Начало/Направления/Биоразнообразие, биоресурси и екология

Създаване на Национален консорциум по ДНК баркодиране

На 27.09.2023 в зала “Проф. Марин Дринов” на Българска академия на науките се проведе Национален симпозиум „Създаване на български консорциум по ДНК баркодиране – Bulgarian Barcode of Life“.  Събитието беше организирано от Инициативен комитет, включващ седем институции: Институт по физиология на растенията и генетика – БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Национален природонаучен музей – БАН, Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Селскостопанска академия и Научно издателство Пенсофт. Еднодневният симпозиум имаше за цел да представи съществуващите инициативи и организации, които прилагат методите на ДНК баркодиране за изучаване на биоразнообразието в България, както и да бъдат обобщени провежданите досега дискусии и организационни дейности, свързани със стартирането на националната инициатива. Събитието бе открито от доц. Ина Анева, научен секретар на направление [...]

2023-09-29T14:27:58+03:00четвъртък, 28 септември 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|

Ботаническа градина – БАН: „Красота под сянката на клена“

На 16.09.2023 в Ботаническата градина на БАН се проведе събитието „Красота под сянката на клена“, на което посетителите имаха възможността да се докоснат до красотата на растенията и до тайнствата на японските традиции. Специални гости бяха г-н Такаюки Шинозава, съветник в посолството на Япония и г-н Кенто Мураки, културен аташе на Япония в България. Проф. д-р Светлана Николова, директор на Ботаническата градина посрещна гостите и представи програмата на събитието, която бе изпълнена с японски традиции (чайна церемония, демонстрация на Катори Шинто рю, Хайку, икебана, калиграфия и оригами) и български народни песни. Доц. д-р Ина Анева, научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология на БАН, изрази голяма признателност и благодарност към служителите на Ботаническата градина за високия професионализъм и отдаденост в работата, за всички [...]

2023-09-18T10:18:13+03:00понеделник, 18 септември 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 30 юни 2023 г. (петък) от 14.00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. „Майор Ю. Гагарин“ №2, София, ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Състав и динамика на зоопланктона в езерото Сребърна при различен хидрологичен режим на река Дунав“ (научна специалност „Хидробиология“) на Веселка Каменова Цавкова докторант на самостоятелна подготовка към отдел „Водни екосистеми“ Научен ръководител: доц. д-р Лъчезар Пехливанов Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседание за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15 юни 2023 г. (четвъртък) от 14:00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Сравнителен анализ на основните характеристики в поведението на соколовите птици (семейство Falconidae), гнездещи на Балканския полуостров” на Гиргина Николаева Даскалова, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”. Линк към защитата: https://us02web.zoom.us/j/84105443078?pwd=TXZhSGNSZ2tSY1NwMHJXTFpvR3FHZz09 Научен ръководител: доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 193/27.03.2023 г.): доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев (председател) – становище проф. дбн Петър Василев Генов – становище доц. д-р Борис Петров Николов – рецензия [...]

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Третата международна конференция на научната мрежа EPI-CATCH „Еpigenetic mechanisms of crop adaptation to climate change - CA19125“ (Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени), финансирана от Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии (COST), се провежда 30 май до 1 юни в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките.  Директорът на Института по физиология на растенията и генетика проф. Валя Василева откри форума. Основната цел на EPI-CATCH мрежата е създаването на общоевропейска рамка за обмен на знания и умения в областта на растителната епигенетика. Тази сравнително нова научна област е посветена на изучаването на унаследяемите изменения в активността на гените, предизвикани от биохимични модификации на ДНК молекулата и свързаните с нея хистонови белтъци, без да [...]

2023-05-30T14:52:47+03:00вторник, 30 май 2023 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Изложба „Записки по българските орхидеи“ и представяне на книга „Орхидеите в България“

В Националния природонаучен музей на БАН (НПМ) на 25 април бе открита изложбата „Записки по българските орхидеи“ и бе представена книгата „Орхидеите в България“. Експозицията може да бъде разгледана в зала „Ботаника“ на музея до края на годината. Книгата е едно уникално фототипно издание на ръкопис с ботанически записки и рисунки на Любен Домозетски. Днес, когато съществуват много възможности за документиране на наблюденията и вербализиране на знанието, авторът на ръкописа се обръща към този архаичен модел, за да ни представи една вълнуваща и интересна тема – диворастящите орхидеи в България. Следвайки актуални изследвания по темата и основавайки се на авторитетни публикации и база данни, изкуствоведът, художник и естествоизпитател Любен Домозетски разширява интересите си в областта на ботаниката, натрупвайки лични наблюдения и опит, като открива и [...]

Go to Top