Проекти на Българската академия на науките

Списък със значими проекти на институти от БАН. Водещите организации са с удебелен шрифт.

Име на проектаУчастници от страна на БАНФинансиранеСъстояние
Национална стратегия в областта на енергетикатаИнститут за икономически изследвания
Институт за изследване на населението и човека
Институт по електрохимия и енергийни системи
Институт по инженерна химия
Институт по металознание, съоръжения и технологии
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
+1 участник
Министерски съветОкончателен доклад
Национален център по мехатроника и чисти технологииИнститут по обща и неорганична химия
Институт по електрохимия и енергийни системи
Институт по катализ
Институт по металознание, съоръжения и технологии
Институт по механика
Институт по минералогия и кристалография
Институт по оптически материали и технологии
Институт по органична химия с Център по фитохимия
Институт по полимери
Институт по физика на твърдото тяло
Институт по физикохимия
Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
+5 участника
Европейски фондове
69,18 милиона лева
В изпълнение
Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии
Институт по информационни и комуникационни технологии
Институт по математика и информатика
Институт по механика
Национален институт по геофизика, геодезия и география
+3 участника
Европейски фондове
29,35 милиона лева
В изпълнение
Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продуктиИнститут по органична химия с Център по фитохимия
Институт по полимери
+3 участника
Европейски фондове
23,79 милиона лева
В изпълнение
Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)Институт по механика
Институт по информационни и комуникационни технологии
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
+5 участника
Европейски фондове
22,57 милиона лева
В изпълнение
Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергияИнститут по електрохимия и енергийни системи
Институт по инженерна химия
Институт по катализ
Институт по обща и неорганична химия
Институт по полимери
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
Единен център за иновации
+3 участника
Европейски фондове
21,7 милиона лева
В изпълнение
Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)Институт по роботика
Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Институт по металознание, съоръжения и технологии
+5 участника
Европейски фондове
13,5 милиона лева
В изпълнение
Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“Институт за балканистика с Център по тракология
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Институт за изследване на изкуствата
Институт за литература
Кирило-Методиевски научен център
Национален институт по геофизика, геодезия и география
+6 участника
Европейски фондове
29,78 милиона лева
В изпълнение
Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономикаИнститут по микробиология
Институт по органична химия с Център по фитохимия
Институт по физикохимия
+5 участника
Европейски фондове
23,66 милиона лева
В изпълнение
Фундаментални,транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунологияИнститут по микробиология
+7 участника
Европейски фондове
23,59 милиона лева
В изпълнение
Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"Институт по електроника
Институт по роботика
Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
+4 участника
Европейски фондове
23,56 милиона лева
В изпълнение
Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургияИнститут по роботика
+2 участника
Европейски фондове
23,48 милиона лева
В изпълнение
Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“ Институт по минералогия и кристалография
+2 участника
Европейски фондове
23,47 милиона лева
В изпълнение
Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)Институт по информационни и комуникационни технологии
+5 участника
Европейски фондове
12,97 милиона лева
В изпълнение
Infra4NextGenИнститут по философия и социология
+24 участника
Хоризонт Европа
9,75 милиона евро
В изпълнение
Skills2CapabilitiesИнститут по философия и социология
+8 участника
Хоризонт Европа
2,4 милиона евро
В изпълнение
ИнфраматИнститут по физикохимия
Институт по електрохимия и енергийни системи
Институт по катализ
Институт по обща и неорганична химия
Институт по оптически материали и технологии
Институт по органична химия с Център по фитохимия
Институт по полимери
Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
Институт за балканистика с Център по тракология
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Национален археологически институт с музей
+6 участника
Министерство на образованието и наукатаВ изпълнение
Национален център за високопроизводителни
и разпределени пресмятания
Институт по информационни и комуникационни технологии
Институт по математика и информатика
Институт по механика
Национален институт по геофизика, геодезия и география
+5 участника
Министерство на образованието и наукатаВ изпълнение
Национален геоинформационен центърНационален институт по геофизика, геодезия и география
Геологически институт
Институт по информационни и комуникационни технологии
Институт по математика и информатика
Институт по океанология
+3 участника
Министерство на образованието и наукатаВ изпълнение
Национален център по биомедицинска фотоника (НЦБФ)Институт по електроника
Институт по биология и имунология на размножаването
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Институт по оптически материали и технологии
Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
+2 участника
Министерство на образованието и наукатаВ изпълнение
Научна инфраструктура за иновативни изследвания на биомолекули, биомембрани и биосигнали (БиоММС)Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Институт по молекулярна биология
Институт по физика на твърдото тяло
Министерство на образованието и наукатаВ изпълнение
Център за диагностика и технологии за растително здраве (ПЛАНТХЕЛТ)Институт за гората
+2 участника
Министерство на образованието и наукатаВ изпълнение