Начало/Направления/Биоразнообразие, биоресурси и екология

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания с плакет за дългогодишно сътрудничество

Регионалният исторически музей – Благоевград тържествено отбеляза своята 70 годишнина. При откриването на подготвената по този повод изложба, Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН беше удостоен с почетен плакет и грамота за дългогодишно ползотворно сътрудничество и развитие на палеоботаничната колекция на музея. Близо десетилетие учени от секция Палеоботаника и поленов анализ в ИБЕИ (доц. Владимир Бозуков, чл.-кор. Димитър Иванов) работят съвместно с екипа на отдел Природа в РИМ – Благоевград, както на терен, така и при оформянето на експозициите с растителни фосили или временни изложби. Обобщена информация за юбилейната изложба можете да намерите на: https://www.facebook.com/BulgarianNewsAgency/videos/2025538980974025

2022-11-09T16:37:26+02:00сряда, 9 ноември 2022 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология|Етикети: |

Открит и описан е нов вид растение за науката

Sideritis elica Aneva, Zhelev & Bonchev е новият вид, който е открит и описан от доц. Ина Анева (научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология и изследовател в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН), проф. Петър Желев (Лесотехнически университет) и гл. ас. д-р Георги Бончев (Институт по физиология на растенията и генетика, БАН). Sideritis elica (Родопска елика) се отличава морфологично от известния Мурсалски чай (Sideritis scardica), а разликите са потвърдени на молекулно ниво чрез прилагането на генетични анализи. Най-съществените морфологични характеристики, които отличават новия вид са свързани с начина на разклоняване на стъблото, широчината и дължината на първите три листни двойки, дължината на връхчето на присъцветника и високата интензивност на овласяване. Видът е част от секция Empedoclia на род Sideritis, която е сложна [...]

Обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка на Националния план за възстановяване и устойчивост

На 21.10.2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН се проведе Обществено обсъждане на Доклада за Екологична оценка (ДЕО) на НПВУ. На заседанието присъстваха представители на Министерски съвет – г-н Иван Иванов (директор на „Централно координационно звено“ в Министерски съвет) и г-жа Цветелина Хинкова (експерт „Централно координационно звено“). Г-н Иванов изказа специални благодарности на Българска академия на науките за протегнатата ръка и положените значителни усилия при изготвянето на ДЕО. Доц. д-р Ина Анева, координатор на проекта и научен секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология, подчерта, че БАН е водещият научен, духовен и експертен център на България и като такъв, един от приоритетите е да бъде в полза на обществото и държавата. За нас е чест да участваме в подготовката на стратегически документи [...]

2022-10-24T16:39:34+03:00понеделник, 24 октомври 2022 |Категории: Биоразнообразие, биоресурси и екология, Избрани|

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  "доктор" съобщават, че на 10 октомври 2022 г. (понеделник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Едноклетъчните зелени водорасли като модел за генотипна устойчивост към окислителен стрес" (научна специалност "Генетика") на Даниела Миткова Митева докторант на самостоятелна подготовка към отдел "Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология", секция "Мутагенеза от околната среда" Научен ръководител: проф. д-р Стефка Чанкова-Петрова Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН. Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.

Изложба “ВижНевижданото: Зората на човечеството”

На 20.09.2022 от 18:00 ч. в Националния природонаучен музей на БАН бе открита изложбата “#ВижНевижданото: Зората на човечеството” с автор на научната концепция - проф. Николай Спасов. Експозицията е втората от серията временни изложби, представящи непоказвани досега образци от научните колекции на НПМ-БАН. Тя е свързана с палеоантропологичните открития, направени в страната ни и на Балканите през последните 15 години - находки, които променят представите ни за първите стъпки на човечеството – както тези на предчовеците, стоящи в началото на човешката еволюционна линия, така и на първите съвременни хора, населили Европа. Изложбата бе открита от министъра на културата проф. Велислав Минеков, от директора на музея проф. Павел Стоев и от доц. Ина Анева - научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ на БАН. Проф. [...]

Първо съобщение с доказателства, че у нас са живяли панди преди милиони години

Prehistoric Panda В статията „A late Turolian giant panda from Bulgaria and the early evolution and dispersal of the panda lineage“, публикувана в Journal of Vertebrate Paleontology, проф. Николай Спасов от Националния природонаучен музей при БАН и китайският му колега Цигао Цзянцзо описват нов вид изкопаема голяма панда (Agriarctos nikolovi), обитавала България преди около 6 млн. години, в края на миоцена. Описанието на вида е направено по находка на изкопаеми зъби, съхранявани в колекцията на НПМ – БАН. Еволюцията на пандата е слабо известна поради твърде ограничените изкопаеми останки. Приема се, че прекият предшественик на днешната панда е фосилният китайски род Ailuraerctos, живял преди 8-6 млн. год. Изглежда на пръв поглед странно, но първите, примитивни представители на групата на пандите (Ailuropodini) са открити [...]

Go to Top