Събрание на академиците и член-кореспондентите

Академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките формират свои събрания и отделения, съгасно чл. 7 от Устава на Българската академия на науките.

Академиците и член-кореспондентите формират две събрания – Събрание на академиците (СА) и Събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК). Председател на двете Събрания е Председателят на БАН.

САЧК създава отделения по групи научни и творчески направления, в които се обединяват всички членове от съответните направления. Създадените отделения се утвърждават от Управителния съвет на БАН и се наричат “Отделения на БАН”.

Събранието на академиците и член-кореспондентите в момента има 7 отделения, както следва:

 • Отделение „Природо-математически науки“ (ОПМН) – Математически науки, Физически науки, Химически науки, Науки за Земята.
 • Отделение „Инженерни науки“ (ОИН) – Инженерни науки.
 • Отделение „Биологически науки“ (ОБН) – Биологически науки.
 • Отделение „Медицински науки“ (ОМН) – Медицински науки.
 • Отделение „Аграрни и лесовъдни науки“ (ОАЛН) – Аграрни и лесовъдни науки.
 • Отделение „Хуманитарни и обществени науки“ (ОХОН) – Хуманитарни науки, Обществени науки.
 • Отделение „Изкуство и изкуствознание“ (ОИИ) – Изкуство, Изкуствознание.

Към декември 2023 г. в състава на САЧК влизат 149 членове, от които 56 академици и 93 член-кореспонденти. Съгласно Устава на БАН функциите на председател на САЧК се изпълняват от Председателя на БАН – акад. Юлиан Ревалски. Заместник-председател на САЧК е акад. Дамян Дамянов, а секретар – чл.-кор. Илза Пъжева. Технически секретар на САЧК е г-жа Мирослава Митрович, с която могат да бъдат осъществени контакти на тел. 02/979 52 18 и електронен адрес mira@cu.bas.bg.

