Център за обучение при БАН

Центърът за обучение (ЦО) е създаден през януари 1997 г. като специализирано звено на БАН за подготовка на висококвалифицирани научни кадри чрез обучение в образователната и научна степен “доктор” в научните звена на БАН, реализация и кариерно развитие на научния потенциал на страната.

Центърът работи в тясна връзка с институтите на Академията, като организира и координира конкурсите за прием на докторанти, организира провеждането на програмната акредитация на НАОА на всички звена на БАН, организира и провежда чуждоезиково обучение, обучение по информационни технологии и обучението на докторантите чрез специализираните докторантски курсове към Докторантското училище на центъра. Съгласно новия ЗРАСРБ Центърът за обучение прави проверка и води регистър на подалите документи за признаване на образователна и научна степен „доктор“, придобита в чужбина.

Центърът за обучение разполага с отлично подготвени преподаватели по английски език и немски език, компютърни умения, както и със съвременна материална база за обучение на високо ниво.

На 25 май 2015 г. директорът на Центъра за обучение проф. дбн Евдокия Пашева откри новите учебни зали на ЦО-БАН на бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 26Б, 2 ет. Учебните зали са оборудвани с изцяло нова, съвременна техника и обзавеждане. Центърът разполага с четири нови зали – зала за езиково обучение, зала за компютърно обучение, мултимедия, конферентна зала с 30 места и заседателна зала с 20 места. Модерните учебни зали дават възможност Центърът за обучение да разшири дейността си при обучението на докторантите на БАН на по-високо европейско ниво.

Центърът за обучение се грижи не само за организиране на тясно специализираната подготовка на докторантите, главно провеждана в отделните научни звена, но и за тяхното по-широко образование чрез семинари, мобилност, връзка с подходящи партньори и др. Кариерният център към центъра ежегодно провежда научни семинари за докторантите от всички направления в БАН, на които те се срещат не само с утвърдени учени, но и с представители на бизнеса.

През април 2016 г. Центърът за обучение организира и проведе първия Интердисциплинарен докторантски форум. Той бе предназначен за докторанти, които се намират на различен етап от своята изследователска дейност, с основна цел – обмен на идеи и подкрепа на интердисциплинарното мислене.

Контакти

Зали за обучение по чужди езици и компютри

  • бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2 ет, София, 1113

Новини

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

понеделник, 22 април 2024 |

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие, организиран от Центъра за обучение на БАН (ЦО-БАН) и Кариерен център към ЦО-БАН се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в Парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил. [...]

Пoкана за участие в пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

сряда, 17 януари 2024 |

Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в парк-хотел Кюстендил **** в [...]

Четвърти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие

понеделник, 22 май 2023 |

Oт 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието се организира от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен [...]

Покана за участие в четвърти интердисциплинарен докторантски форум

петък, 13 януари 2023 |

Четвърти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в гр. [...]

Информационен ден „Докторантура и кариера в БАН“

петък, 16 септември 2022 |

Събитието ще се проведе на 20 септември 2022г. (вторник) от 15.00 до 16.00 часа. Лекторите са от екипа на Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН, а модератор  ще бъде чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, [...]

Уебинар на тема: „Баланс работа – личен живот: Мисията (не)възможна“

сряда, 4 май 2022 |

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите и младите учени от БАН на второто събитие от Серия уебинари „АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ“   УЕБИНАР на тема:   „Баланс работа – личен [...]