Нова енциклопедия „България“, подготвена от Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при Българска академия на науките в партньорство с издателство „Книгомания“, беше представена в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН.

Енциклопедия „България“ предлага на читателя богата, актуална и проверена информация за Република България – за нейната природа, история, стопанство, наука и култура. Обобщена в тематично подредени и богато илюстрирани обзори, тя рисува пред читателя красотата и многообразието на българската природа, на растителния и животинския свят, проследява многовековната история на българите, потапя го в тяхната богата материална и духовна култура, извиква гордост от развитието и успехите на българската наука, литература и изкуство и акцентира върху уникалния принос на България в световната културна съкровищница.

По време на представянето заместник-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева подчерта, че проектите на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ винаги са били много стойностни и припомни двуезичното издание на албума, посветен на 150-годишнината на Академията. Създаването на една енциклопедия е изключително предизвикателство, каза проф. Пашева и благодари от името на Ръководството на Академията на екипа на „Българска енциклопедия“ и издателство Книгомания.

Научните секретари на БАН проф. Нина Атанасова, направление „Биомедицина и качество на живот“ и доц. Елка Трайкова, направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ говориха за работата на Научноинформационния център, енциклопедичните издания и постиженията през годините. На събитието присъства и зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева.

„Енциклопедия „България“ е първата съвременна еднотомна енциклопедия, посветена на България. След изданията в 7, а по-късно и в 12 тома на енциклопедия „България“, днес българският книжен пазар изпитва остра нужда от една съвременна и модерна книга за България, базирана на научни факти и достоверна информация, посочи директорът на „Българска енциклопедия“ и водещ редактор на изданието Виктория Лазова.

Единствена по рода си, енциклопедията събира в един том богата съкровищница от достоверни и научно проверени знания и факти за България и българския народ, поднесени по увлекателен и достъпен начин. Изданието е луксозно, илюстрирано с над 2 000 цветни снимки. Оформлението и дизайнът на корицата са на Тодор Манолов. Събраният материал, в над 800 страници и 6 тематични раздела, е дело на дългогодишния труд и дълбоките научни познания и изследвания на изявени български учени и специалисти от БАН, Софийския университет и други висши училища и от водещи културни институции – автори и консултанти на книгата.

Научноинформационният център „Българска енциклопедия“ отбеляза 65 години – създаден с Указ на Министерски съвет през 1955 г. Центърът се утвърждава като основен национален координатор на общи и специализирани енциклопедични и справочни издания, както и на информационни ресурси, предназначени да представят България и постиженията на българските учени по света. В богатата си дългогодишна история „Българска енциклопедия“ има богат набор от стойностни енциклопедични издания на български език, обхващащи развитието на различните обществени и природни науки, както и цялостното познание за света и човечеството.

Повече за новата енциклопедия вижте на https://knigomania.bg/enciklopedija-b-lgarija.html