Академици

ИменаОтделениеНаправлениеПрофесияГодина на ражданеАкадемик
Атанас Иванов ПавловОАЛНАграрни и лесовъдни наукиАграрни науки1967 г.2021 г.
Николай Витанов ВитановОПМНФизически наукиФизик1964 г.2021 г.
Николай Денков ДенковОПМНХимически наукиХимик1962 г.2021 г.
Константин Иванов ХаджиивановОПМНХимически наукиХимик1958 г.2021 г.
Христо Иванов БелоевОИНИнженерни наукиИнженер1958 г.2021 г.
Григор Ангелов ГорчевОМНМедицински наукиАкушер-гинеколог, хирург1956 г.2021 г.
Румен Георгиев ПанковОБНБиологически наукиМолекулярен биолог1955 г.2021 г.
Красимир Тодоров АтанасовОИНИнженерни наукиИнтелигентни системи1954 г.2021 г.
Чавдар Крумов СлавовОМНМедицински наукиУролог1953 г.2021 г.
Васил Атанасов НиколовОХОНХуманитарни наукиАрхеолог1951 г.2021 г.
Олег Кръстев МушкаровОПМНМатематически наукиМатематик1951 г.2021 г.
Драга Иванова ТончеваОБНБиологически наукиМедицинска генетика1950 г.2021 г.
Светланка Емилова КуюмджиеваОИИИзкуствознаниеИзкуствовед, етномузиколог1949 г.2021 г.
Владимир Пантелеев ЗаревОИИИзкуствоПисател1947 г.2021 г.
Лъчезар Динчов ТрайковОМНМедицински наукиНевролог1959 г.2018 г.
Димитър Велков ДимитровОХОНОбществени наукиСоциолог1947 г.2018 г.
Петър Асенов АтанасовОПМНФизически наукиФизик1942 г.2018 г.
Юлиан Петров РевалскиОПМНМатематически наукиМатематик1956 г.2015 г.
Иван Господинов МилановОМНМедицински наукиНевролог1954 г.2015 г.
Ваньо Иванов МитевОМНМедицински наукиМедик1954 г.2015 г.
Иван Георгиев ИвановОБНБиологически наукиМолекулярна биология1944 г.2015 г.
Ангел Сашев ПоповОПМНФизически наукиФизик1942 г.2015 г.
Радомир Георгиев РадомировОМНМедицински наукиФармаколог1942 г.2015 г.
Христо Борисов ЦветановОПМНХимически наукиХимия на полимерите1941 г.2015 г.
Георги Любенов МинчевОИИИзкуствоКомпозитор1939 г.2015 г.
Минчо Банков ХаджийскиОИНИнженерни наукиАвтоматизация на производството1938 г.2015 г.
Иван Стефанов ЗагорчевОПМННауки за ЗемятаГеолог1937 г.2015 г.
Крум Димитров ДамяновОИИИзкуствоСкулптор, художник1937 г.2015 г.
Пламен Иванов КарталовОИИИзкуствоРежисьор1948 г.2012г.
Веселин Стоянов ДренскиОПМНМатематически наукиМатематик1950 г.2012 г.
Чавдар Станоев РуменинОИНИнженерни наукиЕлектронен инженер1949 г.2012 г.
Дамян Николов ДамяновОМНМедицински наукиХирург1946 г.2012 г.
Владимир Атанасов ОвчаровОМНМедицински наукиАнатом1940 г.2012 г.
Георги Георгиев МарковОХОНХуманитарни наукиИсторик1946 г.2008 г.
Ангел Симеонов ГълъбовОБНБиологически наукиВирусолог1939 г.2008 г.
Богдан Николов ПетруновОМНМедицински наукиАлерголог и имунолог1936 г.2008 г.
Васил Иванов КазанджиевОИИИзкуствоКомпозитор и диригент1934 г.2008 г.
Людмил Иванов СтайковОИИИзкуствоКино- и театрален режисьор1937 г.2004 г.
Александър Георгиев ПетровОПМНФизически наукиФизик1948 г.2003 г.
Петър Радоев ПопивановОПМНМатематически наукиМатематик1946 г.2003 г.
Борис Гоцев ТенчовОБНБиологически наукиБиофизик1946 г.2003 г.
Станимир Любенов ТроянскиОПМНМатематически наукиМатематик1944 г.2003 г.
Атанас Иванов АтанасовОАЛНАграрни и лесовъдни наукиАгроном генетик1943 г.2003 г.
Никола Василев СъботиновОПМНФизически наукиФизик1941г.2003 г.
Петя Иванова ВасилеваОМНМедицински наукиОфталмолог1940 г.2003 г.
Александър Хараланов АлександровОАЛНАграрни и лесовъдни наукиИнженер лесовъд1938 г.2003 г.
Васил Тодоров ГюзелевОХОНХуманитарни наукиИсторик1936 г.2003 г.
Иван Петков ПопчевОИНИнженерни наукиЕлeктроинженер1936 г.2003 г.
Кирил Любенов БояновОИНИнженерни наукиИнженер информатика1935 г.2003 г.
Георги Николов МилошевОПМННауки за ЗемятаГеофизик1933 г.2003 г.
Васил Григоров ГолеманскиОБНБиологически наукиЗоолог1933 г.2003 г.
Ячко Павлов ИвановОИНИнженерни наукиИнженер реолог1932 г.2003 г.
Иван Николов ЮхновскиОПМНХимически наукиХимик органик1937 г.1997 г.
Васил Стоянов СгуревОИНИнженерни наукиЕлектроинженер1936 г.1997 г.
Петър Стоянов КендеровОПМНМатематически наукиМатематик1943 г.1995 г.
Иван Тодоров ТодоровОПМНФизически наукиЯдрен физик1933 г.1974 г.
*Имената оцветени в синьо са връзки към автобиографията на съответния академик.

