Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“

Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“ (Издателска къща „Тендрил“) се състоя в Регионалния исторически музей – София на 13 юли. Неин автор е чл.-кор. проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките представя изложбата. Събитието беше организирано от посолството на Кралство Белгия и беше посетено от представители на българското Министерство на външните работи и други институции, чуждестранни дипломати, учени и обществени дейци. Приветствие поднесе Н. Пр. посланик Фредерик Мьорис. Двуезичното българо-английски издание е посветено на дейността и приноса на изявени български  политици,  учени и хора на културата и бизнеса за развитието на двустранните отношения между нашата страна и Белгия през последните двадесет години.  Основно внимание е отделено на [...]

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, обявен във в. „24 часа“ от 17 май 2021 г. I. Отделение по природоматематически науки /ОПМН/ Направление математически науки За академици - 1 място 1. Чл.-кор. дмн Стефан Петров Иванов 2. Чл.-кор. дмн Красимир Димитров Данов 3. Чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов 4. Чл.-кор. дмн Олег Кръстев Мушкаров За член-кореспонденти - 2 места 1. Проф. дмн Николай Колев Витанов 2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков 3. Проф. дмн Анжела Славова Попиванова 4. Проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов 5. Проф. дмн Надежда Костадинова Рибарска За член-кореспонденти до 50 години 1. Проф. дмн Младен Светославов Савов Направление химически науки За академици – 2 места 1. Чл.-кор. дхн Константин Иванов [...]

2021-08-02T14:26:27+00:00петък, 25 юни 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Българска академия на науките обявява конкурс за избор на академици и член-кореспонденти

Българската академия на науките на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН О Б Я В Я В А  конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН и броя на местата в следните области и научни направления:   1. Академици Математически науки – 1, Физически науки – 1, Химически науки – 2, Науки за земята – 1, Инженерни науки – 2, Биологически науки -  2, Медицински науки - 2, Хуманитарни науки – 2, Обществени науки – 1, Аграрни и лесовъдни науки – 1, Изкуства и изкуствознание (изкуствоведи) – 2. 2. Член-кореспонденти Математически науки – 2, Физически науки – 2, Химически науки – 2, Науки за  земята – 2, Инженерни науки – 1, Биологически [...]

2021-05-20T11:06:55+00:00понеделник, 17 май 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

СКРЪБНА ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 12.05.2021 г. почина акад. Димитър Георгиев Клисурски. Академик Димитър Клисурски е роден на 16.12.1933 г. в с. Гложене, Ловешка област. През 1957 г. завършва Висшия химико-технологически институт в София, специалност „Технология на неорганичните вещества“. След дипломирането си работи в продължение на 2 години и 5 месеца като началник отдел в ЦХЛ на Химкомбинат – Димитровград. През октомври 1959 г. започва научната му дейност в Института по обща и неорганична химия – БАН, където преминава целия му трудов стаж. През 1968 г. защитава докторска дисертация, през 1981 г. е избран за „Доктор на химическите науки“, през 1970 г- - за „Старши научен сътрудник II ст.“, а през 1981 г. – за „Професор“. През 2004 г. е [...]

2021-05-14T10:57:52+00:00четвъртък, 13 май 2021 |Категории: САЧК|

140 г. от рождението на акад. Методий Попов

Близко приятелство свързва големия наш учен с Алберт Айнщайн На 29 април се навършват 140 години от рождението на акад. Методий Попов. Големият български биолог е роден през 1881 година в Шумен, а негов брат е математикът акад. Кирил Попов. Двамата са личности с широки интереси в областта на науката и изкуството. Още от детските си години се занимават с класическа музика, свирят на виолончело и цигулка. Акад. Методий Попов завършва биология в Софийския университет, а по-късно специализира биология, сравнителна анатомия и паразитология в Мюнхен при световно известния учен Рихард Хертвиг. Защитава докторат в Мюнхенския университет и работи като асистент по зоология и сравнителна анатомия. Продължава специализацията си по микробиология в института „Роберт Кох“ в Берлин и  в институт „Пастьор“ в Париж. В научните си [...]

СКРЪБНА ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31.03.2021 г. почина акад. Михаил Георгиев Виденов. Академик Михаил Виденов е един от най-популярните и признати български езиковеди с международна известност. Роден е на 10.04.1940 г. в гр. София. През 1964 г. завършва „българска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“, където става редовен аспирант и асистент. През 1969 г. защитава кандидатска дисертация, през 1988 г. е избран за „доктор на филологическите науки“. През 1977 г. защитава докторат и в Карловия университет в Прага. През 1981 г. е избран за доцент, а през 1989 г. – за професор по съвременен български език (социолингвистика), през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2008 г. - за академик. Акад. Виденов е основоположник на социолингвистичното направление [...]

2021-04-01T13:41:37+00:00четвъртък, 1 април 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |
Go to Top