Трима членове на БАН с Почетния знак на президента

С Почетния знак на президента бяха удостоени  акад. д.м.н. Лъчезар Трайков, чл.-кор. д.б.н. Илза Пъжева и чл.-кор. д.н. Иван Гранитски. Тържествената церемония по награждаването на дейци на образованието, науката, културата и изкуството се проведе на 16 май в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.  „Обществото ни цени високо вашето родолюбие, талант, труд и всеотдайност“, посочи държавният глава и отбеляза, че със своите значими успехи отличените  допринасят за утвърждаването на изконни ценности, които са здравата основа, върху която трябва да се гради съвременна България. Акад. Лъчезар Трайков получи отличието по повод неговата 65-годишнина, за високозначимия му принос като уважаван лекар, изтъкнат учен и университетски преподавател в областта на неврологията, както и за заслугите на цялостната му дейност към развитието и международния авторитет на съвременната българска медицинска научна [...]

2024-05-17T10:43:28+03:00петък, 17 май 2024 |Категории: САЧК|

Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Българска академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления: I. Академици Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически науки - 1, Хуманитарни и обществени науки – 2, Аграрни и лесовъдни науки – 2, Изкуства и изкуствознание – 1. II. Член-кореспонденти Математически науки – 3, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за земята – 2, Инженерни науки – 2, Биологически науки - 2, Медицински науки – 3, Хуманитарни [...]

2024-05-08T12:43:03+03:00вторник, 7 май 2024 |Категории: Избрани, САЧК|

Почетен знак „Марин Дринов“ на лента за чл.-кор. Атанас Ковачев

Българската академия на науките удостои чл.-кор. Атанас Ковачев с почетен знак „Марин Дринов“ на лента. Заместник-председателят на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН акад. Дамян Дамянов връчи отличието на церемония, която се проведе на 29 април. Почетният знак се присъжда на чл.-кор. Ковачев за неговия принос в архитектурното наследство на Българската академия на науките, за постижения в проектантско-реализаторската, научно-изследователската, многостранната обществена, организационна, експертна и педагогическа дейност и по повод неговата 70–годишнина. Научните интереси на чл.-кор. Атанас Ковачев са в областта на градоустройствената теория и историята на архитектурата, градоустройството и териториалното устройство; развитието на зелените системи; сградите и комплексите за отдих; екологичните проблеми на населените места; устойчивото развитие на териториите. Чл.-кор. Ковачев благодари за наградата и каза, че продължава да вярва в идеите си за [...]

2024-05-07T15:51:23+03:00вторник, 30 април 2024 |Категории: САЧК|

Скръбна вест – чл.-кор. Ангел Балтов

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 10.04.2024 г. почина член-кореспондент Ангел Иванов Балтов. Чл.-кор. Ангел Балтов е роден на 10.11.1935 г. в София. През 1959 г. завършва УАСГ, специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Специализирал е в Института по основни проблеми на техниката в Полската академия на науките – Варшава, Полша, в Екол Политехник, Париж, Франция и в Международния център по механика в Удине, Италия. Чл.-кор. Балтов е заемал редица отговорни длъжности: заместник-декан на Факултета по математика и механика към СУ „Кл. Охридски“; научен секретар на Института по механика и биомеханика – БАН; ръководител на Секция „МДТТ“ в Института по механика; научен секретар на БАН, отговарящ за математическите науки; ректор на Центъра по обучение към БАН; член на 3 Специализирани научни [...]

2024-04-12T16:13:59+03:00сряда, 10 април 2024 |Категории: САЧК|

Скръбна вест – чл.-кор. Алек Попов

Българската академия на науките с прискърбие съобщава, че на 22 март 2024 г. загуби един от достойните си членове член-кореспондент Алек Попов (1966-2024). Той беше един от най-оригиналните и талантливи съвременни български белетристи. До последния си дъх се опитваше да разгадае тайните на българското слово, дълбаеше в безкрайните тунели на отечественото езиково пространство и чрез творбите си показваше и разгръщаше многобагровата палитра на българската изящна словесност. Многократно в различни свои интервюта и беседи той заявяваше, че е писател, който цял живот се труди на „нивата на езика“. Затова и неговия основен инструмент е именно българският език. Алек Попов се интересуваше много от развитието на нашия език, от неговото обогатяване и магичната му способност да изразява и изобразява конкретните пулсации на духа на времето. Творбите му [...]

2024-04-12T23:36:08+03:00петък, 22 март 2024 |Категории: САЧК|

Учени от БАН с призив към ректорите на медицинските университети във Варна и Стара Загора

Призив - обръщение изпратиха учени от Българската академия на науките към ректорите на медицинските университети във Варна и Стара Загора за прекратяване на всички форми на обучение по хомеопатия в университетите. Инициативата е на Форума за борба с лъженауката при БАН. Сред подкрепилите обръщението учени са имената на редица от най-видните български медици. През 2022 г. ректорите на медицинските университети в София, Пловдив и Плевен, оценявайки правилно вредите от хомеопатията и нейното преподаване, прекратиха всички форми на преподаване на хомеопатията в техните университети. Надяваме се, че нашият призив ще бъде чут и разбран правилно, тъй като цели укрепване на ефективността и авторитета на българското висше медицинско образование, се посочва в призива. Крайната ни обща цел е здравната ни система да се освободи от паразитиращите лъженаучни [...]

2024-03-19T15:53:05+02:00вторник, 19 март 2024 |Категории: САЧК|
Go to Top