Член-кореспонденти

ИменаОтделениеНаправлениеПрофесияГодина на ражданеЧлен-кореспондент
Младен Светославов СавовОПМНМатематически наукиМатематик1978 г.2021 г.
Стойчо Стоянов ЯзаджиевОПМНФизически наукиМатематическа физика1972 г.2021 г.
Николай Стефанов ГабровскиОМНМедицински наукиНеврохирург1971 г.2021 г.
Атанас Марков СемовОХОНОбществени наукиЮрист1970 г.2021 г.
Любка Атанасова ДуковскаОИНИнженерни наукиИнформационни технологии1970 г.2021 г.
Георги Господинов ГеоргиевОИИИзкуствоПисател1968 г.2021 г.
Христина Николова ГрупчеваОМНМедицински наукиОфталмолог1968 г.2021 г.
Иван Динев РусевОХОНХуманитарни наукиСтопанска история1963 г.2021 г.
Нина Недева АтанасоваОБНБиологически наукиКлетъчна биология1962 г.2021 г.
Мирослав Иванов ДачевОИИИзкуствознаниеСемиотика на изкуството1962 г.2021 г.
Александър Александров ДрайшуОПМНФизически наукиОптика, квантова електроника1961 г.2021 г.
Евелина Павлова СлавчеваОПМНХимически наукиЕлектрохимик1961 г.2021 г.
Алберт Иванов КръстановОАЛНАграрни и лесовъдни наукиИнжeнерна ензимология1960 г.2021 г.
Цветалина Иванова ТанковаОМНМедицински наукиЕндокринолог1960 г.2021 г.
Кристалина Христова СтойковаОПМННауки за ЗемятаГеолог1959 г.2021 г.
Станислав Василев ВасилевОПМННауки за ЗемятаМинералогия1959 г.2021 г.
Георги Цветков ГеоргиевОАЛНАграрни и лесовъдни наукиГорска ентомология1957 г.2021 г.
Иван Русчев РусчевОХОНОбществени наукиЮрист1957 г.2021 г.
Евдокия Aлександрова ПашеваОБНБиологически наукиМолекулярен биолог1956 г.2021 г.
Владимир Божинов БожиновОПМНХимически наукиХимик1956 г.2021 г.
Николай Маринов НиколовОПМНМатематически наукиМатематик1969 г.2018 г.
Димитър Асенов ИвановОБНБиологически наукиБиолог1960 г.2018 г.
Асен Рачев ГудевОМНМедицински наукиКардиолог1960 г.2018 г.
Иван Александров ИлиевОАЛНАграрни и лесовъдни наукиИнженер лесовъд1958 г.2018 г.
Екатерина Ангелова БъчвароваОПМННауки за ЗемятаФизик1956 г.2018 г.
Александър Григоров КостовОХОНХуманитарни наукиИсторик1956 г.2018 г.
Георги Славчев МиховОИНИнженерни наукиИнженер1954 г.2018 г.
Мила Христова СантоваОИИИзкуствознаниеФолклорист1954 г.2018 г.
Иван Йорданов ГранитскиОИИИзкуствознаниеЛитературовед1953 г.2018 г.
Стефан Георгиев ДрагоевОАЛНАграрни и лесовъдни наукиИнженер технолог1963 г.2014 г.
Николай Кирилов ПетровОМНМедицински наукиМедик1959 г.2014 г.
Христо Миладинов НайденскиОАЛНАграрни и лесовъдни наукиМикробиолог1958 г.2014 г.
Стефан Петров ИвановОПМНМатематически наукиМатематик1957 г.2014 г.
Иванка Йорданова ГерговаОИИИзкуствознаниеИзкуствовед1955 г.2014 г.
Пламен Маринов МарковОИИИзкуствознаниеИзкуствовед1955 г.2014 г.
Вася Стефанова БанковаОПМНХимически наукиХимик1954 г.2014 г.
Костадин Ганчев ГаневОПМННауки за ЗемятаФизик1953 г.2014 г.
Стефан Тодоров ХаджитодоровОИНИнженерни наукиИнженер1953 г.2014 г.
Светозар Димитров МаргеновОПМНМатематически наукиМатематик1953 г.2014 г.
Илза Константинова ПъжеваОБНБиологически наукиБиолог1953 г.2014 г.
Стефан Стоилов КостяневОМНМедицински наукиПатофизиолог1952 г.2014 г.
Ангел Стефанов СтефановОХОНОбществени наукиФилософ1951 г.2014 г.
Стоян Панайотов БуровОХОНХуманитарни наукиФилолог1951 г.2014 г.
Петър Стефанов ГецовОИНИнженерни наукиИнженер1950 г.2014 г.
Пламен Борисов МирчевОАЛНАграрни и лесовъдни наукиИнженер1950 г.2014 г.
