Трима нови академици в областта на медицинските и хуманитарни науки избра днес Събранието на академиците.

 

 

 

 

В отделение „Медицински науки:

Академик д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н.

Роден е през 1956 г. Специалност: Акушерство и гинекология, онкология, хирургия. Национално и световно известен специалист в областта на роботичната и лапароскопската хирургия. Иноватор и внедрител на нови оперативни и неоперативни методи в областта на гинекологията. Университетски учен и преподавател. Член-кореспондент на Българската академия на науките от 2014 г. Работи в Медицински университет Плевен.

 

Академик д-р Чавдар Крумов Славов, д.м.н.

Роден е през 1953 г. Специалност: урология , трансплантология, хирургия,  онкология. Национално и международно известен уролог, участник в български и международни иновативни изследвания и лечения при рак на простата и други заболявания на урогениталната система. Университетски преподавател и изследовател. Член-кореспондент на Българската академия на науките от 2014 г. Работи в УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.

 

В отделение „Хуманитарни и обществени науки“:

Направление „Хуманитарни науки“

Академик Васил Атанасов Николов

Роден е през 1951 г. Той е световноизвестен учен в областта на археологията  и историята. Научните му приноси са в различни аспекти на изследването на късната праистория: произход на неолитната култура на Източните и Централните Балкани, неолитната керамика, праисторическата архитектура, специализираните производства през халколита, комплексното общество през халколита, религиозно-митологичната система на древните земеделци, праисторическите ямни светилища, първите каменни праисторически крепости в Европа и т.н.

През  2014 година е избран за член-кореспондент на БАН. Работи в Националния археологически институт с музей на БАН.