Единен център за иновации на БАН

Единният център за иновации е координационно звено на Българската академия на науките за провеждане на нейната политика в сферите:

  • иновации,
  • патентна дейност и
  • проектна компетентност.

Центърът предоставя информация за кандидатстване по европейските структурни фондове и Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“ и подпомага подготовката и изпълнението на проектни предложения. Центърът осъществява контакти в страната и чужбина в областта на иновациите и трансфера на приложни научни изследвания, подпомага създаването на делови контакти „наука – бизнес“ и „наука – наука“.

Постижения

През 2007 г. е създадена класификация на иновационните изследвания и – вследствие на нея – методика за ежегоден отчет и оценка на иновациите в звената на БАН. Като резултати се съпоставят „брой иновации“ с полученото финансиране (бюджетно и от проекти) и със заетия изследователски персонал. Оттам – оценка на относителната ефективност в академичните звена.

За периода 2012-2015 г. Единният център за иновации е дал 452 консултации на изследователи и външни бизнес партньори; в Световната мрежа Enterprise Europe Network са качени 144 приложни разработки като към 104 от тях е проявен интерес; подготвени са 123 технологични оферти и в резултат са сключени 64 споразумения за партньорство; подготвени са 49 проекта; проведени са 38 семинара с 1263 участници; заявени са 180 патента и полезни модели и са регистрирани 45 бр.

През 2011 г. е създаден офис за технологичен трансфер „Проино“, насочен към реализация на градска екология и енергоспестяващи технологии. Целите му са:

  • трансфер на иновативни научно-приложни продукти;
  • консултации и информационни услуги;
  • изграждане на виртуален офис/библиотека;
  • провеждане на семинари за административен и експертен капацитет;
  • помощ при участие в национални и европейски програми с акцент върху „Хоризонт 2020“.

До края на 2016 г. целите са постигнати, а офисът продължава дейността си и до началото на 2018 г.

Към ЕЦИ има две конферентни зали (65 и 30 места) на разположение на звената на БАН.

Новини

Изложба „130 години от създаването на списание „Мисъл“ – ярка българска диря в европейското културно наследство“

неделя, 18 септември 2022 |Коментарите са изключени за Изложба „130 години от създаването на списание „Мисъл“ – ярка българска диря в европейското културно наследство“

На 17 септември д-р Силвия Найденова, директор на Централна библиотека, откри изложбата „130 години от създаването на списание „Мисъл“ – ярка българска диря в европейското културно наследство“, реализирана по повод Европейските дни на наследството. Още [...]

Изложба за Св. Пайсий Хилендарски

понеделник, 23 май 2022 |Коментарите са изключени за Изложба за Св. Пайсий Хилендарски

Централната библиотека на БАН представя в Галерия на открито пред Народния театър изложба по повод 300 г. от рождението на Св. Пайсий Хилендарски и 260 г. от създаването на „История славянобългарска“. Изложбата  е част от [...]

БАН се включва в Европейските дни на наследството с изложба за Данте Алигери

понеделник, 13 септември 2021 |Коментарите са изключени за БАН се включва в Европейските дни на наследството с изложба за Данте Алигери

Българската академия на науките ще се включи за седма поредна година в инициативата Европейски дни на наследството - София, организирани съвместно със Столична община, Министерството на културата и Френския културен институт. На 18 септември 2021 [...]

200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

вторник, 13 април 2021 |Коментарите са изключени за 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски

  Българската академия на науките отбелязва 200 години от рождението на великия революционер Георги Стойков Раковски с постерна изложба, която е подредена в централното фоайе на БАН. Експозицията проследява разностранните изяви на големия революционер, дипломат, [...]

Първия „Рибен буквар“ показва Централната библиотека на БАН

вторник, 16 март 2021 |Коментарите са изключени за Първия „Рибен буквар“ показва Централната библиотека на БАН

На 21 март се навършват 150 години от смъртта на д-р Петър Берон Три от възрожденските издания на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон се съхраняват в Централната библиотека на БАН (ЦБ-БАН). Ценните книги могат [...]

Учени и основатели на БАН показва изложба в градина „Кристал“

понеделник, 14 октомври 2019 |Коментарите са изключени за Учени и основатели на БАН показва изложба в градина „Кристал“

Знакови личности, свързани с историята на Българската академия на науките, представя изложба с 26 пана на Централната библиотека на БАН (ЦБ – БАН) в галерия на открито „Кристал“. Експозицията „Основатели и учени на Българската академия [...]

Контакти