Обединеният институт за ядрени изседвания стартира сесия на обучителната програма INTEREST

Обединеният институт за ядрени изседвания стартира поредната сесия на обучителната програма INTEREST за студенти, дипломанти и докторанти в областта на физиката, екологията и информационните технологии Образователната програма International Remote Student Training (INTEREST) се организитра от Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна от октомври 2020 г. Програмата е предназначена за студенти, дипломанти и докторанти в областта на физиката, екологията и информационните технологии. INTEREST е целогодишна програма, която се провежда на сесии (Waves), като всяка от тях е с продължителност от 4 до 6 седмици. Поредната шеста сесия на програмата започва на 14 февруари 2022 г. Работният език е английски. Повече информация за програмата и предлаганите в тази сесия курсове може да намерите на адрес:  http://interest.jinr.ru. Срокът за кандидатстване за участие в сесията е 17-28 януари [...]

Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, изготвяне и съгласуване на договори, процесуално представителство по съдебни дела и изпълнителни дела, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: 1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; 2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); 3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; 4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; 5. Предходен опит 5 години по специалността; 6. [...]

2022-01-05T06:37:13+00:00сряда, 5 януари 2022 |Категории: Обяви и конкурси|

Българската академия на науките обявява една свободна позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“

Българска академия на науките обявява една свободни позиция за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, изготвяне и съгласуване на договори, процесуално представителство по съдебни и изпълнителни дела, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Изисквания за заемане на длъжността: Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност; Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи); Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи; Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност; Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква; Езикови познания: владеене на английски език ще [...]

2022-01-05T06:27:00+00:00сряда, 5 януари 2022 |Категории: Обяви и конкурси|

Стартира кандидатстването за наградите „За жените в науката“ за 2022 г.

Стипендиатската програма на L'Oréal и ЮНЕСКО вече е раздала награден фонд от 150 000 евро на 30 жени учени като признание за техния научен талант  Дванадесетото издание на Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ в България стартира. За поредна година реномираният конкурс ще търси трите най-талантливи жени учени в България в сферата на природните науки, които ще награди със стипендии от по 5000 евро. До 31 март 2022 г. учени от цялата страна могат да подадат своята кандидатура по програмата, която трябва да включва авторска научна идея. Освен финансов стимул за научни таланти на България, наградите „За жените в науката“ целят също да насърчат развитието на науката в страната и да привлекат повече млади хора у нас да изберат кариера в сферата на науката. [...]

2021-12-20T15:05:57+00:00понеделник, 20 декември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

Кампания за набиране на предложения за съвместни проекти в рамките на сътрудничество между БАН и Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2022–2023 г.

БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни проекти с Египетската академия за научни изследвания и технологии (ЕАНИТ) за периода 2022–2023 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно и в ЕАНИТ от съответните партньори. Считано от 1 януари 2022 г. БАН ще прилага грантова схема за финансиране в рамките на двустранното сътрудничество с ЕАНИТ. Грантовата схема заменя досегашната практика на еквивалентен безвалутен размен (ЕБР). Правилата за финансиране по грантовата схема могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема Необходими документи: - Придружително писмо от Директора на института (по образец), - Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език, - Актуална автобиография на български език за всеки член на [...]

2021-12-16T09:45:23+00:00четвъртък, 16 декември 2021 |Категории: Обяви и конкурси|

8000 лв. годишна докторантска стипендия от фондация Карол Знание

Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия в размер на 8000 лв. Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки. Срокът за кандидатстване е до 11 декември 2021 г. Журито на конкурса ще селектира кандидатурите и ще покани трима финалисти да презентират в началото на следващата година, когато ще бъде определена новата звезда в съзвездието докторанти на фондация Карол Знание. Носител на докторантската стипендия за 2021 г. е Ния Тошкова, докторант в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Българска академия на науките. Тя е и част от екипа на Национален природонаучен музей при БАН, където докторант е Владимир Николов, носител на докторантската стипендия за 2020 г. Годишната докторантска стипендия на Карол Знание се [...]

2021-10-26T09:42:33+00:00вторник, 26 октомври 2021 |Категории: Обяви и конкурси|
Go to Top