Събранието на академиците и член-кореспондентите се запозна с дейността на два от най-големите научни проекти на БАН

Резултатите от дейността през първите две години от създаването на два от центровете по компетентност към Българската академия на науките бяха представени на заседание на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН. Член-кореспондент Вася Банкова от Института по органична химия с Център по фитохимия запозна участниците в срещата с постигнатото от учените в рамките на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Целта на научните изследвания е чрез ефективно използване на националните ресурси от лечебни и  ароматичнини растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както и прилагане на зелени технологии, да бъдат създадени и предложени на индустрията иновативни технологии и продукти. По този начин ще се създадат условия за устойчив растеж на биоикономиката  в България. През [...]

2021-11-26T15:15:15+00:00петък, 26 ноември 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |

СКРЪБНА  ВЕСТ

Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19.11.2021 г. почина aкадемик Чавдар Димитров Палев. Акад. Чавдар Палев е роден на 15 април 1936 г. в будно семейство. През същата година заминава с родителите си за Франция поради участие на баща му Димитър Палев в Испанската гражданска война. Бащата загива в бойните действия, а майката Милка Палева се завръща в София, където го отглежда и възпитава в дух, пропит със стремеж към знания, трудолюбие, честност и почтеност. Акад. Чавдар Палев завършва Механотехникум в София през 1955 г. и мечтае да конструира самолети, но както нерядко се случва в живота, съдбата го отвежда в друга посока. Приет е да учи физика в Московския Държавен Университет „М. В. Ломоносов”, където защитава дипломна работа през 1961 г. [...]

2021-11-22T16:32:30+00:00понеделник, 22 ноември 2021 |Категории: САЧК|

Приключи конкурсът за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Събранието на академиците избра днес нови член-кореспонденти в областите „Изкуство“ и „Изкуствознание“.   Отделение „Изкуство и изкуствознание” Направление „Изкуство“ Член-кореспондент Георги Господинов Георгиев Роден е през 1968 г. Той е поет, писател и литературовед. Автор е на повече от 15 книги в различни жанрове – поезия, разкази, романи, пиеси, либрето за опера, изследвания на близкото минало, сценарии за филми. Романите „Естествен роман“ и „Физика на тъгата“ са преведени на 25 езика в над 40 страни по света. „Сляпата Вайша“, късометражен филм по неговия едноименен разказ, стига до финалните номинации за Оскар през 2017 г. Работи в Института за литература при БАН.   Направление „Изкуствознание“ Член-кореспондент дфн Мирослав Иванов Дачев Роден е през 1962 г. Работи в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” като професор по семиотика на изкуството; [...]

2021-11-04T16:09:40+00:00четвъртък, 4 ноември 2021 |Категории: САЧК|

ПРИЗИВ НА СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Скъпи сънародници! Ние, академиците на Българската академия на науките, настоятелно призоваваме в тази изострена пандемична обстановка да се ваксинирате, да носите маски и да спазвате всички противоепидемични мерки. Уверяваме ви, че това е единственият път, който трябва да извървим, за да запазим нашето и на нашите близки здраве и живот!   Събрание на академиците на България

2021-11-04T14:34:22+00:00четвъртък, 4 ноември 2021 |Категории: Избрани, САЧК|Етикети: |

Новоизбрани член-кореспонденти на БАН

Събранието на академиците избра днес нови член-кореспонденти в областите „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“ и „Аграрни и лесовъдни науки“. Отделение „Хуманитарни и обществени науки“ Хуманитарни науки Член-кореспондент дин Иван Динев Русев Роден е през 1963 година. Той е учен с международна известност.  Основната научна област, в която се изявява е стопанската история на България. Работи и по проблемите на дипломатическата история на Черноморието и Балканите (XVIII-XIX век) и проучва европейското консулско присъствие в района.  Вниманието му е привлечено главно от френското стопанство. Акцент в проучванията му е стопанската история на прехода от Късното средновековие към модерната епоха в българските земи. Проф. Русев работи в Икономическия университет във Варна. Обществени науки        Член-кореспондент Иван Русчев Русчев Роден е през 1957 година. Научната му работа се отличава с аргументирането на [...]

2021-11-04T13:43:06+00:00сряда, 3 ноември 2021 |Категории: САЧК|Етикети: |

Новоизбрани член-кореспонденти на БАН

Нови член-кореспонденти в областите „Инженерни науки“, „Биологически науки“ и „Медицински науки“ избра Събранието на академиците днес.         Отделение „Инженерни науки“: Член-кореспондент Любка Атанасова Дуковска Родена е през 1970 г. Приносите й са в областта на синтеза и анализа на алгоритми за едновременно откриване и оценяване на параметрите на движещи се цели в условията на интензивна шумова среда и в създаването на интелигентни методи за анализ и диагностика на сложни системи с неопределеност. Работи в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. Отделение „Биологически науки“:    Член-кореспондент дбн Евдокия Aлександрова Пашева Родена е през 1956 г. Нейната научна работа е в областта на молекулярната и клетъчната биология. От началото на научната си кариера Пашева работи в Института по молекулярна биология към БАН като основните [...]

2021-11-03T14:40:39+00:00вторник, 2 ноември 2021 |Категории: САЧК|
Go to Top