Научноинформационен център "Българска енциклопедия"

Научноинформационният център „Българска енциклопедия” при БАН е единственият специализиран център в страната за подготовка на енциклопедии. Изданията на НЦ “Българска енциклопедия” са на високо академично ниво – техни автори, консултанти и сътрудници са изтъкнати български учени от всички области на науката. Редакционно-съставителската работа се извършва от опитни научно-енциклопедични редактори, което гарантира високото професионално ниво на изданията.

НЦ „Българска енциклопедия” има за цел и успешно осъществява просветителската мисия на БАН – да представя в научнопопулярна форма българската наука сред обществото.

Основни дейности
 • Съставя и подготвя за издаване общи еднотомни и многотомни енциклопедии
 • Съставя и подготвя за издаване специализирани енциклопедии
 • Съставя и подготвя за издаване енциклопедични спавочници
 • Съставя и подготвя за издаване CD и онлайн енциклопедии
 • Разработва и предлага концепции за нови издания
 • Изработва методически указания и технологии за работа по изданията
 • Подготвя тематични словници на статиите и илюстрациите на изданията
 • Извършва редакционно-съставителска работа (поръчва написването на статиите на автори, редактира авторските статии, съставя статии, набира и редактира илюстративен материал), като създава единен ръкопис и отговаря за научното осветляване на проблемите и енциклопедичното оформление на изданията
 • Подготвя и предоставя актуална информация за България за чужди енциклопедии
 • Оказва методическа помощ при подготовката на енциклопедични справочници от други институти на БАН
 • Подготвя и поддържа информационна страница за България в Интернет

Професионално подготвени, енциклопедиите на НЦ „Българска енциклопедия” са спечелили доверието на огромен брой читатели и заслуженото признание на културната общественост, което потвърждава ползата за обществото и националната значимост на дейността на НЦ „Българска енциклопедия”.

Образователна дейност:

Колективът на НЦБЕ активно продължава да работи по Проект BG05M2OP001-2.002-0001, Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз в партньорство с МОН и водещи висши учебни заведения в страната.

Контакти

Новини

Научен редактор в редакция „Хуманитарни и обществени науки“ в Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ към Българска академия на науките

сряда, 15 септември 2021 |Коментарите са изключени за Научен редактор в редакция „Хуманитарни и обществени науки“ в Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ към Българска академия на науките

Научноинформационен център „Българска енциклопедия” e единственият специализиран научен център в България за подготовка на енциклопедии. Основната дейност на „Българска енциклопедия” е създаването на научно-популярни текстове от всички области на знанието. Изданията на НЦ “Българска енциклопедия” [...]

Нова енциклопедия „България“ издаде БАН

петък, 25 юни 2021 |Коментарите са изключени за Нова енциклопедия „България“ издаде БАН

Нова енциклопедия „България“, подготвена от Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при Българска академия на науките в партньорство с издателство „Книгомания“, беше представена в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Енциклопедия „България“ предлага на читателя богата, актуална [...]

Водещи издания на НЦ “Българска енциклопедия” предизвикаха силен интерес на панаира на книгата

понеделник, 16 декември 2019 |Коментарите са изключени за Водещи издания на НЦ “Българска енциклопедия” предизвикаха силен интерес на панаира на книгата

По време на зимното издание на книжния форум, състоял се в НДК в периода 10-15 декември 2019, заглавия като енциклопедия „София“ и „Световното наследство на България“ привлякоха вниманието на публиката. Водещи издания на НЦ „Българска [...]

Изложба на „Българска енциклопедия“ показва работата на 315 студента по проект „Студентски практики“

четвъртък, 9 май 2019 |Коментарите са изключени за Изложба на „Българска енциклопедия“ показва работата на 315 студента по проект „Студентски практики“

Експозицията „Съвременни информационни ресурси – съдържание и визуално оформление”, организирана от научно-информационен център „Българска енциклопедия“ се откри на 8 май във фоайето на Българска академия на науките. […]

БАН представи първата специализирана енциклопедия, посветена на София

вторник, 12 септември 2017 |Коментарите са изключени за БАН представи първата специализирана енциклопедия, посветена на София

На представянето присъстваха председателят на БАН акад. Юлиян Ревалски, столичният кмет г-жа Йорданка Фандъкова, зам.-кметът по културата д-р Тодор Чобанов, бившият председател на БАН акад. Иван Юхновски, главният научен секретар на БАН проф. Ева Пашева, [...]