Единен център за иновации на БАН

Единният център за иновации е координационно звено на Българската академия на науките за провеждане на нейната политика в сферите:

  • иновации,
  • патентна дейност и
  • проектна компетентност.

Центърът предоставя информация за кандидатстване по европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и подпомага подготовката и изпълнението на проектни предложения. Центърът осъществява контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания, подпомага създаването на делови контакти „наука – бизнес“ и „наука – наука“.

Постижения

През 2007 г. е създадена класификация на иновационните изследвания и – вследствие на нея – методика за ежегоден отчет и оценка на иновациите в звената на БАН. Като резултати се съпоставят „брой иновации“ с полученото финансиране (бюджетно и от проекти) и със заетия изследователски персонал. Оттам – оценка на относителната ефективност в академичните звена.

За периода 2012-2015 г. Единният център за иновации е дал 452 консултации на изследователи и външни бизнес партньори; в Световната мрежа Enterprise Europe Network са качени 144 приложни разработки като към 104 от тях е проявен интерес; подготвени са 123 технологични оферти и в резултат са сключени 64 споразумения за партньорство; подготвени са 49 проекта; проведени са 38 семинара с 1263 участници; заявени са 180 патента и полезни модели и са регистрирани 45 бр.

През 2011 г. е създаден офис за технологичен трансфер „Проино“, насочен към реализация на градска екология и енергоспестяващи технологии. Целите му са:

  • трансфер на иновативни научно-приложни продукти;
  • консултации и информационни услуги;
  • изграждане на виртуален офис/библиотека;
  • провеждане на семинари за административен и експертен капацитет;
  • помощ при участие в национални и европейски програми с акцент върху „Хоризонт 2020“.

До края на 2016 г. целите са постигнати, а офисът продължава дейността си и до началото на 2018 г.

Към ЕЦИ има две конферентни зали (65 и 30 места) на разположение на звената на БАН.

Контакти

Новини

„Наука за бизнес“ онлайн

вторник, 30 март 2021 |Коментарите са изключени за „Наука за бизнес“ онлайн

Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организираха съвместно събитието „Наука за бизнес“. Бизнес събитието се проведе изцяло онлайн на живо от виртуално студио и представи най-интересните разработки на Академията, [...]

„Наука за бизнес“ в онлайн формат

вторник, 2 март 2021 |Коментарите са изключени за „Наука за бизнес“ в онлайн формат

Иновативната платформа ще покаже най-интересните разработки на БАН, готови да се превърнат в успешен бизнес Едно от най-дългоочакваните бизнес събития – „Наука за бизнес“, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия [...]

Млади учени представиха своя опит и научни изследвания

понеделник, 20 май 2019 |Коментарите са изключени за Млади учени представиха своя опит и научни изследвания

Годишната среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите Мария Кюри заедно с първа конференция на секцията на тема „Excellent science facing the challenges to science-based industries“ се проведе на 17 и 18 май в [...]