Докторски програми

Институтите и академичните специализирани звена в БАН са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. За ефективно координиране на дейностите, свързани с обучението на докторанти е създадено специализираното звено Център за обучение.

Таблицата е синхронизирана с данните от Националната агенция за оценяване и акредитация на 11 март 2022 г.

0
докторски програми, предлагани от научните звена в Академията
0
Усреднена оценка на акредитираните от НАОА докторски програми в Академията

Намерете желаната програма при нас:

Докторска програмаОценкаАкредитирана доПрофесионално направлениеЗвено на БАН
Автоматизация на производството (по отрасли)9.202022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)9.502022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)9.422022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут за космически изследвания и технологии
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)9.442022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Административно право и административен процес9.062026-01-303.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Алгебра и теория на числата**9.602021-08-054.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Аналитична химия9.322026-11-234.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Антропология9.002022-03-164.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Археология (вкл. нумизматика, епиграфика и палеографика)9.132025-09-182.2 История и археологияНационален археологически институт с музей
Астрономия и небесна механика9.302026-04-064.1 Физически наукиИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Астрофизика и звездна астрономия9.562026-04-064.1 Физически наукиИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Астрофизика и звездна астрономия9.092026-12-174.1 Физически наукиИнститут за космически изследвания и технологии
Балкански литератури и култури8.962025-10-142.1 ФилологияИнститут за балканистика с Център по тракология
Биомеханика9.622022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Биоорганична химия, химия на природните и биологично-активни вещества9.662027-02-084.2 Химически наукиИнститут по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества9.822027-02-224.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Биофизика9.582022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Биофизика9.702022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Биохимия9.412022-02-284.3 Биологически наукиИнститут по физиология на растенията и генетика
Биохимия8.562026-06-144.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Ботаника9.632022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Българска литература9.062027-02-172.1 ФилологияИнститут за литература
Българска литература (Кирилометодиевистика)9.142027-02-172.1 ФилологияКирило-методиевски научен център
Български език9.612026-11-182.1 ФилологияИнститут за български език  "Проф. Любомир Андрейчин"
Български език (Кирилометодиевистика)9.652026-11-182.1 ФилологияКирило-методиевски научен център
Вирусология9.642022-02-084.3 Биологически наукиИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Генетика9.322021-11-304.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Генетика9.202021-11-304.3 Биологически наукиИнститут по физиология на растенията и генетика
География на населението и селищата9.292024-05-144.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Геология на океаните и моретата9.022024-07-194.4 Науки за земятаИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Геометрия и топология**9.622021-08-054.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Геоморфология и палеография9.232024-06-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Геотектоника8.612025-07-134.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Геотектоника9.612020-04-144.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Геохимия9.182026-06-294.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Горски култури, селекция и семепроизводство8.522024-01-316.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Граждански процес**8.342021-12-093.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Гражданско и семейно право**8.832021-11-113.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Динамика, балистика  и управление на полета на летателните апарати9.042024-07-205.5 Транспорт, корабоплаване и авиацияИнститут за космически изследвания и технологии
Дистанционни изследвания на Земята и планетите9.522026-11-304.4 Науки за земятаИнститут за космически изследвания и технологии
Диференциални уравнения**9.582021-08-054.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл. историография и изворознание9.132026-12-022.2 История и археологияИнститут за исторически изследвания
Документалистика, архивистика, палеографика, вкл.историография и изворознание9.052026-12-022.2 История и археологияИнститут за балканистика с Център по тракология
Екология и опазване на екосистемите9.582022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Екология и опазване на екосистемите9.432022-04-044.3 Биологически наукиИнститут за гората
Екология и опазване на екосистемите**9.222021-09-304.3 Биологически наукиИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя9.322026-12-144.1 Физически наукиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя9.472020-06-024.1 Физически наукиЦентрална лаборатория по приложна физика - Пловдив
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя9.672026-11-024.1 Физически наукиИнститут по оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Електрохимия9.652027-05-174.2 Химически наукиИнститут по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"
Електрохимия (вкл. химични източници на ток)9.752027-05-174.2 Химически наукиИнститут по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника9.382022-07-015.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботика
Ентомология9.732021-11-164.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Ентомология9.672021-11-164.3 Биологически наукиНационален природонаучен музей
Естетика8.782024-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Етика8.812024-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Етнография9.122027-02-253.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)9.402025-06-215.13 Общо инженерствоИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Земен магнетизъм и гравиметрия9.592026-11-304.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Зоология9.832021-11-164.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Зоология9.692021-11-164.3 Биологически наукиНационален природонаучен музей
Изкуствознание и изобразителни изкуства8.922025-10-148.1 Теория на изкустватаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Изкуствознание и изобразителни изкуства9.122026-10-148.1 Теория на изкустватаИнститут за изследване на изкуствата
Изследване на операциите**9.572021-09-304.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Изчислителна математика**9.432021-09-304.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Изчислителна математика**9.582021-09-304.5 МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Икономика и управление9.102026-02-103.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Икономическа и социална география9.162024-05-144.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Имунология9.692022-03-074.3 Биологически наукиИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Имунология9.522022-03-074.3 Биологически наукиИнститут по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Имунология9.362022-03-074.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Инженерна геология9.232026-07-134.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Информатика9.482021-03-234.6 Информатика и компютърни наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Информатика9.672021-03-234.6 Информатика и компютърни наукиИнститут по математика и информатика
