С п и с ъ к
на кандидатите, допуснати до участие в Конкурса – 2024 г. за избор на нови академици и член-кореспонденти на БАН

1. За академици – 13 места

Математически науки – 1 място:
Чл.-кор. Красимир Димитров Данов
Чл.-кор. Николай Маринов Николов
Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов
Чл.-кор. Стефан Петров Иванов

Физически науки – 1 място:
Чл.-кор. Александър Александров Драйшу
Чл.-кор. Валентина Борисова Петкова
Чл.-кор. Стойчо Стоянов Язаджиев
Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов

Химически науки – 2 места:
Чл.-кор. Вася Стефанова Банкова
Чл.-кор. Тони Георгиев Спасов

Науки за Земята – 2 места:
Чл.-кор. Димчо Енчев Солаков
Чл.-кор. Екатерина Ангелова Бъчварова
Чл.-кор. Костадин Ганчев Ганев
Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев
Чл.-кор. Петър Йорданов Велинов
Чл.-кор. Станислав Василев Василев

Инженерни науки – 1 място:
Чл.-кор. Атанас Димитров Ковачев
Чл.-кор. Венелин Стоянов Живков
Чл.-кор. Владко Тодоров Панайотов
Чл.-кор. Георги Славчев Михов
Чл.-кор. Любка Атанасова Дуковска
Чл.-кор. Петко Христов Петков
Чл.-кор. Стефан Тодоров Хаджитодоров

Биологически науки – 1 място:
Чл.-кор. Андон Радев Косев
Чл.-кор. Димитър Асенов Иванов
Чл.-кор. Илза Константинова Пъжева

Хуманитарни и обществени науки – 2 места:
Чл.-кор. Александър Григоров Костов
Чл.-кор. Ангел Стефанов Стефанов
Чл.-кор. Иван Динев Русев
Чл.-кор. Иван Илчев Димитров
Чл.-кор. Иван Русчев Русчев
Чл.-кор. Стоян Панайотов Буров

Аграрни и лесовъдни науки – 2 места
Чл.-кор. Иван Александров Илиев
Чл.-кор. Стефан Георгиев Драгоев
Чл.-кор. Христо Миладинов Найденски

Изкуства и изкуствознание – 1 място:
Боян Ангелов Иванов, писател
Чл.-кор. Иван Йорданов Димитров-Гранитски, писател
Любомир Марков Денев, композитор
Чл.-кор. Мила Христова Сантова, изкуствовед
Недялко Асенов Йорданов, писател
Проф. Станислав Минков Памукчиев, художник
Проф. Стефан Тодоров Драгостинов, композитор

 

2. За член-кореспонденти – 23 места

Математически науки – 3 места:
Проф. Даниел Маринов Данчев
Проф. Евгения Асенова Стоименова
Проф. Иван Николов Ланджев
Проф. Людмил Василев Кацарков
Проф. Надежда Костадинова Рибарска
Проф. Николай Колев Витанов
Проф. Петър Георгиев Бойваленков
Проф. Стефка Стоянова Фиданова

Физически науки – 2 места:
Проф. Даниела Петрова Кирилова
Проф. Добромир Стефанов Пресиянов
Проф. Евгени Христов Семков
Проф. Мирослав Вергилов Абрашев
Проф. Николай Недялков Недялков
Проф. Хассан Шамати

Химически науки – 2 места:
Проф. Георги Николов Вайсилов
Проф. Иво Коцев Грабчев
Проф. Ирена Петкова Костова
Проф. Людмил Манолов Антонов
Проф. Маргарита Димитрова Попова
Проф. Петър Димитров Петров
Проф. Тодор Минков Дудев

Науки за Земята – 2 места:
Проф. Атанас Харалампиев Дерменджиев
Проф. Даниела Василева Йорданова
Проф. Николай Георгиев Бонев

Инженерни науки – 2 места:
Проф. Анжела Славова Попиванова
Проф. Валери Марков Младенов
Проф. Георги Димитров Тодоров
Проф. Даниела Иванова Борисова
Проф. Дичо Стоянов Стратиев
Проф. Иво Цветанов Илиев
Проф. Калоян Кирилов Петров
Проф. Пламен Първанов Ангелов
Проф. Светла Димитрова Стоилова
Проф. Светослав Ганчев Николов

Биологически науки – 2 места:
Проф. Виолета Борисова Великова
Проф. Ирини Атанас Дойчинова-Цекова
Проф. Румяна Атанасова Бакалова-Желева
Проф. Сорен Бохос Хайрабедян
Проф. Стойчо Димитров Стоев

Медицински науки – 3 места:
Проф. Венцислав Методиев Мутафчийски
Проф. Виолета Михова Йотова
Проф. Димитър Богданов Масларов
Проф. Иво Спасов Петров
Проф. Славчо Томов Томов
Проф. Цветомир Иванов Димитров

Хуманитарни и обществени науки – 3 места:
Проф. Борис Владимиров Велчев
Проф. Васил Николаев Киров
Проф. Владимир Стефанов Чуков
Проф. Генка Иванова Петрова
Проф. Диляна Василева Ботева-Боянова
Проф. Димитър Веселинов Димитров
Проф. Евгени Георгиев Евгениев
Проф. Мария Антонова Шнитер
Проф. Мария Нейкова Кънева
Проф. Милен Замфиров Замфиров
Проф. Милко Стоянов Палангурски
Проф. Орлин Стаменов Събев
Проф. Петър Иванов Стоянович
Проф. Тодор Георгиев Галунов
Проф. Щелиян Димитров Щерионов

Аграрни и лесовъдни науки – 2 места:
Проф. Иван Илиев Атанасов
Проф. Илия Цачев Цачев

Изкуства и изкуствознание – 2 места:
Проф. Благовеста Иванова Иванова-Цоцова, изкуствовед
Живка Бойкова Маринова, художничка
Проф. Петер Кънчев Цанев, художник и изкуствовед
Теодора Димитрова Димова, писателка

 

3. За член-кореспонденти на възраст до 50 години във всички области на науката – 2 места

Науки за Земята
Проф. Климент Минев Найденов
Биологически науки
Проф. Георги Цветанов Момеков
Медицински науки
Проф. Станимир Стефанов Сираков
Хуманитарни и обществени науки
Проф. Ергюл Таир Реджеб
Проф. Маргарита Ангелова Стефанова-Бакрачева
Проф. Николай Христов Щерев
Проф. Стоян Андреас Ставру

 

Кандидатите са подредени по азбучен ред на личното име. Документите на кандидатите са достъпни при натискане на името.