Тук се слагат новините, които излизат на ротатора/слайдера на началната страница

Националният археологически институт на 100 години

Почетен плакет на БАН–златен за Националния археологически институт с музей Честване по повод 100-годишнината от създаването на Националния археологически институт на БАН се проведе в Централна зала на Националния археологически музей. Това е най-старият научен институт в България, създаден с указ на Цар Борис ІІІ на 16 юли 1921 г. През 1947 г. институтът е включен в състава на Българската академия на науките (БАН), а през следващата година с постановление на Министерски съвет е обединен с Народния музей в една институция под името Археологически институт с музей. Днешното име на институцията, Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН, е определено на Общо събрание на БАН през 2007 г. Институтът организира и ръководи методически всички теренни проучвания на територията на страната, в това число планирани [...]

Модерна апаратура изследва полимерни нутрацевтични и козметични формулировки

 Нови лаборатории с модерна апаратура за иновативни полимерни материали бяха открити в Института по полимери на БАН. Техниката е част от Центъра по компетентност  „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ към Департамент „Полимерни нутрацевтични и козметични формулировки“. Целта на проекта е да се произвеждат иновативни продукти от растителен произход с висока добавена стойност, използвани като хранителни добавки и козметични средства. На официалната церемония по откриване на новата научно-изследователска база в Института по полимери присъстваха зам.-министърът на образованието и науката проф. Нели Косева, зам.-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева, представители на Института по полимери и партньорските организации по проекта. Научните експерименти и изследвания ще се осъществяват в нова, модерна среда, която ще мотивира младите изследователи и [...]

Споразумение за сътрудничество между БAН и Руската академия на науките

Споразумение за научно и научно-техническо сътрудничество подписаха Българската академия на науките (БАН) и Руската академия на науките (РАН) на церемония днес, която се проведе дистанционно. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и председателят на РАН акад. Александър Сергеев подписаха документа. В рамките на споразумението ще се изготви „Пътна карта“ на съвместните научно-изследователски проекти. 2021 година е обявена за Година на науката и технологиите в Русия, каза при подписването председателят на БАН. Първото споразумение за сътрудничество между БАН и РАН е от 1958 г. с няколко актуализации и след известно прекъсване днес сътрудничеството между двете академии се възобновява. По време на срещата в изказванията си двете страни поставиха акцент върху традиционно добрите взаимоотношения между българските и руските учени. 55 са съвместните проекти в различни научни области [...]

2021-07-08T09:15:54+00:00сряда, 7 юли 2021 |Категории: Избрани, Общоакадемични новини|

Нова енциклопедия „България“ издаде БАН

Нова енциклопедия „България“, подготвена от Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при Българска академия на науките в партньорство с издателство „Книгомания“, беше представена в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. Енциклопедия „България“ предлага на читателя богата, актуална и проверена информация за Република България – за нейната природа, история, стопанство, наука и култура. Обобщена в тематично подредени и богато илюстрирани обзори, тя рисува пред читателя красотата и многообразието на българската природа, на растителния и животинския свят, проследява многовековната история на българите, потапя го в тяхната богата материална и духовна култура, извиква гордост от развитието и успехите на българската наука, литература и изкуство и акцентира върху уникалния принос на България в световната културна съкровищница. По време на представянето заместник-председателят на БАН проф. Евдокия Пашева подчерта, че проектите на Научноинформационен [...]

2021-06-25T16:37:07+00:00петък, 25 юни 2021 |Категории: Uncategorized @bg, Избрани|Етикети: |

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици и член-кореспонденти на БАН

Списък на допуснатите кандидати в Конкурс за избор на академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН, обявен във в. „24 часа“ от 17 май 2021 г. I. Отделение по природоматематически науки /ОПМН/ Направление математически науки За академици - 1 място 1. Чл.-кор. дмн Стефан Петров Иванов 2. Чл.-кор. дмн Красимир Димитров Данов 3. Чл.-кор. дмн Светозар Димитров Маргенов 4. Чл.-кор. дмн Олег Кръстев Мушкаров За член-кореспонденти - 2 места 1. Проф. дмн Николай Колев Витанов 2. Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков 3. Проф. дмн Анжела Славова Попиванова 4. Проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов 5. Проф. дмн Надежда Костадинова Рибарска За член-кореспонденти до 50 години 1. Проф. дмн Младен Светославов Савов Направление химически науки За академици – 2 места 1. Чл.-кор. дхн Константин Иванов [...]

2021-07-16T14:39:29+00:00петък, 25 юни 2021 |Категории: Избрани, САЧК|

Четири нови книги за българо-украинските културни взаимоотношения

Четири книги, посветени на българо-украинските културни взаимоотношения, представиха в БАН Институтът за литература и Посолството на Украйна в България. „Компаративистичният сборник „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ)“, антологиите „Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя“, „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ и фототипното издание „Списание „Украинско-български преглед“: културна дипломация на Посолството на Украинската народна република в България“ (1919-1920) показват непознати за академичната и за културната аудитория художествени факти, разработки и документи. В събитието за представяне на изданията участваха доц. д-р Елка Трайкова, ръководител на направление „Културно-историческо наследство“ в БАН, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на научен проект България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ) и участници в проекта. На премиерата присъства и извънредният и пълномощен посланик на [...]

Go to Top