Владко Тодоров ПанайотовОИНИнженерни наукиИнженер1950 г.2014 г.
Емил Рафаелов НисимовОПМНФизически наукиФизик1949 г.2014 г.
Александър (Алек) Василев ПоповОИИИзкуствоПисател1966 г.2012 г.
Тони Георгиев СпасовОПМНХимически наукиХимик неорганик1961 г.2012 г.
Николай Георгиев МилошевОПМННауки за ЗемятаГеофизик1959 г.2012 г.
Красимир Димитров ДановОПМНМатематически наукиМатематик1956 г.2012 г.
Димчо Енчев СолаковОПМННауки за ЗемятаСеизмолог1954 г.2012 г.
Иван Илчев ДимитровОХОНХуманитарни наукиИсторик1953 г.2012 г.
Валентина Борисова ПетковаОПМНФизически наукиФизик1948 г.2012 г.
Атанас Димитров КовачевОИНИнженерни наукиАрхитект1954 г.2009 г.
Андон Радев КосевОБНБиологически наукиБиофизик1950 г.2008 г.
Йорданка Найденова КузмановаОАЛНАграрни и лесовъдни наукиМикробиолог1948 г.2008 г.
Мила Василева ВласковскаОБНБиологически наукиМедик1948 г.2008 г.
Илия Благоев РашковОПМНХимически наукиХимик1942 г.2008 г.
Николай Константинов ЦанковОМНМедицински наукиЛекар1942 г.2008 г.
Аксиния Добрева ДжуроваОИИИзкуствознаниеИзкуствовед1942 г.2008 г.
Мария Ганчева ПоповаОХОНХуманитарни наукиФилолог1941 г.2008 г.
Цанка Тодорова ЦанковаОХОНОбществени наукиЮрист1940 г.2008 г.
Румяна Георгиева РадковаОХОНХуманитарни наукиИсторик1939 г.2008 г.
Георги Костов МилевОПМННауки за ЗемятаГеодезист1933 г.2008 г.
Вежди Летиф РашидовОИИИзкуствоСкулптор1951 г.2004 г.
Емил Иванов ХорозовОПМНМатематически наукиМатематик1949 г.2004 г.
Петко Христов ПетковОИНИнженерни наукиАвтоматизация на управлението1948 г.2004 г.
Васил Костадинов ПродановОХОНОбществени наукиФилософ1946 г.2004 г.
Чавдар Пенев СтояновОПМНФизически наукиЯдрен физик1944 г.2004 г.
Димитър Любомиров ЦалевОПМНХимически наукиХимик1943 г.2004 г.
Димчо Бориславов КашчиевОПМНХимически наукиФизикохимик1942 г.2004 г.
Стефан Петров РадевОПМНМатематически наукиМатематик1942 г.2004 г.
Петър Йорданов ВелиновОПМННауки за ЗемятаРадиоинженер1941 г.2004 г.
Венелин Стоянов ЖивковОИНИнженерни наукиМашинен инженер1940 г.2004 г.
Георги Христов РусевОБНБиологически наукиМолекулярна биология1940 г.2004 г.
Атанас Цветанов АтанасовОХОНОбществени наукиСоциолог1939 г.2004 г.
Стефан Христов ХристовОИНИнженерни наукиМашинен инженер1938 г.2004 г.
Елка Георгиева Бакалова-ЛазароваОИИИзкуствознаниеИзкуствовед1938 г.2004 г.
Лозан Славов СпасовОПМНФизически наукиФизик1938 г.2004 г.
Любен Йоакимов ДимитровОХОНОбществени наукиПедагог1936 г.2004 г.
Емилия Илиева ПернишкаОХОНХуманитарни наукиФилолог1936 г.2004 г.
Иван Георгиев ПожарлиевОПМНХимически наукиХимик органик1935 г.2004 г.
Ангел Иванов БалтовОПМНФизически наукиМеханика1935 г2004 г.
Иван Христов ДимовскиОПМНМатематически наукиМатематик1934 г.1997 г.
Милена Георгиева ЦаневаОХОНХуманитарни наукиЛитературовед1930 г.1997 г.
Иван Добрев ДобревОХОНХуманитарни наукиЕзиковед1938 г.1995 г.
Данаил Георгиев БончевОПМНХимически наукиХимик1937 г.1995 г.
Иван Златанов АнгеловОХОНОбществени наукиИкономист1934 г.1995 г.
Генчо Светославов СкордевОПМНМатематически наукиМатематик1943 г.1989 г.
Иван Василев ТомовОПМНФизически наукиФизик1942 г.1989 г.
Михаил Славчев ДавидовОМНМедицински наукиМедик1940 г.1989 г.
Димитър Тодоров БучковОИНИнженерни наукиМашинен инженер1931 г.1989 г.
*Имената оцветени в синьо са връзки към автобиографията на съответния член-кореспондент.

