Начало/Anna Sameva

About Anna Sameva

Анчето :)

Институтът за гората обявява публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Ивайло Иванов Марков

Институтът за гората - БАН обявява публична защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на Ивайло Иванов Марков на тема: „Нормиране и планиране на дърводобива“ на Ивайло Иванов Марков (докторант на самостоятелна подготовка в ИГ - БАН) Научна специалност „Лесоустройство и таксация“ Научен консултант: проф. дсн Евгени Димитров – Лесотехнически университет. НСЗ: „Лесовъдство и управление на горските ресурси“, Институт за гората - БАН. Дата и място на защитата: 27.02.2018 г. (вторник), от 10:30 ч., в Заседателната зала „Акад. Борис Стефанов“ в ИГ-БАН, бул. „Св. Климент Охридски“ №132, гр. София. Материали по дисертацията се намират при Научния секретар на ИГ-БАН.

2019-03-02T17:46:21+02:00понеделник, 29 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за професори

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академичните длъжности: Професор по: професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална физика и астрофизика на частиците) – един; професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия и радиофармация) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Ядрена физика – теория на атомното ядро) – един; всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018 г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

2018-01-22T14:37:06+02:00понеделник, 22 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за главни асистенти

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурси за академичните длъжности: главни асистенти по: професионално направление  4.1.Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математическа физика – черни дупки в теория на струните) – един; със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018г. Справки и документи – гр. София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

2018-01-22T14:18:58+02:00понеделник, 22 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент

Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици) – един; със срок 2 месеца от  обнародването в „Държавен вестник“ бр.7/19.01.2018г. Справки и документи – гр. София, бул. "Цариградско шосе" 72, тел.: (02) 979 51 56 и тел.: (02) 979 59 82.

2018-01-22T14:16:29+02:00понеделник, 22 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява конкурс за главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки, Електрохимия (вкл. химични източници на ток) за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 7 от 19.01.2018 год. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/posts/konkurs-za- glaven-asistent-102.php?leptoken=bc549cd0d6cc209c820e7z1516355946 Справки и документи – 1113 София, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 11, ет. 4, канцелария ИФХ-БАН, тел. 02 8727550, 02 9792581.

2018-01-22T10:11:57+02:00понеделник, 22 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |

Националният природонаучен музей представя изложбата „Вековните гори на България и техните обитатели”

На 17 януари 2018 от 18:30 часа във фоайето на Националния природонаучен музей се открива изложба, посветена на вековните гори в България.  Автори на изложбата са художниците от Дружеството на анималистите, флористите и научните илюстратори (ДАФНИ), чиито творби са аранжирани сред експонати от музея, на фона на фотографии от техните местообитания. Посетителите ще видят познати горски обитатели като мечки и лисици, както и малко известни птици, насекоми и растения, изобразени с традиционни и съвременни техники – акварел, маслени бои, акрил, графика, дигитална графика. Официални гости на откриването ще бъдат г-н Андреас Бескман, ръководител на Дунавско-Карпатската програма на WWF и г-н Франсоаз Доне, първи секретар на Белгийското посолство в София. Темата за „Вековните гори на България и техните обитатели“ се оказа неочаквано актуална в момента на откриването на изложбата в [...]

Go to Top