Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1798 blog entries.

Почетен плакет СРЕБЪРЕН за Института по катализ на БАН

Българската академия на науките отличи с Почетен плакет СРЕБЪРЕН Института по катализ на БАН по повод 40 години от неговото основаване. Отличието се присъжда и за значими научни постижения в областта на разработване на нови катализатори и авангардни технологии с екологична насоченост. Тържественото честване по повод 40-годишнината от създаването на Института по катализ се проведе в семинарната зала на института. От името на ръководството на Академията зам.-председателят чл.-кор. Стефан Хаджитодоров връчи наградата на директора проф. Силвия Тодорова. Безспорно институтът се утвърди като водещ в областта на катализа в страната, каза зам.-председателят. Институтът по катализ е международно признат и значим изследователски и образователен център, в който се създава модерна наука и се подготвят висококвалифицирани кадри, се посочва още в поздравителния адрес. Директорът на института проф. [...]

2023-03-31T15:36:53+03:00петък, 31 март 2023 |Категории: Общи новини|

Първият в България водороден електромобил е регистриран на името на ИЕЕС-БАН

Информация за развитието на ЦК „ХИТМОБИЛ“ беше представена на пресконференция Регистрацията на първия в България водороден електромобил е вече факт и негов собственик е ИЕЕС-БАН.  Електромобилът с марка Hyundai Nexo е закупен по процедура за обществена поръчка за доставка и гаранционна поддръжка на електрическо превозно средство с водородни горивни клетки, необходимо за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 5: „ХИТ за съхранение на енергия и електромобилност“ - част от проект Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“. Той бе представен по време на проведената на 30 март 2023 г. междинна пресконференция по проекта. Задвижването на Hyundai Nexo се осъществява от електрически двигател с мощност 120 kW и максимален въртящ момент от 395 Nm. Енергията за движение, както и за всички консуматори в автомобила, се произвежда от горивна клетка [...]

2023-03-31T14:53:42+03:00петък, 31 март 2023 |Категории: Енергийни ресурси и енергийна ефективност|Етикети: |

Еврокомисар Мария Габриел посети БАН

По повод 24 май в Европейския парламент БАН  и еврокомисар Мария Габриел ще представят  изложба за Паисий Хилендарски и книгата „Българските азбуки“ Еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел се срещна на 30 март в БАН с председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски. На срещата присъстваха зам.-председателят на Академията чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, гл. научен секретар проф. Нели Косева и научният секретар в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ доц. Елка Трайкова. Акад. Ревалски запозна еврокомисар Габриел със структурата на БАН и основните научни направления на работа. Проектите на Академията и участието на учените в програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ представи  проф. Нели Косева. Тя подчерта, че за последните три години институтите на БАН работят по 62 [...]

2023-03-31T09:14:30+03:00четвъртък, 30 март 2023 |Категории: Избрани|

Скръбна вест

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 29.03.2023 г. почина академик Людмил Владимиров Христосков. Акад. Людмил Христосков е роден на 12 май 1936 г. в София. През 1959 г. завършва Висшия минно-геоложки институт – София, специалност „Геофизика“. Работи по разпределение като геофизик в „Редки метали и Геоложки проучвания“, а от 1960 г. започва научната му дейност в Геофизичния институт на БАН – секция „Сеизмология“. През 1963 г. става научен сътрудник, през 1972 г. - кандидат на физико-математическите науки, през 1973 г. – старши научен сътрудник II ст., през 1984 г. получава степента “Доктор на физическите науки“, а през 1986 г. е избран за професор по сеизмология. През 1995 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2003 г. – [...]

2023-03-30T15:51:09+03:00четвъртък, 30 март 2023 |Категории: САЧК|

Конкурси в Института по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло) за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали”- един; професионално направление 4.2. Химически науки (аналитична химия) за лаборатория „Методична лаборатория по атомна спектрометрия“- един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”. Документи - в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/ 979 25-60 и 02/ 872-48-01. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 28/ 28.03.2023 г.

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 27/24.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-eap-2023/

Go to Top