6-7 юни 2022 г.

Парк-хотел ,,Кюстендил”, гр. Кюстендил

Форумът е предназначен за докторанти, обучаващи се в БАН, ВУ и други научни организации. Събитието има за цел да предостави на младите хора възможност да споделят своите научни идеи, да насърчи интердисциплинарното мислене, да подпомогне обмена на научно знание, да създаде условия за креативна работа в екип, за комуникация с представители на бизнес практиката и колеги.

Поканата вижте ТУК

Организатор на Третия интердисциплинарен докторантски форум е Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН.

Докторантите могат да участват във форума, като представят своите изследвания под формата на доклад (PowerPoint презентация) или постер. Представянето на докладите е ограничено в рамките на 10 минути. Размерът на постерите не трябва да надхвърля 70/100 см.

Докторантите, които желаят да участват с доклад или постер в събитието, е необходимо да попълнят Форма за регистрация и резюме и да я изпратят на електронна поща: phdforumbas@gmail.com.

Заплаща се такса правоучастие. Срокът за кандидатстване е 20 април 2022 г.

Формата за регистрация и резюме може да бъде изтеглена от уебсайта на Център за обучение – БАН www.edu.bas.bg