About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 2347 blog entries.

За сговарянето на езиците между литература и наука пред лицето на разпадащия се свят

Академично слово за 24 май на чл.-кор. Георги Господинов Уважаеми дами и господа, за да избегна йерархиите на изброяването, нека се обърна така – към всички, които говорим и пишем на този език и сме равни пред него. Позволете ми да кажа няколко думи за думите, от катедрата на собствената си несигурност и смирение пред езика, който честваме. За мен няма съмнение, че това е най-хубавият български празник. Защото честваме нещо толкова крехко, ръкотворно и неръкотворно, като буквите и езика. Това не е празник на оръжието, на някоя славна победа или поражение, няма батални сцени, предателства и реки от кръв, с каквито е пълна човешката история. Щастливи сме, че имаме един ден, в който честваме светлото и всекидневно чудо на езика. Да, това е всекидневен [...]

2024-05-23T13:54:46+03:00четвъртък, 23 май 2024 |Категории: Общи новини|

Тържествено събрание на Българската академия на науките за 24 май

Тържествено събрание по повод 24 май се проведе днес в Българската академия на науките. Председателят на Общото събрание на БАН чл.-кор. Евелина Славчева откри събитието за Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е празник, скътан дълбоко в сърцето на всеки българин, каза чл.-кор. Славчева и допълни, че той е израз на духовното израстване на нацията ни, на стремежа ни към напредък и усъвършенстване чрез постиженията на науката и културата. Приветствено слово за празника произнесе председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски. На този ден ние отдаваме признание на българските радетели за наука, просвета и култура и правим равносметка на своите постижения и перспективи, каза той. По думите му днес Академията [...]

2024-05-23T13:53:55+03:00четвъртък, 23 май 2024 |Категории: Избрани, Общи новини|

БАН отбелязва 24 май с тържествено събрание

Българската академия на науките ще отбележи 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност с тържествено събрание.  Събитието ще се проведе в  зала „Проф. Марин Дринов“ (ул. “15-ти ноември” № 1), на 23 май, от 11:00 часа. Тържеството ще бъде открито с приветствие на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Академично слово за празника ще произнесе писателят Георги Господинов, член-кореспондент на БАН. Интериорен вариант на изложбата „Някога и сега. Прославата на Кирило-Методиевото дело в съвремения свят“ на Кирило-Методиевския научен център на БАН ще бъде изложен в Централното фоайе на Българската Академия на науките от 23 до 31 май 2024 г. Постерите на изложбата маркират някои от местата, свързвани [...]

2024-05-22T10:49:40+03:00вторник, 21 май 2024 |Категории: Общи новини|

Изложба „Петър Берон. 200 години от издаването на „Рибния буквар“

Изложбата „Петър Берон. 200 години от издаването на „Рибния буквар“ беше открита днес в Галерия на открито „Градска градина“ пред Народния театър „Иван Вазов“. Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и директорът на Централната билиотека на БАН д-р Силвия Найденова представиха експозицията, която е сред събитията, посветени на 155-годишнината на БАН. Изложбата показва първото издание на „Буквар с различни поучения“ от 1824 г., станал известен като „Рибен буквар“, което е притежание на Централната библиотека на БАН. На четиринадесет табла са разгледани Предисловието и отделните раздели на Буквара, най-ранните отзиви за него, а също и предшествениците и следовниците на тази уникална за българското учебно дело книга. В експозицията е включена информация за Петър Берон като учен, просветен деец и дарител. „Рибният буквар“ е [...]

2024-05-20T20:24:35+03:00понеделник, 20 май 2024 |Категории: Избрани|

Конкурс за „професор“ в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност „Математически анализ“ (Приложения на дробното смятане) – един; за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник” бр.43/17.05.2024г. Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-38-46.    

2024-05-20T12:33:04+03:00понеделник, 20 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Икономистите на БАН: България регистрира едни от най-високите нива на енергийна бедност в ЕС

България регистрира едни от най-високите нива на енергийна бедност в ЕС, но изостава при въвеждането на механизъм за подкрепа на енергийно бедните домакинства и не предприема необходимите действия за целенасочена, цялостна и координирана междусекторна политика в тази област. Това се казва в темата на фокус в редовния Годишен доклад: „Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания“ на Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българската академия на науките. Докладът разглежда състоянието и развитието на глобалната и националната икономика през 2023 г. и представя прогнозни оценки за икономическото развитие в средносрочен план до 2026 г. Темата на фокус анализира и оценява измеренията на енергийната бедност в България през периода 2014-2023 г. В нея учените от ИИИ извеждат необходимостта от провеждане на активна социална и инвестиционна [...]

2024-05-20T10:50:50+03:00понеделник, 20 май 2024 |Категории: Общи новини|
Go to Top