Начало/Общоакадемични новини

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 5 ДНИ ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА В УНИВЕРСИТЕТ В ЧУЖБИНА ИЛИ ЗА СТАЖ – ВЪВ ФИРМА, ИНСТИТУТ ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДРУГ РАБОТОДАТЕЛ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ДОПУСТИМИ УЧАСТНИЦИ: Докторанти на БАН, независимо от формата на обучението. Кандидати, които бъдат одобрени за стаж в последната година от обучението си, имат право да осъществят мобилността до 12 месеца след отчисляването си.   ДОПУСТИМИ ДЪРЖАВИ: 28-те страни членки на ЕС, кандидат-членките Турция, Сърбия, Северна Македония, страните от ЕИП – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн.   ЦЕЛ НА МОБИЛНОСТТА: Обучението има за цел слушане на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет. Докторантите са освободени от плащането на академични такси в приемащото ВУ. Условие за такава мобилност е да има или да бъде сключен Еразъм договор между БАН и избрания университет в съответната област на познание. Стажът (практиката) може да се проведе в институт, лаборатория, фирма, предприятие, фондация, [...]

2023-09-21T12:01:03+03:00четвъртък, 21 септември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖБИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП И КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИТЕ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч) и с цел обучение. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+. Обучението може да е под формата на уъркшоп, изучаване на нови методи на работа, напр. боравене с модерни уреди, job shadowing (наблюдаване работата на колеги) и др. Предимство имат заявленията, които са на тема свързана с ежедневната работа на кандидатите. Периодът на реализация е от декември 2023 до септември 2024 г вкл. Размерът на грантовете е: Приемаща страна Дневни и квартирни за 1 ден в [...]

2023-09-21T11:59:50+03:00четвъртък, 21 септември 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Кампания за набиране на предложения за съвместни проекти в рамките на сътрудничеството между БАН и Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2024–2025 г.

БАН обявява кампания за набиране на предложения за съвместни двугодишни проекти с Унгарската академия на науките (УАН) за периода 2024–2025 г. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат подадени паралелно в УАН от унгарските партньори. Одобрените проекти  ще бъдат финансирани по грантовата схема. Правилата за финансиране по грантовата схема могат да бъдат намерени на сайта на БАН в раздел Дейности > Международна дейност > Формуляри > Грантова схема Необходими документи: - Придружително писмо от Директора на института (Приложение № 1), - Формуляр (форма А1) за съвместни научни проекти на български език (Приложение № 2), - Актуална автобиография на български език за всеки член на научния екип, - Предварителен финансов план за разходи по проекта (Приложение № 2а), - Формуляр (форма В1) за съвместни научни проекти [...]

2023-07-05T15:00:51+03:00сряда, 5 юли 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Учени от БАН участваха в младежкия фестивал „Ало, Космос! Говори България!“

Учени от Българската академия на науките участваха в третото издание на българския младежки фестивал „Ало, Космос! Говори България!“, който се проведе на 29 юни в София Тех Парк. Целта му е да разпали въображението на децата и младежите в България, да ги насърчи да мечтаят и планират, да следват кариера в областите на науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката и да намират решения чрез науката. Събитието е организирано от националния Space & STEAM клъстер и Атлантическия Клуб в България, с подкрепата на посолството на САЩ у нас и НАСА (Хюстън). В младежкия фест участват учени от Института за космически изследвания и технологии и Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория. С вдъхновяващи разговори и презентации се включиха проф. Милена Георгиева от Института по молекулярна биология [...]

2023-06-29T16:39:29+03:00четвъртък, 29 юни 2023 |Категории: Общоакадемични новини|

Конкурс за публикация на млад учен в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки

Уведомяваме Ви, че е обявен конкурс за най-хубава публикация на млад учен в областта на природо-математическите и  хуманитарно-социалните науки. Ще бъде присъдена по една награда във всяка област. Наградите ще носят имената на бележити учени от БАН, в т.ч. и чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. За 2023г. година наградите са на  имената на проф. Виктор Глушков, чуждестранен член на БАН, във връзка със 100-годишнитата от рождението му и на името на акад. Найден Геров, във връзка със 200-годишнитата от рождението му. Наградите ще се присъждат за научен труд на млад учен/и, самостоятелна или в съавторство. КРИТЕРИИ Самостоятелен научен труд на млад учен* или на колектив само от млади учени; Научният труд трябва да е публикуван през последните 3 години и да [...]

2023-06-19T15:30:45+03:00понеделник, 19 юни 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Среща на акад. Ревалски с министър Галин Цоков

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков се срещнаха и разговаряха днес в Българската академия на науките. Двамата обсъдиха взаимодействието между Министерството на образованието и науката и БАН като най-голямата научна организация в България. Сред темите на разговора бяха още изпълнението на Националната стратегия за научни изследвания, по-конкретно в частта й, свързана с политиката на нарастване на процента от БВП за научни изследвания и одитирането на научните организации, бюджетът за наука за 2023 г. и взаимодействието в областта на образованието на всички нива. Акад. Ревалски и проф. Цоков разговаряха и за възможността да бъде създадена научна мрежа за изследвания в областта на предучилищното и училищното образование. По време на срещата те обсъдиха също така и възможностите [...]

2023-06-12T12:16:40+03:00понеделник, 12 юни 2023 |Категории: Общоакадемични новини|
Go to Top