Чуждестранни членове

ИменаДържаваПрофесияГодина на ражданеЧленство
Константинос Георгиу НихоритисГърцияСтаробългарист и богослов19552023
Максим Львович КонцевичФранцияМатематик и физик19642020
Владо КамбовскиСеверна МакедонияЮрист19482015
Klaus-Olaf von KlitzingГерманияФизик19432014
Константин Сергеевич НовосёловРусияФизик19742013
Михаил Георгиевич СтанчевУкрайнаИсторик19532013
Janusz KacprzykПолшаМатематик - компютърни науки19472013
Edward Barry SaffСАЩМатематик19442013
Виктор Анатольевич МатвеевРусияФизик19412013
Vidar ThoméeШвецияМатематик19332013
Hilmar WalterГерманияЕзиковед-българист и славист19332013
Andre Konstantin GeimРусияФизик19582011
Michael GrätzelШвейцарияХимик19442011
Dirk InzéБелгияБиолог19572010
Emmanuel E. GdoutosГърцияСтроителен инженер19482010
Timothy J. ReissСАЩЕтномузиколог19452010
Gerhard Ludwig ErtlГерманияФизикохимик19362010
Стефан Иванов ДимитровФранцияМолекулярен биолог19512008
Лев Матвеевич ЗелёныйРусияФизик19482008
Martial DucloyФранцияФизик19452008
Manfred OppermannГерманияИсторик, археолог19412008
Вадим Израилевич АголРусияМикробиолог19292008
Gyula O. H. KatonaУнгарияМатематик19412007
Ronald DeVoreСАЩМатематик19412007
Jüri EngelbrechtЕстонияМашинен инженер19392007
Александр Владимирович АрхангельскийРусияМатематик19382007
Александр Александрович ЧерновРусияФизикохимик19312007
Heinz MiklasАвстрияБългарист и славист19482006
Thierry de MontbrialФранцияИкономист19432006
Васил Стефанов ГеоргиевСАЩХимик19362006
Владлен Степанович ВерещетинРусияЮрист19322006
Lucien Diego LaudeБелгияФизик19392005
Reinhard Franz Josef DenglerГерманияМедик, неврофизиолог19472003
Elek Szilveszter ViziУнгарияМедик, неврофизиолог19362003
Alfons Georg HofstetterГерманияМедик, уролог19382001
Friedrich EhrendorferАвстрияБотаник19271997
Federico Mayor ZaragozaИспанияБиохимик, общественик19341994
Евгений Павлович ВелиховРусияФизик - физика на нискотемпературната плазма и магнитната хидродинамика19351989
Zhou GuangzhaoКитайФизик19291989
Iván T. BerendУнгарияИсторик и икономист19301988
Mercia MacDermottАнглияИсторичка, публицистка и българистка, писателка19271987
Абел Гезевич АганбегянАрменияИкономист - макроикономика, иконометрика, мениджмънт19321986
Hélène Ahrweiler-GlykatziФранцияВизантоложка19261985

