Националният археологически институт на 100 години

Почетен плакет на БАН–златен за Националния археологически институт с музей Честване по повод 100-годишнината от създаването на Националния археологически институт на БАН се проведе в Централна зала на Националния археологически музей. Това е най-старият научен институт в България, създаден с указ на Цар Борис ІІІ на 16 юли 1921 г. През 1947 г. институтът е включен в състава на Българската академия на науките (БАН), а през следващата година с постановление на Министерски съвет е обединен с Народния музей в една институция под името Археологически институт с музей. Днешното име на институцията, Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН, е определено на Общо събрание на БАН през 2007 г. Институтът организира и ръководи методически всички теренни проучвания на територията на страната, в това число планирани [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология на социализма и постсоциализма) – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма”, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 59 от 16.07.2021 г. Срок за подаване на документите – 16.09.2021 г. Документи се подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София,  ул. „Московска” 6А, моб. тел. 0879409313 ( https://iefem.bas.bg/konkursi )

Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“

Премиера на книгата „Съединението прави силата. Български носители на белгийски национални ордени през XXI век“ (Издателска къща „Тендрил“) се състоя в Регионалния исторически музей – София на 13 юли. Неин автор е чл.-кор. проф. дин Александър Костов от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките представя изложбата. Събитието беше организирано от посолството на Кралство Белгия и беше посетено от представители на българското Министерство на външните работи и други институции, чуждестранни дипломати, учени и обществени дейци. Приветствие поднесе Н. Пр. посланик Фредерик Мьорис. Двуезичното българо-английски издание е посветено на дейността и приноса на изявени български  политици,  учени и хора на културата и бизнеса за развитието на двустранните отношения между нашата страна и Белгия през последните двадесет години.  Основно внимание е отделено на [...]

Четири нови книги за българо-украинските културни взаимоотношения

Четири книги, посветени на българо-украинските културни взаимоотношения, представиха в БАН Институтът за литература и Посолството на Украйна в България. „Компаративистичният сборник „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ)“, антологиите „Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя“, „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ и фототипното издание „Списание „Украинско-български преглед“: културна дипломация на Посолството на Украинската народна република в България“ (1919-1920) показват непознати за академичната и за културната аудитория художествени факти, разработки и документи. В събитието за представяне на изданията участваха доц. д-р Елка Трайкова, ръководител на направление „Културно-историческо наследство“ в БАН, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на научен проект България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ) и участници в проекта. На премиерата присъства и извънредният и пълномощен посланик на [...]

Паметна вечер за акад. Константин Косев

Българската академия на науките и издателство „Захарий Стоянов“ организират на 21 юни, понеделник, 18:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (Голям салон, ул. „15 ноември“ № 1) паметна вечер, посветена на акад. Константин Косев. По време на събитието ще бъде представена неговата последна книга „България под въздействието на геополитиката“. Голямата заслуга на акад. Косев се състои не само в издирването и систематизирането на огромен фактологичен материал, а и в предлагането на ясна концепция за хилядолетната историческа съдба на България, за възможностите за геополитически избор, за това доколко в крайна сметка сме били свободни като нация и държава да не зависим от великите сили и да имаме свой собствен път.

Премиера на документалния филм „Чудното момче от Копривщица“

Документалният филм „Чудното момче от Копривщица“, посветен на 170-ата годишнина от рождението на Тодор Каблешков, ще бъде показан премиерно в БАН на 18 юни от 18:00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ /Голям салон/. Режисьор на филма е Борис Радев. Организатори на прожекцията са Община Копривщица и Дирекция на музеите – Копривщица.

Go to Top