Национална онлайн платформа за езикови ресурси БЕРОН

Институтът за български език (ИБЕ) на БАН, който е националният кодифициращ орган у нас по въпросите на българския книжовен език като официален, инициира създаването на национална онлайн платформа за езикови ресурси. Платформата ще предоставя безплатен онлайн достъп до ресурси в областта на задължителните книжовни норми за правопис, правоговор и граматика. Институтът за информационни и комуникационни технологии на БАН е партньор в разработването на платформата с название БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн). Неговите сътрудници се ангажират с прилагането на най-добрите практики в дизайна и разработката на софтуер, за да се осигури бърз и качествен достъп до официалните документи, описващи задължителните книжовни норми. Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране. Изпълнението на проекта подпомага националната езикова политика на държавата чрез предоставяне на [...]

Високото пеене от селата Долен и Сатовча е признато за нематериално културно наследство на човечеството

Кандидатурата за вписването му в Представителния списък на ЮНЕСКО е подготвена от експерти от ИЕФЕМ - БАН                                                                    Високото пеене от селата Долен и Сатовча беше вписано в Представителния списък на ЮНЕСКО на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството. Решението беше взето на заседание в рамките на 16 сесия на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, която се провежда в Париж и онлайн. Кандидатурата за високото пеене е подготвена от експертите от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ - БАН) [...]

„Енциклопедия България“ на БАН с номинация за наградата „Златен лъв“

Изданието е номинирано за издателски проект с най-голяма обществена значимост Асоциация „Българска книга“ и журналистическото жури отличават с номинация за наградата „Златен лъв“ за издателски проект с най-голяма обществена значимост специалното издание “Енциклопедия България” на Научноинформационния център “Българска енциклопедия” на Българската академия на науките и издателство Книгомания. Номинацията е признание за огромния научен труд, чиито съставни части оформят облика на понятието България и поощряват солидарността в общия ни живот.

Представяне на ново издание на филиала на ИБЦТ – БАН в гр. Монтана

На 2 декември 2021 г. в експозиционната зала на Регионалния исторически музей в Монтана беше представен  сборникът „Монтана: един модерен град на 130 години“ (Издателство Тендрил). Негов съставител е чл.-кор. проф. д. ист. н. Александър Костов. Изданието е посветено на 130-годишнината от обявяването на тогавашното село (Голяма) Кутловица за град, наименован на тогавашния български княз Фердинанд. Така започва нов етап от историята на селището, възникнало още през Античността. Неговото развитие през изминалите тринадесет десетилетия преминава през сериозни социално-икономически и политически трансформации. Може би доказателство за тези чести и дълбоки промени през този период е и промяната на името му – от  Кутловица на Фердинанд (1891 г.) и Михайловград (1945 г.) за да се стигне до днешното – Монтана (от 1993 г.), напомнящо за древното минало [...]

125 г. от рождението на акад. Петко Стайнов

На 1 декември се навършват 125 години от рождението на акад. Петко Стайнов. Отбелязването на годишнината е съвместна инициатива на Българската академия на науките и фондация „Петко Груев Стайнов“. В периода от 26 октомври до 10 декември в памет на големия български композитор се провеждат концерти и изложби в цялата страна. Сред тях са и концерт на Националния филхармоничен хор с диригент Славил Димитров в зала „България“ и научна конференция "Петко Стайнов и значението му за развитието на българската музикална култура ". Незрящият майстор на тоновото изкуство е признат като един  от най-видните класици на българ­ската музикална култура. Изключителната му роля за нейното развитие се определя преди всичко от самобитното му творчество. Петко Стайнов има основополагаща роля за фор­мирането на бъл­гар­с­ката музикална кул­тура и за [...]

Дискусионна среща с лекция събра два научни екипа на Центъра за върхови постижения „Наследство.бг“

Събитието бе организирано съвместно от екипите на проектите „Политики за опазване и социализиране на (нематериално и движимо) културно наследство“ и „Политики за опазване и популяризиране на недвижимите културни ценности с местно значение в България. Етноложки анализ по примерите на общините Балчик, Каварна, Гърмен и Сандански“ (юли 2021-юли 2023) в рамките на в рамките на проект BG05M2OP001-1.001-0001 – изграждане и развитие на Център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“ (дейност Б) и на научно-приложения семинар „Изследователски методи в етнологията и антропологията“ на секция „Балканска етнология“ към ИЕФЕМ – БАН. Лекцията на тема: “Съвременни методи за оценка на елементи на нематериалното културно наследство”, изнесена от чл.-кор. проф. д. изк. Мила Сантова, представи основни принципи и методи за оценка на артефакти и елементи на  културното наследство. Беше очертана разликата [...]

Go to Top