Асоциирани членове на САЧК

Асоциирани членове на САЧК са български учени или творци на изкуствата, които работят и живеят постоянно в чужбина. Изборът на "Асоцииран член на САЧК" се извършва по реда утвърден в Правилника за избиране на чуждестранни членове на БАН.
ИменаДържаваПрофесияГодина на ражданеЧленство
Иван Костов КостовФранцияФизик1953 г.2023 г.
Димитър Димитров СъсъловСАЩФизик1961 г.2023 г.

Задачи и инициативи

Като задачи и инициативи на САЧК могат да бъдат посочени:

 • Попълване състава на САЧК чрез избор на нови академици и член-кореспонденти.
 • Излъчване на подходящи кандидати за председател и заместник-председатели на БАН.
 • Избор на чуждестранни и почетни членове на БАН.
 • Провеждане на ежемесечен Академически семинар, с научни съобщения и презентации от членовете на САЧК.
 • Организиране на чествания, свързани с юбилейни годишнини на живи и починали членове на БАН.
 • Организиране на тържествени събрания и на съвместни събрания с Общото събрание на БАН по важни управленски теми и кадрови въпроси.
 • Поддържане на постоянна дарителска кампания с индивидуални и целеви дарения от академици и член-кореспонденти.
 • Участие като рецензенти и експерти в конкурси за научни постижения, включително за млади учени.
 • Сътрудничество и съдействие за дейността на Ученическия институт на БАН, включваща участие в Ръководството му, участие в комисии, рецензии и др.
 • Съдействие на Ръководството на Академията при оценка, акредитация и подпомагане на дейността на институтите на БАН.

Историческа справка

Българското книжовно дружество (БКД) е предшественик на Българската академия на науките (БАН). То е създадено през 1869 г. по инициативи на родолюбиви българи. Членовете на Дружеството са действителни и спомагателни. За председател на Дружеството е избран проф. Марин Дринов, заместник-председател е Васил Друмев, а секретар – Васил Д. Стоянов. В настоятелството влизат 5 души, а още 5 са техни застъпници. Ръководител на настоятелството е Никола Ценов. Съставът на Дружеството се попълва постепенно през следващите години с нови членове. Още в началото Общото (главното) събрание на БКД играе ролята на колективен ръководен орган. То се свиква всяка година на 11 май – Ден на славянската писменост. От 1884 г. в Дружеството се формират 3 клона – Историко-филологически клон, Клон на природните и медицинските науки и Философско-обществен клон.

През 1878 г. Събранието единодушно приема, че седалището на Дружеството трябва да бъде преместено от гр. Браила в гр. София. През 1910 г. Дружеството взема решение да се преименува в Българска академия на науките, обединяваща академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове). Това е осъществено през 1911 г. с приемане на нов Устав, нов Закон за БАН (1912 г.) и Вътрешен правилник. Съхраняват се трите клона (отделения).

Събранието на академиците и член-кореспондентите наследява ролята на общ колективен ръководен орган на Академията. В неговите права и задължения влизат избор на ръководство на Академията, избор на други ръководни и помощни органи, изработване на правилници, статут на комисии, определяне на състава на редколегията на сп. „Списание на БАН“, създадено през 1869 г. под названието „Периодично списание“. Членовете на БАН провеждат годишно едно общо събрание (м. януари) с организационно-отчетен характер и едно тържествено (в следващата неделя). Общото събрание избира ръководство и нови членове, решава въпроси по всички общи дейности. Пред тържественото събрание се представят новите членове, обявяват се академични награди, изнася се академична реч от новоизбран член, прави се преглед на международните връзки. Има и извънредни общи събрания, обусловени от конкретна тема или задача.

