разработки/проекти с: научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в които описват идеята си. Приемат се за участие и музикални композиции на ученици. Молбата ни към всеки участник е да приложи и декларация за ползване на личните данни.

Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до 2 броя проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения).

Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Авторите получават копие от рецензията на специалистите не по-късно от седем дни преди провеждането на УНС. В същия срок авторите на допуснатите до УНС разработки получават и покана за представяне на проекта/творбата.

Освен съдържанието на самите проекти, журитата по отделните науки и изкуства оценяват и умението на авторите им да ги представят и защитят, отговаряйки на поставените въпроси.

Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, след потвърждение от неговия директор. Така те ще имат възможност да общуват със специалисти в областта на проекта, да се учат от техния опит, да ползват наличните ресурси: библиотека, лаборатория, изчислителни устройства и др.

Учениците могат да изпращат своите разработки по пощата на адрес: ул. “15 ноември” №1, 1040 София, или да използват онлайн системата за подаване на документи (виж по-долу).

Краен срок за подаване на проекти – 11 октомври 2024 г.

С регламента за участие в конкурсната сесия на УчИ-БАН можете да се запознаете тук.

Единадесета Ученическа научна сесия

на

Ученическия институт на БАН

Ноември 2024 г.

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) отново обявява прием на ученически проекти-разработки за своята ежегодна Ученическа научна сесия (УНС).

През настоящата година Ученическият институт на Българската академия на науките ще приема и ученически проекти, разработени в училищните STEM-центрове.

Ученическа научна сесия ще се проведе в края на месец ноември или началото на декември присъствено или, при наличие на епидемия, хибридно – с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време с онлайн участници.

Крайната дата, до която ще се приемат ученическите разработки за участие в УНС е 11 октомври 2024 година.

За участие в УНС се приемат ученически разработки/проекти с: научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. Приемат се и разработки във формата на уреди и устройства. Проектите от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в които описват идеята си. Приемат се за участие и музикални композиции на ученици. Молбата ни към всеки участник е да приложи и декларация за ползване на личните данни.

Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до 2 броя проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения).

Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Авторите получават копие от рецензията на специалистите не по-късно от седем дни преди провеждането на УНС. В същия срок авторите на допуснатите до УНС разработки получават и покана за представяне на проекта/творбата.

Освен съдържанието на самите проекти, журитата по отделните науки и изкуства оценяват и умението на авторите им да ги представят и защитят, отговаряйки на поставените въпроси.

Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, след потвърждение от неговия директор. Така те ще имат възможност да общуват със специалисти в областта на проекта, да се учат от техния опит, да ползват наличните ресурси: библиотека, лаборатория, изчислителни устройства и др.

Учениците могат да изпращат своите разработки по пощата на адрес: ул. “15 ноември” №1, 1040 София, или да използват онлайн системата за подаване на документи (виж по-долу).

Краен срок за подаване на проекти – 11 октомври 2024 г.

С регламента за участие в конкурсната сесия на УчИ-БАН можете да се запознаете тук.

Подаване на проекти за десета сесия на УчИ-БАН:

Изисквания към проектното предложение

Проектното предложение е необходимо да включва:

 • заявление за участие (по образец),
 • подписана от ученика декларация (по образец) за използване на личните данни, ако е ученикът е пълнолетен,
 • подписана от родител/настойник/попечител декларация (по образец) за използване на лични данни, ако е ученикът е непълнолетен,
 • резюмета на български и английски език задължително в Word формат,
 • и самия проект.

Проекти, за които липсват тези файлове или резюметата са в друг формат, различен от Word, няма да бъдат допускани до участие.

За повече информация, проучете внимателно приложените указания.

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт на БАН
ул. “15 ноември” №1
1040 София

Пратката, изпратена по пощата трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и заявление, с което авторът изразява желание да бъде допуснат до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целият проект, заявлението за участие и резюметата на български и английски език задължително в Word формат. Проекти, за които в електронния носител липсват тези файлове в указания формат, няма да бъдат допускани до участие.

При необходимост от допълнителна информация, пишете нa мейл info@uchiban.eu.

Подаване онлайн

Click or drag a file to this area to upload.
Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в .zip файл и ги прикачете тук.
Ако представяте проекта си с файлове с размер по-голям от 64МВ (напр. програмен код или големи файлове с полета данни), качете го на облачна услуга и изпратете линка тук. Внимание! Уверете се, че връзката ще се поддържа от съответната облачна услуга поне до края на сесията!

Новини от УчИ-БАН

Наградени участници в десетата ученическа научна сесия

понеделник, 4 декември 2023 |

На 2 декември беше открито десетото издание на една от образователните инициативи на Академията, насочена към ученици и учители – Ученически институт на БАН. Научната конкурсна сесия тази година привлече участници от 29 училища [...]

Десета ученическа научна сесия: Ученическият институт на БАН започва прием на проекти

понеделник, 27 февруари 2023 |

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за Ученическата научна сесия (УНС), която ще се проведе през ноември 2023 година (присъствено и хибридно). Целта на УчИ-БАН е да [...]

Ученици представят над 50 проекта в Деветата научна сесия на Ученическия институт на БАН

петък, 2 декември 2022 |

Над 50 проекта на ученици от 15 града участват в Деветата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ- БАН). Научните сесии се провеждат в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. [...]

Ученическият институт на БАН продължава активно своята дейност

четвъртък, 24 март 2022 |

През месец март Ученическият институт на БАН организира 4 уебинара, в които участваха учители и ученици от Варна, Добрич, Монтана, Пловдив, Силистра, и София. Водещият на уебинара „Научни конкурси за ученици" д-р Константин Делчев от [...]

Обучения на Ученическия институт на БАН

сряда, 9 март 2022 |

Обученията, организирани от Ученическия институт на БАН, с теми Роботика и Интернет на нещата и Нови знания за ДНК структурата в гаметите ще включват и практическа част, в която менторите ще отличат тези от участниците, [...]

УчИ-БАН организира онлайн обучения за ученици и учители

петък, 4 март 2022 |

Онлайн обучения за ученици и техните учители с интерес в различни области на науката организира Ученическият институт на БАН. Обученията ще се проведат от март до септември 2022 г., като целта е да се наблегне [...]

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик и имаш интереси в някоя област на науката или в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш сам или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш. Получените резултати е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски проект или да ни изпратиш на адреса на БАН своя картина, рисунка, пластика, дърворезба, етюд.

Ще очакваме твоя проект в срок до края на септември месец.

Проектите се предават за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Участниците получават до края на месец октомври по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

 • Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука и изкуство.

 • Придобиваш умения и опит за изследователска и творческа работа.

 • Получаваш реалистични оценки от специалист за резултатите, които си постигнал. Ще получиш ценни идеи и насоки за развитие.

 • Авторите на най-успешните проекти получават покана да представят работата си на организирана от БАН Ученическа научна сесия. Тя се провежда ежегодно през месец ноември. По време на сесията ще се запознаеш с твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях. Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

 • Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на текстовите проекти, участвали в сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

 • Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Успехи на участници в УчИ-БАН

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения. Творбите на изкуството, участвали в конкурсната сесия на УчИ-БАН се радват на голям интерес от страна на медии и гости на Академията, както и често намират ценители-купувачи.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука и изкуство!