ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Мобилностите могат да се осъществят в университет или която и да е друга организация в страните от ЕС, Сърбия, Турция, Македония, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Те могат да имат за цел посещаване на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет или практика в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Еразъм студентите са освободени от плащането на академични такси в приемащ университет. Срокът на мобилностите е от 3 до 6 месеца (за обучение) и от 2 до 6 месеца (за практика) до 30 септември 2022. Основават се на предварително сключен договор на БАН с университет в чужбина (за обучение) или покана от приемаща организация (за практика). Поканата, при мобилност с цел практика, може [...]

2021-10-01T14:09:34+00:00петък, 1 октомври 2021 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за 2022-2023 година следните видове стипендии: Стипендии за студенти участващи в летни немски курсове в Германия (01.12.). Стипендии за магистратура в Германия (немски или английски): в областта на музиката (срок за кандидатстване: 27.09.) в областта на архитектурата (срок за кандидатстване: 30.09.) в областта на сценичните изкуства (срок за кандидатстване: 02.11.) в областта на всички научни дисциплини (срок за кандидатстване: 15.11.) в областта на изящното изкуство, дизайн, филм и визуални комуникации (срок за кандидатстване: 30.11.) Стипендии за докторанти и постдокторанти (немски или английски): Изследователски стипендии – до 6 месеца (срокове за кандидатстване: 15.11./02.05.) Изследователски стипендии – [...]

2021-09-24T10:15:58+00:00петък, 24 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 2-3 декември 2021

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН има удоволствието да Ви покани на Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат на 2-3 декември 2021 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“. Ние вярваме, че въпреки предизвикателствата на 2021-а година, Трета младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ отново ще е платформа за сътрудничество и обмяна на опит между младите учени в България. Форумът е отворен за участие на студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания и разработки в следните тематики: Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство Молекулна и клетъчна биофизика Биологични мембрани и биомакромолекули Възбудими структури и двигателна дейност Биомедицинско инженерство Биоинформатика За повече информация, [...]

2021-09-21T09:29:44+00:00вторник, 21 септември 2021 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви и конкурси|Етикети: |

Отворена покана за съвместни проекти между БАН и Литовската академия на науките

В рамките на двустранното споразумение на Българската академия на науките с Литовската академия на науките е отворена покана за подаване на предложения за съвместни проекти за срок от три години (01.01.2022 г.- 31.12.2024 г.). Предложенията се подават по утвърдената процедура – с форма “А“ на български език и форма „В1“ на английски език, подписана и подпечатана от чуждестранния партньор (научни институции от Литва). Проектите се депозират в канцеларията на БАН-Администрация с придружително писмо от директора на института. Oбразецът на придружително писмо и формите „А“ и „В1“ могат да бъдат намерени на следната интернет страница в секция ЕБР: http://www.bas.bg/международна-дейност/#1250-двустранно-сътрудничество. Литовските учени кандидатстват паралелно в Литовската академия на науките. Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 29 октомври 2021 г., петък. Лице за контакт: младши експерт [...]

2021-09-20T16:46:00+00:00понеделник, 20 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Научен редактор в редакция „Хуманитарни и обществени науки“ в Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ към Българска академия на науките

Научноинформационен център „Българска енциклопедия” e единственият специализиран научен център в България за подготовка на енциклопедии. Основната дейност на „Българска енциклопедия” е създаването на научно-популярни текстове от всички области на знанието. Изданията на НЦ “Българска енциклопедия” са на високо академично ниво, а редакционно-съставителската работа се извършва от научно-енциклопедични редактори. Научноинформационен център „Българска енциклопедия” към БАН търси редактор в областта на историческата наука. Основни изисквания: - завършено висше образование (бакалъвър/магистър по история). Професионалната ориентация в сферата на нова и съвременна обща история е предимство. - аналитично мислене и способност за анализ и селектиране на научна информация; - способност за боравене с големи масиви от информация с висока степен на сложност; - способност за подбор и селектиране на проверени източници на научна информация - добра езикова култура и [...]

2021-09-15T15:59:39+00:00сряда, 15 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Научно сътрудничество между БАН и Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2022 – 2023 г.

Съгласно решение на Ръководството на БАН,  считано от 1 януари 2022 г. ще се прилага нов финансов механизъм в рамките на двустранното сътрудничество с Унгарската академия на науките. Новият финансов механизъм заменя досегашната практика на еквивалентен безвалутен размен. Предложенията за нови съвместни проекти следва да са двугодишни. Ще се стимулира участието на млади учени в проектите, както и изпълнението на научноизследователски проекти, които не са били финансирани досега по ЕБР. БАН ще предоставя до 1500 евро годишно на всеки одобрен проект, като средствата могат да се използват за командировки и за консумативи. Картата за оценка на проектното предложение е качена на сайта на БАН. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в Унгарската академия на науките от съответните партньори. Във връзка с подготовка [...]

2021-09-15T15:39:03+00:00сряда, 15 септември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top