Начало/Връзки с обществеността

About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1678 blog entries.

Защита на дисертация в ИИКТ

На 19.12.2022 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и методи за приложение на виртуална и добавена реалност в образованието“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Пламен Димитров Петров. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html  

2022-12-02T14:26:29+02:00петък, 2 декември 2022 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|

Готова е кулата за новия телескоп в НАО Рожен

Приключиха дейностите по изграждането на кулата за новия 1.5-метров телескоп в Националната астрономическа обсерватория в Рожен към Института по астрономия на БАН. Монтиран е 6-метровият купол и в момента се извършват довършителните работи по вътрешната изолация на кулата, прокарва се електрозахранване и опичен кабел за интернет връзка. Поради настъпването на зимата в Родопите и образувалата се в района снежна покривка, монтажът на самия телескоп ще бъде отложен за пролетта на 2023 година. През последните месеци в НАО Рожен се извършваха дейности по подготовката на площадката на телескопа. В края на 2021 г. бе осъществено геоложкото проучване и геодезично замерване на мястото, избрано за разполагане на телескопа. След изготвянето на архитектурен и конструктивен проект на кулата на телескопа и осигурения строителен надзор на обекта, проектът бе [...]

Ученици представят над 50 проекта в Деветата научна сесия на Ученическия институт на БАН

Над 50 проекта на ученици от 15 града участват в Деветата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ- БАН). Научните сесии се провеждат в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.  Акад. Петър Кендеров, който е научен ръководител на УчИ откри двудневния форум. В БАН имаме желание да помагаме на младите хора да се развиват и да се запознаят с това, което предлага науката – добра среда за развитие и чувство, че си гражданин на света, защото в науката, когато се направи нещо ново, то е ново за целия свят, каза акад. Кендеров. Темите на учениците и техните ръководители са достойни за разработки в лабораториите и кабинетите на БАН, заяви при откриването заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева. Независимо кой ще [...]

2022-12-02T13:30:33+02:00петък, 2 декември 2022 |Категории: Избрани, Общи новини|Етикети: |

Конкурс за професор в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой 93 от 22.11.2022 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

50 години Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН

БАН отличи с Почетен плакет ЗЛАТЕН института Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при Българската академия на науките чества 50 години от създаването си с тържествено събрание, което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Почетен плакет ЗЛАТЕН присъди БАН на Института. Отличието е за изключителен принос за развитието на съвременните фундаментални и научно-приложни изследвания в областта на ядрената физика, теоретичната и математична физика, ректорната физика и др. и по повод 50-та годишнина от основаването му. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров връчи плакета и поздравителен адрес от името на ръководството на Академията на директора доц. Лъчезар Георгиев. Фундаменталните и приложни изследвания на учените от института са високо оценени в международната колегия и неговите сътрудници са търсени партньори в световното научно [...]

Награди „За жените в науката“

Наградите в дванадесетото издание на националната стипендиантска програма „За жените в науката“ бяха връчени на церемония в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Три вдъхновяващи български жени учени бяха отличени за техните изследователски идеи като стипендиантки по програмата за 2022 г. Това са д-р Нина Кънева – Добревска, преподавател по неорганична химия в СУ „Св. Климент Охридски“ (за проекта „Пречистване на води от фармацевтични лекарства“), д-р Катерина Такова- Сакалийска, преподавател по биология в Пловдивския университет „Пайсий Хилендарски“ (за проекта „Имунодиагностика на SARS-COV-2 инфекция чрез антиген, продуциран в тютюневи изделия“) и д-р Мая Жекова, преподавател по квантова физика в СУ „Св. Климент Охридски“ (за проекта „Квази-недифрагиращи гаус-беселовни снопове с остатъчен топологичен заряд“). Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта в изказването си на церемонията, че в [...]

Go to Top