Начало/Избрани

Тук се слагат новините, които излизат на ротатора/слайдера на началната страница

Конкурс за млади учени обявява Общото събрание на БАН

Общото събрание на БАН обявява конкурс за наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов” в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество.   В конкурса може да участват: а) кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; б) кандидатури, издигнати от членове на Общото събрание на БАН; в) индивидуални кандидатури.   Кандидатите трябва: а) да имат образователната степен „магистър” от висше училище; б) да са работили в БАН през последната една година преди годината на [...]

2023-03-15T13:50:22+02:00сряда, 15 март 2023 |Категории: Избрани|Етикети: |

БАН и Пловдивският университет подписаха Споразумение за сътрудничество

Българската академия на науките (БАН) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) подписаха Споразумение за сътрудничество и взаимодействие на церемония, която се състоя днес в Академията. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Румен Младенов  подписаха документа. Зам.-председателят на Академията чл.-кор. Евдокия Пашева и зам.-ректорът по научноизследователска дейност на Университета проф. д-р Теменужка Йовчева присъстваха на церемонията. Споразумението предвижда обучение на млади учени, докторанти и постдокторанти от двете институции, споделяне на опит и съвместни дейности. Обучителните центрове ще си сътрудничат като  организират научни форуми, подготвят съвместни научноизследователски проекти и други дейности за период от три години. Партньорството с университетите и привличането на младите хора към науката е от изключителна важност за Академията, каза акад. Юлиан Ревалски. По време на срещата [...]

2023-03-10T12:20:18+02:00петък, 10 март 2023 |Категории: Избрани|

Цели и задачи на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

На 6 март 2023 г., в пресклуба на БТА, Изпълнителният съвет на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ представи целите и задачите на Програмата. Координатор по Програмата е Българската академия на науките, а партньори са водещите центрове в изследването на българистичната проблематика – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Митодий“, Югозопаден университет „Неофит Рилски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и институтите на БАН от направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“ В пресконференцията по темата взеха участие членовете на Изпълнителния съвет на Програмата: доц. д-р Елка Трайкова, национален координатор и научен секретар на БАН направление „Културно–историческо наследство и национална идентичност“, чл.-кор. Александър Костов, председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН, проф. [...]

Нова Спогодба за научно сътрудничество подписаха БАН и Израелската академия на науките и хуманитаристиката

Делегация, водена от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, посети Израелската академия на науките и хуманитаристиката (The Israel Academy of Sciences and Humanities) на 1 март 2023 г. Акад. Юлиан Ревалски и председателят на Израелската академия проф. Давид Харел подписаха нова Спогодба за научно сътрудничество между двете академии. С подновяването на Спогодбата се продължава дългогодишното сътрудничество между БАН и Израелската академия и се запазват възможностите за осъществяване на съвместни дейности в области от общ интерес. Обсъдено бе евентуално провеждане на интердисциплинарен уъркшоп в България с участието на учени от Израел, който да помогне за създаването на нови връзки между научните общности на двете държави. От страна на БАН на срещата присъства още зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, от Израелската академия [...]

2023-03-02T11:22:51+02:00четвъртък, 2 март 2023 |Категории: Избрани, Общи новини|

Изложба „Да вържем мартеница…“ в Националния етнографски музей

Изложба в Националния етнографски музей представя колекция от мартеници, събирани  през периода 1959–1968 г. за целите на изследователско проучване. Тогава по инициатива на Лозинка Йорданова, ръководител на първата в България Школа по етнография и фолклор (1962) в Националния дворец на децата, се организира събиране на мартеници от селища в цялата страна. След това те са включени в голяма изложба в Националния етнографски музей. Всички мартеници са изработени в училищните, музейните или читалищните кръжоци по етнография. Лозинка Йорданова проучва събраните артефакти и публикува научен текст „Към проучването на народните мартеници в България” (1972) в Известия на етнографския институт и музей, книга XIV, стр. 195-227. В съхранената вече 55 години сбирка с мартеници могат да се видят както регионални различия, така и техники, предназначение, актуални за онова време идеи, форми и модели, [...]

Десета ученическа научна сесия: Ученическият институт на БАН започва прием на проекти

Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на ученически проекти-разработки за Ученическата научна сесия (УНС), която ще се проведе през ноември 2023 година (присъствено и хибридно). Целта на УчИ-БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици до 12 клас със склонност да се занимават с изследователска дейност. Всеки ученик може да участва в сесията на Ученическия институт на БАН с до два проекта (етюди, картини, бижута, скулптури или музикални произведения). Постъпилите проекти се рецензират и оценяват от специалисти в съответната област. Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и едномесечен стаж в научно звено на БАН. Така те ще имат възможност да общуват с учени в областта на проекта, да споделят опит, да ползват библиотеки, лаборатории и [...]

2023-02-27T10:38:25+02:00понеделник, 27 февруари 2023 |Категории: Избрани, Ученически институт на БАН|Етикети: |
Go to Top