Информатика9.602021-03-234.6 Информатика и компютърни наукиИнститут по информационни и комуникационни технологии
История на България9.192026-11-182.2 История и археологияИнститут за исторически изследвания
История на България(Историческа демография)8.912025-11-182.2 История и археологияИнститут за изследване на населението и човека
История на България (Кирилометодиевистика)8.992025-11-182.2 История и археологияКирило-методиевски научен център
История на философията9.102025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Картография и географски информационни системи9.282026-11-304.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Кинознание, киноизкуство и телевизия9.062026-10-148.4 Театрално и филмово изкуствоИнститут за изследване на изкуствата
Климатология9.472024-06-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Компютърни системи, комплекси и мрежи9.182022-05-135.3 Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Комуникационни мрежи и системи9.222022-05-135.3 Комуникационна и компютърна техникаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Консултативна психология9.032022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси9.602026-11-024.1 Физически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Лесовъдство /вкл. Дендрология/8.462024-01-316.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите8.482024-01-316.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Лесоустройство и таксация8.082024-01-316.5 Горско стопанствоИнститут за гората
Литература на народите на Европа, Америка, Азия и Австралия8.982025-10-282.1 ФилологияИнститут за литература
Литология8.302025-06-294.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Логика9.072025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Маркетинг8.082020-04-293.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Математическа логика**9.542021-08-054.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Математически анализ**9.552021-08-054.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Математическо моделиране и приложение на математиката9.702021-07-064.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Математическо моделиране и приложение на математиката9.602021-07-064.5 МатематикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Математическо моделиране и приложение на математиката9.802021-07-064.5 МатематикаИнститут по механика
Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката9.232026-11-304.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Материалознание и технология на машиностроителните материали9.482026-01-245.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Международно право и международни отношения9.162020-10-023.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Международно частно право9.392023-01-123.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Металознание и термична обработка на металите9.362019-09-265.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура9.042022-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии9.052025-11-111.3 Педагогика на обучението по...Институт по математика и информатика
Механика на деформируемото тяло9.502022-02-154.5 МатематикаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Механика на деформируемото тяло9.632022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Механика на флуидите8.672021-02-154.5 МатематикаИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Механика на флуидите9.452022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Микология9.482022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Микробиология9.862022-02-084.3 Биологически наукиИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Минералогия и кристалография9.312026-07-204.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Минералогия и кристалография9.702026-07-204.4 Науки за земятаИнститут по минералогия и кристалография "Акад. Иван Костов"
Молекулярна биология9.602022-02-284.3 Биологически наукиИнститут по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Молекулярна генетика9.782021-11-304.3 Биологически наукиИнститут по молекулярна биология "Акад. Румен Цанев"
Морфология9.582022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Музеология9.012027-02-253.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Музикознание, музикално и танцово изкуство8.962025-10-148.3 Музикално и танцово изкуствоИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Музикознание, музикално и танцово изкуство9.092026-10-148.3 Музикално и танцово изкуствоИнститут за изследване на изкуствата
Наказателен процес9.402026-05-143.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Народно стопанство (вкл. Регионална икономика и история на народното стопанство)9.172026-02-103.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Наукознание9.122022-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знанието
Неорганична химия9.842026-11-234.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Неутронна физика и физика на ядрените реактори9.452026-04-134.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Нова и най-нова обща история9.102026-12-022.2 История и археологияИнститут за исторически изследвания
Нова и най-нова обща история9.302026-12-022.2 История и археологияИнститут за балканистика с Център по тракология
Обща, висша и приложна геодезия9.422022-05-205.7 Архитектура, строителство и геодезияНационален институт по геофизика, геодезия и география
Обща психология9.072022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Общо и сравнително езикознание9.242026-10-142.1 ФилологияИнститут за български език  "Проф. Любомир Андрейчин"
Океанология9.002024-07-194.4 Науки за земятаИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Онтология9.022025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Органична химия9.862027-02-224.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Палеонтология и стратиграфия8.902025-06-294.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Паразитология и инвазионни болести на животните и човека8.592025-05-146.4 Ветеринарна медицинаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Паразитология и хелминтология9.672022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Паразитология и хелминтология9.382022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Патология на животните8.282025-05-146.4 Ветеринарна медицинаИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей
Педагогическа и възрастова психология9.132022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Петрология9.342026-07-204.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Полимери и полимерни материали9.702027-02-084.2 Химически наукиИнститут по полимери
Политическа икономия (икономикс)8.102024-12-163.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Почвознание8.092021-04-206.1 РастениевъдствоИнститут за гората
Правна социология. Правна информатика9.342023-01-123.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката9.652023-12-155.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката9.322023-12-155.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по информационни и комуникационни технологии
Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката9.252023-12-155.2 Електротехника, електроника и автоматикаИнститут по системно инженерство и роботика
Приложна механика9.582022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология9.392027-02-014.2 Химически наукиИнститут по инженерна химия
Психология на труда и инженерна психология9.172022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Психофизиология9.032022-03-103.2 ПсихологияИнститут по невробиология
Радиофизика и физическа електроника9.552026-11-304.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Радиохимия9.412027-04-264.2 Химически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Развъждане на селскостопанските животни и биотехника на размножаването9.542022-12-216.3 ЖивотновъдствоИнститут по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Регионална геология9.462026-07-134.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Речно и морско строителство9.362022-05-205.7 Архитектура, строителство и геодезияИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Роботи и манипулатори9.302022-07-015.1 Машинно инженерствоИнститут по механика
