Специализирани звена

За ефективно изпълнение на мисията на Българската академия на науките са създадени специализирани общоакадемични помощни звена.

Тяхната  дейност обслужва всички академични звена в структурата на БАН.

Общоакадемични списания

Доклади на БАН

https://www.proceedings.bas.bg/

Доклади на БАН

https://www.proceedings.bas.bg/

Списание на БАН

https://journ.bas.bg/

Списание на БАН

https://journ.bas.bg/

Информационен бюлетин

https://www.bas.bg/?page_id=87

Информационен бюлетин

https://www.bas.bg/?page_id=87

Papers of BAS

http://www.papersofbas.eu/

Техносфера

https://press.bas.bg/

Природа

https://press.bas.bg/

Дриновски сборник

https://periodicals.karazin.ua/drinov/

Дриновски сборник

https://periodicals.karazin.ua/drinov/

Българистика

http://cl.bas.bg/

Научноинформационен център Българска енциклопедия

Енциклопедия 1

Енциклопедия 1

Енциклопедия 2

Енциклопедия 2

Енциклопедия 3

Енциклопедия 3

Енциклопедия 4

Енциклопедия 4

Енциклопедия 5

Енциклопедия 5

Енциклопедия 6

Енциклопедия 6