Начало/Направления/Културно-историческо наследство и национална идентичност

Лекциите „Славянски свят“ на проф. Шишманов представени във Фрайбург

Акад. Ревалски гост на събитието В навечерието на празника на Независимостта на България в Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия се проведе симпозиум, посветен на изтъкнатия български учен, политик и общественик професор Иван Шишманов (1862-1928). Повод беше издаването на лекциите на професор Иван Шишманов „Славянски свят“, четени преди 100 години в аудиториите на прочутия немски университет и съхранявани днес в Научния архив на Българската академия на науките. Съставители на внушителното издание са проф. Елизабет Шоре, дългогодишен декан на Филологическия факултет и ръководител на Славянския семинар на Фрайбургския университет, и проф. Румяна Конева от България, учен от БАН и директор на Българския културен институт във Виена „Дом Витгенщайн“. Изданието на изнасяните от Иван Шишманов лекции е финансирано изцяло от признателните днес германски следовници – слависти от [...]

100 години от рождението на видния италиански славист и българист проф. Рикардо Пикио

Възпоменателна вечер, посветена на 100-годишнината от рождението на видния италиански славист и българист проф. Рикардо Пикио се проведе на 31 август  в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Инициативата е част от събитията под патронажа на вицепрезидентa на Република България, организирани в рамките на националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. Събитието беше открито от доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“. Поздравление поднесе г-жа Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България. Нейно превъзходителство г-жа Джузепина Дзара, посланик на Република Италия в Република България, приветства присъстващите, сред които бяха участниците в Деветия международен колоквиум по старобългаристика, учени от Българската академия на науките, Софийския, Пловдивския и Шуменския университет, Националната библиотека „Св. св. Кирил и [...]

186 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски

Българската академия на науките отдава своята дълбока почит към личността и делото на една от най-светлите личности в националния ни пантеон. От името на ръководството на БАН венец и цветя бяха поднесени на бюст-паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина. Васил Левски е роден на 18 юли  1837  година в Карлово. Българската академия на науките е свързана с Апостола от периода на своето учредяване. Забележително е, че едновременно с активното си участие в едно от първите събрания за създаване на революционна организация за освобождение на българите от османска власт, Васил Левски присъства и на заседание, на което букурещките представители са упълномощени да отидат в Браила, за да обсъдят Устава на Българското книжовно дружество. Известен факт е, че той е и един от първите дарители [...]

Награда за изгряващ лидер на Кралския лондонски колеж получи докторант на БАН

Калоян Константинов, докторант в Института за балканистика с Център по тракология при БАН (ИБЦТ–БАН) е удостоен с престижната Награда за изгряващ лидер на Кралския лондонски колеж. От 2017 г. отличията се раздават в 12 категории на изтъкнати възпитаници на университета, които са демонстрирали изключителни професионални постижения и гражданско лидерство. Калоян завършва магистратура по Близкоизточни науки през 2018 г. в Лондон. През 2021 г. записва докторантура в ИБЦТ–БАН, посветена на отношенията между Иран и Балканите в периода 1990–2021. Той получава отличието за работата си като независим журналист, отразяващ горещите точки и събития, променящи света – сред които войната в Украйна от фронта, протестите в Иран, Ирак, Израел, Тунис и други. Журито отбелязва и дейността му като международен лектор по медийна грамотност, дезинформация и международни отношения. Калоян [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 юли  (четвъртък) 2023 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Семантични аспекти на етимологичния анализ на българска глаголна лексика (върху материал от Български етимологичен речник“ на Красимира Георгиева Фучеджиева, докторант към Секцията за български етимология научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: доц. д-р Христина Дейкова Научно жури: Председател на журито: проф. д-р Елка Мирчева – становище Членове на журито: 1.     проф. д-р Сия Колковска – становище проф. д-р Маринела Младенова – [...]

Заседание на научно жури в Института за изследване на изкуствата

На 28 юни 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д. н. Благовеста Иванова, ВСУ, доц. д-р Бойка Доневска, НХА, проф. д-р Галина Лардева-Минкова, АМТИИ, рецензент; проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, рецензент и председател на НЖ; доц. д-р арх. Стела Ташева, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Галерия „Раковски” 125 – институционален център на художествения живот, история, организация, изложбена дейност, критика (1940 – 1972) на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства  Наташа Ноева, за присъждане на образователната и научна степен доктор по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Милена Георгиева. Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел [...]

Go to Top