Начало/Направления

Дискусия за бъдещето на изкуствения интелект

Бъдещето на изкуствения интелект и влиянието на тази технология върху различните сфери на човешката дейност бяха обсъдени на международен семинар, проведен в Българската академия на науките на 30 ноември. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и посланикът на Испания Н. Пр. Алехандро Поланко откриха форума. Изключително бързото разпространение на системи, базирани на изкуствен интелект, изисква добър анализ на техните възможности и ограничения, осмисляне на правните, организационните и управленските въпроси, които се поставят, както и оптимизиране на връзката между разработването и внедряването им в практиката. Известни български и испански анализатори участваха в дискусията. Проф. Кирил Симов от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН очерта историята, принципите, възможностите и ограниченията на изкуствения интелект. Доц. д-р Мариана Тодорова от Института по философия и социология на [...]

БАН удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей по повод 70 години от основаването му

Българската академия на науките удостои с почетен плакет ЗЛАТЕН Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) на тържествено честване, което се състоя в зала „Проф. Марин Дринов“. Отличието е за изключителни приноси в научните и приложните изследвания в областта на екперименталната морфология и патология, антропология и музейно дело. От името на ръководството на Академията зам.-председателят чл.-кор. Евдокия Пашева връчи плакета на директора на института проф. д-р Светлозара Петкова. Вашият институт заема едно от водещите места в областта на биомедицината, подчерта в приветствието си чл.-кор. Пашева, като пожела в следващите години в института да бъдат привлечени още млади хора. Дейността и успехите на Института представи в тържественото си слово директорът проф. д-р Светлозара Петкова. Днес честваме сътвореното от ежедневния ни труд и научна [...]

2023-11-29T15:35:58+02:00сряда, 29 ноември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Избрани|Етикети: |

Нараства делът на наднационалната идентичност на българските граждани, но националната остава водеща

Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от Българската академия на науките Съвременната идентичност на българските граждани е с хибриден характер като съчетава елементи на национална, наднационална, етническа и локална идентичност. Нараства делът на идентификацията с наднационални структури, като 30,8% от анкетираните възприемат себе си като „гражданин на ЕС“. Това показват резултатите от Национално представително изследване, проведено от учени от БАН, в рамките на научноизследователския проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“, финансиран от фонд „Научни изследвания“. Водещо място, с най-голям дял от 84,7%, заема националната идентичност, но се променят нейните идентификационни координати. Запазва се значението на националната идентичност разбирана като култура, история, памет и език. В същото време идентификацията с определена национална държава в смисъл на държавни граници, [...]

Делегация от БАН посети ЦЕРН

Делегация от Българската академия на науките, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски, посети от 22 до 24 ноември Европейската организация за ядрени изследвания ЦЕРН в Женева.  В делегацията участваха проф. Нели Косева - главен научен секретар на БАН, доц. Иван Георгиев - научен секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии" на БАН и проф. Димитър Тонев - директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.   В рамките на посещението българската делегация се срещна с Генералния директор на организацията професор Фабиола Гианоти,  с Директора за международни отношения Шарлот Варакауле и Ръководителя на отдела за връзки с държавите-членки Питър Чочула. Обсъдени бяха перспективите за участие на учени от БАН в бъдещите изследвания в областта на физиката на високите енергии, обработката на големи [...]

Тържествено честване на 75 г. от създаването на Института за литература

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи почетен плакет ЗЛАТЕН на директора на Института за литература доц. Пенка Ватова на тържество по повод 75-годишнината от създаването на института. Честването се проведе днес в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Институтът за литература се утвърди като един от най-важните изследователски центрове на литературата в България. Като учени вие убедено използвате новите технологии в създаването на литературни корпуси, каза в приветствието си акад. Ревалски. Работата по научни проекти беше акцент в честването на 75-ата годишнина на Института за литература. Учените представиха дейността си по 11 проекта с с различни източници на финансиране. Проектите обхващат различни аспекти на литературната история, включват и изследвания на слабо проучени български творци каза по време на представянето директорът доц. Пенка Ватова. [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Защитата на дисертационния труд на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант в секция „QSAR и молекулно моделиране“ с научни ръководители проф. д-р Иванка Цаковска и чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева, на тема „Изследвания на ADME/Tox свойства и молекулни взаимодействия на флавонолигнани от Silybum marianum L. чрез in silicо и in vitro подходи“, в област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на зависимости структура – активност на биологично активни вещества “, ще се състои на 8 декември 2023 г., от 11:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Таня Пенчева Рецензенти: проф. дхн Ирини [...]

2023-11-24T11:39:25+02:00петък, 24 ноември 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top