Начало/Nikolay Ikonomov

About Nikolay Ikonomov

This author has not yet filled in any details.
So far Nikolay Ikonomov has created 223 blog entries.

Процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Националния археологически институт с музей […]

2022-08-26T16:40:11+03:00петък, 26 август 2022 |Категории: Процедури за избор на директори|

Становище на ОС на БАН по изменение и допълнение на ППЗРАСРБ

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ на Общото събрание на БАН по изменение и допълнение на  Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България Общото събрание на БАН изразява положително мнение в подкрепа на стремежа и усилията,  които МОН полага за развитието на научноизследователския сектор и академичния състав на Република България. Подобряването на качеството и резултатността на изследователския труд е политика, която БАН поддържа от много години и е залегнала като основен принцип в методологията за атестиране на научно-изследователския състав. В допълнение, Общото събрание на БАН е утвърдило методика за разпределяне на значителна част от държавната субсидия по показатели, сред които основно място заемат научната продукция (като се отчита както количеството, така и качеството ѝ) и цитиранията, но също и други показатели – [...]

2022-05-30T19:08:26+03:00понеделник, 30 май 2022 |Категории: Общоакадемични новини|

Към момента няма риск от радиоактивно облъчване за българското население вследствие на военните действия в Украйна

Във връзка със съобщения в медиите за военни действия в района на Чернобилската и Запорожката АЕЦ в Украйна и последвалото безпокойство в част от българското население, следва да се има предвид, че в Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от пет ведомства: Изпълнителна агенция по околна среда към МОСВ поддържа Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система); В Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ се извършва измерване на гама-фон в една точка; Главна дирекция “Гражданска защита” към МВР получава данни от измерването на гама-фона от 335 поста, разположени в общински администрации и от 28 поста, разположени в областни администрации; АЕЦ “Козлодуй” измерва гама-фона чрез Автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол, която е обединена с BULRaMo системата [...]

2022-03-07T14:03:21+02:00събота, 5 март 2022 |Категории: Избрани, Общи новини|

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, обявен във в. „24 часа“ от 17 май 2021 г. I. Отделение по природоматематически науки /ОПМН/ Направление математически науки За академици - 1 място 1. Чл.-кор. дмн Стефан Петров Иванов 2. Чл.-кор. дмн Красимир Димитров Данов 3. Чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов 4. Чл.-кор. дмн Олег Кръстев Мушкаров За член-кореспонденти - 2 места 1. Проф. дмн Николай Колев Витанов 2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков 3. Проф. дмн Анжела Славова Попиванова 4. Проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов 5. Проф. дмн Надежда Костадинова Рибарска За член-кореспонденти до 50 години 1. Проф. дмн Младен Светославов Савов Направление химически науки За академици – 2 места 1. Чл.-кор. дхн Константин Иванов [...]

2021-08-02T14:26:27+03:00петък, 25 юни 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А  конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления:   1. Академици Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 1, Инженерни науки – 2, Биологически науки -  2, Медицински науки - 2, Хуманитарни науки – 2, Обществени науки – 1, Аграрни и лесовъдни науки – 1, Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – 2. 2. Член-кореспонденти Математически науки – 2, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за  земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически [...]

2021-05-20T11:06:55+03:00понеделник, 17 май 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Представяне на иновативните подходи в дейността на УчИ-БАН

Кръгла маса на тема: „Представяне на иновативните подходи в дейността на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН)“ се проведе на 24 юли 2020 г. по инициатива на Съвета по иновации при БТПП. Събитието се проведе в зала А на БТПП. Чрез виртуална класна стая, осигурена от Русенския университет “Ангел Кънчев“, в събитието участваха и около 40 души от цялата страна. […]

2020-09-24T14:39:49+03:00понеделник, 27 юли 2020 |Категории: Скрити, Ученически институт на БАН|Етикети: , |
Go to Top