Начало/Общоакадемични новини

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕДНОСЕДМИЧЕН ПРЕСТОЙ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧУЖИНА – В СТРАНИТЕ НА ЕС, ЕИП, КАНДИДАТ-ЧЛЕНКИ НА ЕС – С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч) и с цел обучение. Лекциите трябва да се изнесат пред студенти, независимо от броя им. Изнесените лекции пред чуждестранни студенти се отчитат при атестация. Участието се базира на Еразъм договори сключени между БАН и ВУ в чужбина в съответната област на познание. Списък на подписаните договори има на www.bas.bg, меню „Дейности”, секция Erasmus+. Обучението може да е под формата на уъркшоп, изучаване на нови методи на работа, напр. боравене с модерни уреди, job shadowing (наблюдаване работата на колеги) и др. Предимство имат заявленията, които са на тема свързана с ежедневната работа на кандидатите. Периодът на реализация е от септември 2023 до септември 2024 г вкл. Размерът на грантовете [...]

2023-05-23T09:24:15+03:00вторник, 23 май 2023 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Директорът на RIKEN за Европа посети БАН

  Директорът на RIKEN за Европа д-р Тошиясу Ичиока посети Българската академия на науките по покана на председателя акад. Юлиан Ревалски. RIKEN е най-голямата изследователска институция в Япония, известна с висококачествени изследвания в разнообразен набор от научни дисциплини. Д-р Ичиока се срещна на 18 април с акад. Юлиан Ревалски и главния научен секретар проф. Нели Косева. По време на разговора им директорът на  RIKEN се запозна с научната дейност и структурата на БАН. След срещата д-р Ичиока изнесе лекция пред учени от Академията в зала „проф. Марин Дринов“ на БАН. Той ги запозна с програмите на RIKEN и възможностите за участие от българска страна. Презентацията вижте тук. Директорът на RIKEN  за Европа посети Института по информационни и комуникационни технологии и Института по роботика на БАН, [...]

2023-04-21T13:16:04+03:00петък, 21 април 2023 |Категории: Общоакадемични новини|

Семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”

Слънчевата светлина е основният източник на енергия за Земята. Светлината оформя нашия живот, възприятия и настроение. Институтът по  биофизика и биомедицинско инженерство и Институтът по физиология на растенията и генетика организират научен семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”. Семинарът ще се проведе на 16 май 2023 г. и има за цел да представи различни аспекти на използването на свойствата на светлинната енергия за подобрения в биотехнологиите, медицината, нанотехнологиите и други аспекти на нашия живот. Поканени са български учени, работещи в областите на: светлинно-индуцирани биологични процеси; източници на светлина в природните науки, биомедицината и нанотехнологиите; съвремени светлинни технологии. Семинарът е посветен на Международния ден на светлината. За повече информация посетете https://biomed.bas.bg/en/light-for-life-2023/

Четиринадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите” 2023 г.

Институтът по полимери към БАН организира Четиринадесета научна сесия „Младите учени в света на полимерите". За участие са поканени докторанти, постдокторанти, млади учени и студенти. Сесията ще бъде проведена на 1 юни 2023 г. на адрес ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, гр. София. Крайният срок за подаване на заявки за участие с постерно съобщение или доклад е до 19.05.2023 г. Допълнителна информация, както и предварителна програма на събитието можете да намерите на сайта на института http://polymer.bas.bg/ в секция „Новини и събития“.  

2023-04-19T12:11:54+03:00сряда, 19 април 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Спогодбата между БАН и Израелската академия за периода 2024 – 2026 г.

Във връзка с изпълнението на Спогодбата за научно сътрудничество между БАН и Израелската академия на 10 април 2023 г. стартира кампания за набиране на нови предложения за съвместни проекти по ЕБР. Кампанията приключва на 30 септември 2023 г. Предложения за нови проекти се депозират в отдел „МДОПП“ на БАН-Администрация с придружително писмо от Директора на института (по образец, качен на сайта на БАН). Документи за кандидатстване:  форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, с печат и номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът. форма “В1” (на английски език), подписана и от двете страни (допускат се сканирани копия, разменени по имейл). декларация за лични данни. Предложенията за съвместни проекти следва да бъдат [...]

2023-04-10T11:09:44+03:00понеделник, 10 април 2023 |Категории: Обяви и конкурси|

БАН продължава да помага на украинските учени

Програмата на Българската академия на науките за подпомагане на учени от Украйна ще продължи. Това каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски на среща с  украински учени, които работят в институти на Академията. След началото на военните действия в Украйна БАН предостави почивната си база за настаняване и обяви дарителска кампания за украинските бежанци. Срещата се проведе по инициатива на учените от Украйна, които благодариха на ръководството на Българската академия на науките за помощта. Общо 17 украински учени от Харков, Киев, Мелитопол и Северодонецк продължават професионалното си развитие в звена на Българската академия на науките. Пет от тях са бесарабски и таврийски българи. Учените работят в институти на БАН в областта на историята, биологията, икономиката, изкуствознанието и физиката, каза проф. Михаил Станчев, който е [...]

Go to Top