През 1925-28 г. е построена сградата на БАН до Народното събрание и срещу Софийския университет. През 1939 г. към Академията е създаден нов литературно-художествен клон с 3 отдела – литература, пластични изкуства и музика, а към названието на БАН се добавя „и изкуства“ с нова абревиатура БАНИ.

1944 г. е свързана с проведени редовни и извънредни заседания на общото събрание. През 1946 г. влиза в сила нов Закон, връща се названието БАН, създават се първите институти. Към 1952 г. те вече са 31. През тези години функционират 2 отдела – философско-обществен и природо-математичен. Увеличен е 6 пъти бюджета на Академията, нараства научния състав. През 1949 г. броят на отделенията на Събранието се увеличава на 8: физико-математически и технически науки; геолого-географски и химически науки; биологически и медицински науки; история, археология и философия; правни и икономически науки; езикознание; етнография и литература; изобразителни изкуства и култура. В отделенията участват академици и член-кореспонденти, а на общите събрания се канят директори и научни сътрудници.

До 1991 г. Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК) има характеристиката на Общо събрание на БАН, решаващо всички жизнено важни въпроси за настоящето и развитието на Академията. През същата година Уставът на БАН се преработва и САЧК получава статут на допълнителен орган на Академията, а основно ръководно звено става Общото събрание на БАН. Независимо от разделянето на Общото събрание и на САЧК се спазва правилото за председател на БАН да бъде избиран академик, евентуално член-кореспондент, а за заместник-председатели – преобладаващо членове на САЧК.

За академици и член-кореспонденти в историята на БКД и на БАН досега са избирани общо над 900 представители на науката в България, които работят както в самата Академия, така и в университети и други научни организации в страната. Академията избира чуждестранни членове сред представителите на науката в други страни, които работят съвместно с български учени и дават своя принос в развитието на науката в страната. Техният брой до момента е над 300. За почетни членове на БАН, които до момента са 40, се избират приоритетно представители на българската наука с изключителни заслуги за нейното развитие, както и с много голям принос към БАН.

Съгласно Устава на БАН броят на академиците и член-кореспондентите е точно фиксиран и не трябва да надминава 80 души за академиците и 120 души за член-кореспондентите. По този начин максимално допустимия брой на членовете на Академията е общо 200.

В памет – академици

ИменаОтделениеНаправлениеПрофесияГодина на ражданеАкадемикПочинал
Людмил Владимиров ХристосковОПМННауки за ЗемятаСеизмолог1936 г.2003 г. 2023 г.
Мария Ангелова БалтаджиеваОАЛНАграрни и лесовъдни наукиИнженер технолог1938 г.2015 г.2023 г.
Янко Боянов АрсовОИНИнженерни наукиИнженер металург1934 г.2004 г.2023 г.
Антон Николов ДончевОИИИзкуствоПисател1930 г.2003 г.2022 г.
Цветан Димитров ЦветковОАЛНАграрни и лесовъдни наукиКриобиолог1943 г.1995 г.2022 г.
Михаил Георгиев ВиденовОХОНХуманитарни наукиЕзиковед1940 г.2008 г.2021 г.
Чавдар Димитров ПалевОПМНФизически наукиЯдрен физик1936 г.2008 г.2021 г.
Димитър Георгиев КлисурскиОПМНХимически наукиИнженер химик1933 г.2008 г.2021 г.
Евгени Викторов ГоловинскиОПМНХимически наукиБиохимик1934 г.1997 г.2021 г.
Тодор Георгиев НиколовОПМННауки за ЗемятаГеолог1931 г.1997 г.2021 г.
Петър Атанасов КралчевскиОПМНХимически наукиФизикохимик1956 г.2012 г.2020 г.
Стефан Борисов ВоденичаровОИНИнженерни наукиМашинен инженер1944 г.2012 г.2020 г.
Александър Крумов ПоповОПМНХимически наукиЕлектрохимик1942 г.2008 г.2020 г.
Иван Николаев РадевОХОНХуманитарни наукиЛитературовед1943 г.2003 г.2020 г.
Константин Димитров КосевОХОНХуманитарни наукиИсторик1937 г.2003 г.2020 г.
Иван Стоянов ГуцовОПМНХимически наукиФизикохимик1933 г.2003 г.2020 г.
Благовест Христов СендовОПМНМатематически наукиМатематик1932 г.1981 г.2020 г.
Илия Гавраилов БручевОПМННауки за ЗемятаИнженер геолог1934 г.2008 г.2019 г.
Светлин Вълчев РусевОИИИзкуствоХудожник1933 г.2003 г.2018 г.
Ангел Симеонов АнгеловОИНИнженерни наукиИнженер ел.-изч. техника1929 г.1989 г.2018 г.
Николай Янков КауфманОИИИзкуствознаниеИзкуствовед-фолклорист1925 г.2003 г.2018 г.

