Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Обява

Списък на допуснатите кандидати

Изложба „Сърцето на България. Шедьоври от Рилската света обител“
13.10.2021
152 години от създаването на БАН
12.10.2021
Дигиталната трансформация обсъждат изследователи в БАН
30.09.2021
“Чудесата на България”: БАН с ключова роля за опазването и популяризирането на културно-историческото наследство чрез най-съвременни дигитални технологии
31.08.2021
БАН открива 170 места за прием на докторанти
11.08.2021

Предизвикателства на новите материали и приложения представя Институтът по физика на твърдото тяло

сряда, 13 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Предизвикателства на новите материали и приложения представя Институтът по физика на твърдото тяло

Биомаса от микроводорасли проучват в Института по физиология на растенията и генетика на БАН

неделя, 10 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Биомаса от микроводорасли проучват в Института по физиология на растенията и генетика на БАН

Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година

вторник, 5 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година

Актуално

Актуално

COVID-19

COVID-19

Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

понеделник, 21 декември 2020 |Коментарите са изключени за Становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19

Становище на Отделението за медицински науки на САЧК на БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

сряда, 28 октомври 2020 |Коментарите са изключени за Становище на Отделението за медицински науки на САЧК на БАН относно пандемията от COVID-19 у нас

Обяви и конкурси

Обяви и конкурси

Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

четвъртък, 14 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Институтът за икономически изследвания търси да назначи асистенти с ОНС „Доктор“ на срочен трудов договор

Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

петък, 8 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ

понеделник, 4 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

петък, 1 октомври 2021 |Коментарите са изключени за ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

петък, 1 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

Международни новини

Международни новини

Средиземноморските и Близоизточните региони са „горещите точки“ по отношение на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата

четвъртък, 14 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Средиземноморските и Близоизточните региони са „горещите точки“ по отношение на рисковете за здравето, свързани с изменението на климата

ALLEA е съорганизатор на поредица онлайн лекции на тема „Доверие в ера на дезинформация“

понеделник, 20 септември 2021 |Коментарите са изключени за ALLEA е съорганизатор на поредица онлайн лекции на тема „Доверие в ера на дезинформация“

Кризата с климата и биоразнообразието трябва да се третират като еднакво спешни. Мнение на експерти от EASAC (Консултативния научен съвет на европейските академии)

сряда, 25 август 2021 |Коментарите са изключени за Кризата с климата и биоразнообразието трябва да се третират като еднакво спешни. Мнение на експерти от EASAC (Консултативния научен съвет на европейските академии)

Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България.

В Академията се извършва научна дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции и интереси. Тя участва в развитието на световната наука и съдейства за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията.