About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 2227 blog entries.

Акад. Ревалски се срещна с посланика на Монголия в България

Сключване на споразумение за сътрудничество между Българската академия на науките и Монголската академия на науките обсъдиха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Монголия в България Н. Пр. Лхагвасурен Саянаа. Посланик Саянаа се ангажира да  съдейства за възобновяване на взаимоотношенията между двете академии и за създаването на нова рамка за осъществяване на съвместни научни изследвания в области от общ интерес.

2024-02-27T16:29:53+02:00вторник, 27 февруари 2024 |Категории: Общи новини|

Защита на дисертация на Красимир Терзиев – ИИКТ- БАН

На 12.03.2024 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Съвременните сателитни комуникационни системи и иновативни методи за повишаването на ефективността им” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Красимир Живков Терзиев. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Защита на дисертация на Милвина Терзиева – ИИКТ- БАН

На 12.03.2024 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интеграция и синергия между информационно-комуникационните технологии и съвременното банкиране” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Компютърни системи, комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Милвина Тодорова Терзиева. Заседанието ще се проведе в зала 228, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Първа среща на председателите на академиите на науките на държавите членки на ОЧИС в Истанбул

По инициатива на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в Истанбул беше организирана Първата среща на председателите на академиите на науките на държавите членки на ЧИС с участието на ректорите на водещи турски университети. Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски участва в срещата, която се състоя на 14 и 15 февруари. На срещата присъстваха представители на академиите на науките на Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Северна Македония, Румъния, Турция и Украйна, както и на Мрежата на черноморските университети. При откриването към участниците се обърнаха г-н Фатих Дьонмез, вицепрезидент на ПАЧИС, г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на ПАЧИС и посланик Мерве Сафа Кавакчи, първи заместник-генерален секретар на Постоянния международен секретариат на ЧИС. По време на срещата академик Юлиан Ревалски направи презентация и представи [...]

2024-02-20T14:09:29+02:00вторник, 20 февруари 2024 |Категории: Общоакадемични новини|

Почитаме 151 години от гибелта на Васил Левски

С венец, поднесен  на паметника на Васил Левски, Ръководството на Българската академия на науките ще отдаде почит пред личността и делото на една от най-светлите личности в националния ни пантеон. Припомняме, че преди една година председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски предложи летището в София да носи името на Васил Левски. "С този акт всички ние ще изразим в най-голяма степен почитта си към националния герой на България, който е допринесъл неимоверно много за възраждането на българския дух и за освобождението на Отечеството ни. Освен космополитна личност, Апостолът е и един от дарителите при основаването на Българското книжовно дружество през 1869 г., чиито наследник е Българската академия на науките", казва акад. Юлиан Ревалски. На 19 февруари (понеделник) от 17:00 ч. в храм "Света София" ще [...]

2024-02-19T10:07:23+02:00понеделник, 19 февруари 2024 |Категории: Избрани|

Нови факти за еволюцията на елена-лопатар

Нови и интересни факти и закономерности, отразяващи различни аспекти на еволюцията и разпространението на елена-лопатар, са представени в две статии, публикувани в престижните научни списания PNAS и Scientific Reports на Nature. Откритията са в резултат на комплексна методика, комбинираща приложението на генетични маркери и палеонтологични данни. Сред водещите учени палеогенетици, археозоолози и палеонтолози е проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН), който е сред авторите, формулирали концепцията на изследването. Проследени са миграционните пътища на вида след последните заледявания и в интерглациалните периоди. Демонстрирана е ролята на човека за разселването на вида, както и на значението на този елен за лова, бита и културния живот на някогашните общества, още от праисторическо време насам. Резултатите потвърждават изказаното от проф. Спасов предположение, че в Европа [...]

Go to Top