Петнадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“ 2024 г.

Колективът на Института по полимери към БАН има удоволствието да покани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в Петнадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“. Научната сесия ще се проведе на 6 юни 2024 г. от 10:30 часа в ИП-БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 25 май 2024 г. Резултатите представени от участниците под формата на устен доклад или постер ще бъдат включени в специална книжка. Постерите (ppt/pdf) и резюмета на докладите (doc/docx) в електронен формат трябва да бъдат изпратени на организаторите до 30 май 2024 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите в секция Новини и събития на адрес: https://polymer.bas.bg/. Организационен екип на [...]

2024-04-22T13:08:30+03:00сряда, 17 април 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧНО ПОСЕЩЕНИЕ В ЧУЖИНА С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ И/ИЛИ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции и/или обучение. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+, папка „Общи“. Споразуменията може да се използват от учените от всички институти стига да са в подходяща област на познание. Периодът на реализация е от 1 септември 2024 до 30 септември 2025 г. Отпуска се индивидуална подкрепа до 7 (седем) дни, вкл. два дни за път. Размерът на грантовете включва: Дневни и квартирни (индивидуална подкрепа на ден): Приемаща страна На ден Полша, Унгария, Хърватия, Литва, Румъния, Сърбия, Турция, Северна Македония [...]

2024-04-15T15:33:50+03:00понеделник, 15 април 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

Кампания за набиране на предложения за съвместни проекти в рамките на сътрудничество между БАН и Чешката академия на науките (ЧАН) за периода 2025–2026 г.

БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни проекти с Чешката академия на науките (ЧАН) за периода 2025–2026 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно и в ЧАН от съответните партньори. Необходими документи: Придружително писмо от Директора на института (по образец), Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език, Актуална автобиография на български език за всеки член на българския екип, Предварителен финансов план за разходи за първата година по проекта (по образец), Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език, Декларация за лични данни от всички членове на българския екип. Посочените по-горе документи се депозират в Деловодството на БАН-Администрация до отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“. Документите се подават и в електронен вариант на електронната поща [...]

2024-04-15T09:55:42+03:00понеделник, 15 април 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

Кампания за набиране на предложения за съвместни проекти в рамките на сътрудничеството между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2025–2026 г.

БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни проекти със Словашката академия на науките (САН) за периода 2025–2026 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно и в САН от съответните партньори. Необходими документи: Придружително писмо от Директора на института (по образец), Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език, Актуална автобиография на български език за всеки член на българския екип, Предварителен финансов план за разходи за първата година по проекта (по образец), Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти на английски език, Декларация за лични данни от всички членове на българския екип.   Посочените по-горе документи се депозират в Деловодството на БАН-Администрация до отдел „Международна дейност, оперативни програми и проекти“. Документите се подават и в електронен вариант на електронната [...]

2024-04-15T09:54:08+03:00понеделник, 15 април 2024 |Категории: Обяви и конкурси|

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС„ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“ ЗА НАГРАДАТА НА АКАД. ИВАН ЮХНОВСКИ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ 1756, БУЛ. „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” №8 СЪЮЗ НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ СОФИЯ 1000, УЛ. Г. РАКОВСКИ №108 НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА ОРГАНИЧНАТА ХИМИЯ“ ЗА НАГРАДАТА НА АКАД. ИВАН ЮХНОВСКИ   Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България обявяват ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2024 г. НАГРАДА Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на органичната химия. Наградата е индивидуална и се присъжда на един участник в конкурса. Състои се от грамота и парична сума от 2000 лева. УЧАСТИЕ Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на документи в три екземпляра [...]

2024-04-10T12:15:02+03:00сряда, 10 април 2024 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ В ЧУЖБИНА ИЛИ ЗА СТАЖ – ВЪВ ФИРМА, ИНСТИТУТ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

  ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Докторанти на БАН, независимо от формата на обучението. Кандидати, които бъдат одобрени за стаж в последната година от обучението си, имат право да осъществят мобилността до 12 месеца след отчисляването си. Срокът на докторантурата не се прекъсва, запазва се и правото на стипендия на редовните докторанти. ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ: 28-те страни членки на ЕС, кандидат-членките Турция, Сърбия, Северна Македония, страните от ЕИП – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн. ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА: Обучението има за цел слушане на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Докторантите са освободени от плащането на академични такси в приемащото ВУ. Условие за мобилност с цел обучение е да има Еразъм договор (вж. по-долу) между БАН и избрания университет в съответната област [...]

2024-03-15T16:21:53+02:00петък, 15 март 2024 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top