Роботи и манипулатори9.482022-07-015.1 Машинно инженерствоИнститут по системно инженерство и роботика
Руска литература8.982025-10-142.1 ФилологияИнститут за литература
Световно стопанство и международни икономически отношения9.392026-12-173.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Сеизмология и вътрешен строеж на Земята9.202026-11-304.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Социална психология9.172022-03-103.2 ПсихологияИнститут за изследване на населението и човека
Социология8.502021-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на населението и човека
Социология  8.622021-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за изследване на обществата и знанието
Средновековна обща история8.502024-09-182.2 История и археологияИнститут за исторически изследвания
Средновековна обща история8.632024-09-182.2 История и археологияИнститут за балканистика с Център по тракология
Стара история (вкл. Праистория)9.202025-09-182.2 История и археологияНационален археологически институт с музей
Стара история и тракология9.132020-10-152.2 История и археологияИнститут за балканистика с Център по тракология
Статистика и демография8.662024-12-163.8 ИкономикаИнститут за изследване на населението и човека
Статистика и демография8.192024-12-163.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Стопанско /търговско/ право**8.782021-11-113.6 ПравоИнститут за държавата и правото
Строителни материали, изделия и технология за производството8.962021-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по механика
Съвременни философски учения9.052025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Театрознание и театрално изкуство9.072026-10-148.4 Театрално и филмово изкуствоИнститут за изследване на изкуствата
Теоретична и математическа физика9.652026-04-134.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Теоретична механика9.532022-02-154.5 МатематикаИнститут по механика
Теоретична химия9.682020-04-074.2 Химически наукиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Теоретична химия9.572027-02-154.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Теория и история на архитектурата9.192024-02-095.7 Архитектура, строителство и геодезияИнститут за изследване на изкуствата
Теория и история на културата8.552021-03-223.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за балканистика с Център по тракология
Теория и история на културата9.222020-09-178.1 Теория на изкустватаИнститут за изследване на изкуствата
Теория и история на литературата9.072027-02-172.1 ФилологияИнститут за литература
Теория и история на литературата9.122027-02-172.1 ФилологияКирило-методиевски научен център
Теория на вероятностите и математическа статистика**9.582021-08-054.5 МатематикаИнститут по математика и информатика
Теория на кораба9.422025-06-215.5 Транспорт, корабоплаване и авиацияИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Теория на познанието9.142025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Технологии, машини и системи за леярното производство9.202022-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране9.262022-05-135.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Технологиия на композитните материали9.412019-09-265.6 Материали и материалознаниеИнститут по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Технологиия на композитните материали9.442026-01-245.6 Материали и материалознаниеИнститут по механика
Технология на биологично активните вещества9.482022-05-275.11 БиотехнологииИнститут по микробиология "Стефан Ангелов"
Технология на полупроводниковите материали и електронните елементи9.472027-04-264.2 Химически наукиЦентрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Фармакология9.432021-01-287.1 МедицинаИнститут по невробиология
Физика на атомите и молекулите9.052026-11-304.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците9.402026-04-134.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Физика на вълновите процеси9.592026-11-024.1 Физически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Физика на вълновите процеси9.572026-11-304.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Физика на вълновите процеси9.592026-11-024.1 Физически наукиИнститут по оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Физика на кондензираната материя9.562026-11-024.1 Физически наукиИнститут по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков"
Физика на кондензираната материя9.052026-12-144.1 Физически наукиЦентрална лаборатория по приложна физика - Пловдив
Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство9.442026-12-174.1 Физически наукиИнститут за космически изследвания и технологии
Физика на океана атмосферата и околоземното пространство9.632026-11-304.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Физика на плазмата и газовия разряд8.202025-11-024.1 Физически наукиИнститут по електроника "Акад. Емил Джаков"
Физикохимия9.552027-05-174.2 Химически наукиИнститут по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
Физикохимия9.582027-05-174.2 Химически наукиИнститут по физикохимия "Акад. Ростислав Каишев"
Физикохимия9.772027-02-154.2 Химически наукиИнститут по оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски"
Физиология на животните и човека9.342022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биология и имунология на размножаването "Акад. Кирил Братанов"
Физиология на животните и човека9.432022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по биофизика и биомедицинско инженерство
Физиология на животните и човека9.512022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по невробиология
Физиология на растенията9.512022-03-144.3 Биологически наукиИнститут по физиология на растенията и генетика
Физическа география и ландшафтознание9.352024-05-144.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Философия на историята8.822024-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Философия на културата, политиката, правото и икономиката9.002025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Философия на науката9.022025-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Философия на религията и религиознание8.802024-07-172.3 ФилософияИнститут за изследване на обществата и знанието
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка9.252026-12-173.8 ИкономикаИнститут за икономически изследвания
Фолклористика9.052027-02-253.1 Социология, антропология и науки за културатаИнститут за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Хелиофизика9.162026-04-064.1 Физически наукиИнститут по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
Хидробиология9.682022-04-044.3 Биологически наукиИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
Хидробиология**9.452021-09-304.3 Биологически наукиИнститут по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" - Варна
Хидрогеология9.492026-07-134.4 Науки за земятаГеологически институт "Страшимир Димитров"
Хидрология на сушата и водните ресурси9.462024-06-124.4 Науки за земятаНационален институт по геофизика, геодезия и география
Химична кинетика и катализ9.562026-11-234.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Химична кинетика и катализ9.652026-11-234.2 Химически наукиИнститут по катализ
Химия на твърдото тяло9.822026-11-234.2 Химически наукиИнститут по обща и неорганична химия
Химия на твърдото тяло9.642026-11-234.2 Химически наукиИнститут по катализ
Ядрена физика9.392026-04-134.1 Физически наукиИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Ядрени реактори9.242023-12-155.4 ЕнергетикаИнститут за ядрени изследвания и ядрена енергетика
лВирусология9.582022-02-084.3 Биологически наукиИнститут по експериментална морфология, патология и антропология с музей

