БАН предлага конкретни действия за защита богатството и красотата на българския език
29.05.2023
Призив на Българската академия на науките за защита богатството и красотата на българския език
23.05.2023
БАН награди 22 млади учени за 24 май
23.05.2023
Награди „Питагор“ за учени от БАН
22.05.2023
Пощенска карта 90 години от рождението на Светлин Русев
19.05.2023

Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Mеждународна конференция „Епигенетични механизми на адаптация на културните растения към климатичните промени“

Научна сесия “50 години психология в БАН: Развитие на научното познание за човека”

вторник, 30 май 2023 |Коментарите са изключени за Научна сесия “50 години психология в БАН: Развитие на научното познание за човека”

БАН предлага конкретни действия за защита богатството и красотата на българския език

понеделник, 29 май 2023 |Коментарите са изключени за БАН предлага конкретни действия за защита богатството и красотата на българския език

Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ присъди ЮЗУ „Неофит Рилски“ на чл.-кор. Румяна Радкова

петък, 26 май 2023 |Коментарите са изключени за Почетното звание „Доктор хонорис кауза“ присъди ЮЗУ „Неофит Рилски“ на чл.-кор. Румяна Радкова

Призив на Българската академия на науките за защита богатството и красотата на българския език

вторник, 23 май 2023 |Коментарите са изключени за Призив на Българската академия на науките за защита богатството и красотата на българския език

Обяви и конкурси

Обяви и конкурси

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

вторник, 23 май 2023 |Коментарите са изключени за ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Международни новини

Международни новини

Оценка на това, което ценим: Препоръки относно системите за научно оценяване и атестиране

понеделник, 29 май 2023 |Коментарите са изключени за Оценка на това, което ценим: Препоръки относно системите за научно оценяване и атестиране

Европейски учени за бъдещето на газа: Трябва незабавно да забраним новите котли на природен газ

четвъртък, 25 май 2023 |Коментарите са изключени за Европейски учени за бъдещето на газа: Трябва незабавно да забраним новите котли на природен газ

Конференция за водите на ООН 2023: обзор на политиката от Международния научен съвет (ISC)  

понеделник, 20 март 2023 |Коментарите са изключени за Конференция за водите на ООН 2023: обзор на политиката от Международния научен съвет (ISC)  

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.