В памет – член-кореспонденти

ИменаОтделениеНаправлениеПрофесияГодина на ражданеЧлен-кореспондентПочинал
Иван Гергов МитовОМНМедицински наукиМикробиолог1951 г.2014 г.2023 г.
Лъчезар Ангелов ПетровОПМНХимически наукиИнженер химик1939 г.2008 г.2023 г.
Стоил Пешев СтоиловОПМНХимически наукиФизикохимик1935 г.2004 г.2023 г.
Олга Тодорова ПоляковаОМНМедицински наукиХелминтолог1932 г.1989 г.2023 г.
Тодор Апостолов БояджиевОХОНХуманитарни наукиФилолог1931 г.1989 г.2022 г.
Йордан Алексиев ЙордановОМНМедицински наукиАнтрополог1938 г.2004 г.2022 г.
Филип Иванов ФилиповОПМНФизически наукиИнженер електроник1947 г.2008 г.2021 г.
Йовчо Боянов ТопаловОМНМедицински наукиХирург1931 г.1989 г.2021 г.
Андрей Леон ДаниелОИИИзкуствоИзкуствовед1952 г.2014 г.2020 г.
Георги Михайлов МладеновОПМНФизически наукиЕлектроника1941 г.2004 г.2020 г.
Христо Николов ДабовскиОПМННауки за ЗемятаГеолог1935 г.2004 г.2020 г.
Неделчо Николов МилевОИИИзкуствоКиновед1933 г.2004 г.2020 г.
Любомир Антонов БояджиевОПМНХимически наукиИнженер химик1934 г.1995 г.2019 г.
Александър Янков ДимовОХОНОбществени наукиЮрист1924 г.1981 г.2019 г.
Здравко Иванов ЛалчевОБНБиологически наукиБиофизик1948 г.2012 г.2018 г.

В памет – чуждестранни членове

ИменаДържаваПрофесияГодина на ражданеЧленство
Andrzej DworakПолшаХимик19452017
Григорий Куприянович ВенедиктовРусияБългарист, езиковед19292006
János KornaiУнгарияИкономист19282006
Kurt BinderАвстрияФизик19442005
Evanghelos MoutsopoulosГърцияФилософ19302001
Włodzimierz OstrowskiПолшаБиохимик19251997
Reimar LüstГерманияФизик19231997
Antonios-Emilios TachiaosГърцияБогослов, кирилометодиевист, общественик19311989
Евгений Иванович ЧазовРусияМедик - физиолог, кардиолог19291986
Nikolaos K. MoutsopoulosГърцияАрхеолог, архитект и византолог19271985
Josef ŘímanЧехияБиохимик19251983
Periklis TheocharisГърцияИнженер-механик19211976
Борис Евгеньевич ПатонРусияИнженер-металург - електрозаваряване19181969

Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти 2018 г.

Документи