**Срокът на валидност на акредитацията е до следващата акредитация на ПН, съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО

Новини

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

понеделник, 22 април 2024 |

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие, организиран от Центъра за обучение на БАН (ЦО-БАН) и Кариерен център към ЦО-БАН се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в Парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил. [...]

Пoкана за участие в пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

сряда, 17 януари 2024 |

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в парк-хотел Кюстендил **** в [...]

Четвърти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

понеделник, 22 май 2023 |

Oт 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието се организира от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен [...]

Покана за участие в четвърти интердисциплинарен докторантски форум

петък, 13 януари 2023 |

Четвърти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в гр. [...]

Информационен ден „Докторантура и кариера в БАН“

петък, 16 септември 2022 |

Събитието ще се проведе на 20 септември 2022г. (вторник) от 15.00 до 16.00 часа. Лекторите са от екипа на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН, а модератор  ще бъде чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, [...]

Уебинар на тема: „Баланс работа – личен живот: Мисията (не)възможна“

сряда, 4 май 2022 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите и младите учени от БАН на второто събитие от Серия уебинари „АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ“   УЕБИНАР на тема:   „Баланс работа – личен [...]

Уебинар „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г., ФНИ“

четвъртък, 21 април 2022 |

На вниманието на докторанти и млади учени Уважаеми колеги докторанти и млади учени, Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на седмото събитие от специално организирани за [...]

