About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 2383 blog entries.

Награда “Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за Ерик Димитров

Ерик Димитров от Института по полимери на БАН е носител на наградата „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 г. Наградата е учредена от акад. Иван Юхновски, а официалната церемония се проведе днес в ХТМУ – София.  Отличието връчи проф. Венко Бешков, председател на Съюза на химиците в България. Тази година се проведе 8-то издание на конкурса. Научните изследвания на Ерик Димитров са посветени на разработването на нови наноструктурирани полимерни носители на лекарствени вещества на основата на сферични нуклеинови киселини от полимер-олигонуклеотидни конюгати, мицелни носители от блокови съполимери и модифицирани ниозоми за системно доставяне на биологично активни вещества. Резултатите са публикувани в пет статии в реномирани международни издания от категория Q1 – Biomacromolecules,  Pharmaceutics  (2 бр.),  Nanoscale Advances и  Nanomatetrials. В периода [...]

Два екипа от Института по електроника с награда „Акад. Емил Джаков“

Два научни колектива от Института по електроника на БАН са отличени с наградата „Акад. Емил Джаков“ за 2023 г.  Наградата се присъжда от Научния съвет на института всяка година за най-добра публикация  в реномирани научни издания. Отличията бяха връчени на церемония в Института по електроника от директора доц. Татяна Куцарова. Доц. д-р Миглена Димитрова,  доц. д-р Цвятко Попов и гл. ас. д-р Павлина Владимирова, в сътрудничество с учени от Словения, Испания и Чехия, са осъществили изследвания на приложението на Метода на тройната сонда в магнитно поле, които допринасят за по-точното определяне на електронната температура в плазма в магнитно поле. Българският екип има основен принос за идеята и обработката на експерименталните данни, моделните пресмятания и въвеждането на корекционен коефициент за подобряване определянето на температурата на електроните. [...]

Скръбна вест – чл.-кор. Михаил Давидов

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19.06.2024 г. почина член-кореспондент Михаил Славчев Давидов. Чл.-кор. Михаил Давидов е роден на 18.07.1940 г. в София. През 1966 г. завършва медицина във Висшия медицински институт в София. През 1971 г. става „Кандидат на медицинските науки“ в Централната лаборатория по регенерация към БАН, през 1974 г. става „Старши научен сътрудник II ст.“, през 1977 г. – „Доктор на медицинските науки“, а през 1982 г. „Старши научен сътрудник I ст.“ През 1989 г. е избран за член кореспондент на БАН. От 1985 г. чл.-кор. Давидов е редовен член на Националната немска Академия на естествоизпитателите „Leopoldina“. Чл-кор. Михаил Давидов е учен от световна величина и е известен със своите постижения за клетъчната анатомия и функционална морфология на редица [...]

2024-06-20T15:18:28+03:00четвъртък, 20 юни 2024 |Категории: САЧК|

Заседание на научно жури в ИИКТ-БАН

На 10.07.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи за построяване на уейвлетни и мултиуейвлетни филтърни банки“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Васил Стефанов Колев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

2024-06-20T11:20:31+03:00четвъртък, 20 юни 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 юли 2024 г. от 16:00 ч., в зала 503 на ИМИ-БАН и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема:   „Изкуствен Интелект – дефиниция, реализация и последствия“ на Димитър Димитров Добрев   в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; докторска програма: „Математическа логика“ Научен ръководител: доц. д-р Любомир Лалов Иванов Председател на Научното жури: проф. д-р Йорг Хорст Копиц Членове на Научното жури: акад. Веселин Стоянов Дренски акад. Петър Стоянов Кендеров проф. дн Александра Андреева Соскова доц. д-р Златко Василев Захариев Материалите по защитата са [...]

2024-06-19T16:52:42+03:00сряда, 19 юни 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Председателят на БАН участва в 19-ата Световна среща на българските медии на БТА

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски е част от делегацията на 19-ата Световна среща на българските медии, организирана от Българската телеграфна агенция. Форумът тази година се провежда между 18 и 21 юни в три града в Украйна – Одеса, Болград и Измаил, където има големи български общности. В Браила, Румъния българската делегация отбеляза 155-ата годишнина от основаването в града на най-старата институция на съвременна България - Българската академия на науките, създадена под името Българско книжовно дружество през 1869 г., още преди Освобождението, в къща на мястото, където е построена черквата “Възнесение Господне”, наричана “Българската църква”. Акад. Юлиан Ревалски определи това като знаково. Той отбеляза, че на това място се е намирала къщата на Варвара хаджи Велева и се е провело учредителното [...]

2024-06-19T14:00:33+03:00вторник, 18 юни 2024 |Категории: Общи новини|
Go to Top