Специализирани звена

За ефективно изпълнение на мисията на Българската академия на науките са създадени специализирани общоакадемични помощни звена.

Тяхната  дейност обслужва всички академични звена в структурата на БАН.

Общоакадемични списания

Научноинформационен център Българска енциклопедия

Издания на Централната библиотека

Проекти