Покана за участие в трети интердисциплинарен докторантски форум

вторник, 12 април 2022 |

Kраен срок за кандидатстване е 20 април 2022 г. 6-7 юни 2022 г. Парк-хотел ,,Кюстендил”, гр. Кюстендил Форумът е предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации. Събитието има за цел [...]

Серия уебинари „Академия за меки умения“

вторник, 12 април 2022 |

Центърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН организират серия уебинари АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ за докторантите и младите учени от БАН.  Първото събитие е на тема ,,Комуникация на науката – въведение и [...]

Покана за участие в трети интердисциплинарен докторантски форум

понеделник, 21 март 2022 |

6-7 юни 2022 г. Парк-хотел ,,Кюстендил”, гр. Кюстендил Форумът е предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации. Събитието има за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите [...]

Предизвикателствата пред жените в науката обсъждат учени в навечерието на 8 март

вторник, 1 март 2022 |

„Предизвикателствата пред  жените в науката“ е темата на уебинар, организиран в навечерието на Международния ден на жената 8 март от  Центъра за обучение на БАН. Събитието е част от серия уебинари „Моите стъпки към успешна [...]

Уебинар  „Възможности за мобилност на докторантите на БАН в чужбина с програма „ЕРАЗЪМ+“

вторник, 22 февруари 2022 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на шестото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН: Серия уебинар „Писане и управление на успешни [...]

Пети уебинар за млади учени „Писане и управление на успешни научни проекти“

сряда, 2 февруари 2022 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на петото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН: Серия уебинари „Писане и управление на успешни [...]

Млади изследователи обменят научни идеи в Центъра за обучение на БАН

четвъртък, 27 януари 2022 |

Освен най-голямото средище на млади и утвърдени учени в страната, Българска академия на науките е и институцията, която обучава голям брой докторанти - около 500 годишно. Тези млади, мотивирани и интелигентни хора имат възможност да [...]

Уебинар „Добри практики във финансиране, управление и отчитане на младежки проект“

петък, 21 януари 2022 |

Серия уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“ за докторантите и младите учени от БАН организират Центърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН. На 27 януари 2022 г. , от 14:00 [...]

Уебинар „Подготовка на изследователски проекти и кандидатстване към финансиращи организации“

вторник, 30 ноември 2021 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на третото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН: Серия уебинари „Писане и управление на успешни [...]

Уебинар „Добра практика за подготовка, управление и отчитане на успешен младежки проект“

понеделник, 22 ноември 2021 |

Центърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН канят докторанти и млади учени от БАН на второто събитие от серията уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“, което ще се проведе на  [...]

Уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“ за докторанти и млади учени

петък, 12 ноември 2021 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на първото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН: Серия уебинари „Писане и управление на успешни [...]

БАН открива 170 места за прием на докторанти

сряда, 11 август 2021 |

Академията обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти от 13 август до 13 октомври Българската академия на науките (БАН) стартира конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за академичната 2021/2022 година. В [...]

Уебинар ,,Моите стъпки към успешна кариера‘‘ с лектор  доц. д-р Росица Митева

сряда, 19 май 2021 |

На вниманието на докторанти и млади учени     Уважаеми колеги, Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организирана за докторантите и младите учени от [...]

Презентация на националната стипендиантска програма „За жените в науката“

понеделник, 17 май 2021 |

На вниманието на докторанти и млади учени   Уважаеми колеги докторанти и млади учени, Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторантите и [...]

Пролетна серия уебинари ,,Моите стъпки към успешна кариера‘‘

сряда, 21 април 2021 |

На 26 април 2021г. (понеделник) от 11:00 до 12:00 часа ще се проведе уебинар с гост-лектор доц. д-р Ина Анева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН и научен секретар на БАН в направление [...]

Пролетни уебинари ,,Моите стъпки към успешна кариера‘‘

понеделник, 29 март 2021 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организират за докторантите и младите учени от БАН пролетна серия  уебинари /онлайн семинари/ ,,Моите стъпки към успешна кариера‘‘. Гост-лектор на първия уебинар е проф. Мариела [...]

Докторантски форум на БАН събра 80 млади учени

понеделник, 2 септември 2019 |

Научни идеи обмениха 80 млади учени по време на интердисциплинарен докторантски форум, посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Главният научен секретар на БАН и директор на Център за обучение – БАН, проф. Евдокия [...]

Образователни инициативи

Ученическият институт на БАН дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения; както и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира на 1 януари 2014 г. и ще продължи до 2020 г. Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — увеличение с 40% в сравнение с предишните, което отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.