Начало/Направления/Биомедицина и качество на живот

БАН подписа споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха рамково споразумение за сътрудничество между двете институтиции в областта на научно-изследователската, образователната и иновационната дейност. Документът предвижда реализиране на съвместна дейност между висшето училище и институти на Академията в направление биомедицина като разработване на научно-изследователски проекти, научно-приложна, експертна и информационна дейност, както и инициативи за обучение на студенти от различни образователно-квалификационни степени – специализанти, дипломанти, докторанти. Предстои провеждане на курсове, индивидуално практическо обучение и научни ръководства на докторанти, както и  обмен на преподаватели и специалисти. На срещата в БАН присъстваха зам.-председателят на Академията чл.–кор. проф. Евдокия Пашева, зам.-председателят на САЧК акад. Дамян Дамянов и чл.-кор. д-р Христина Групчева – заместник-ректор „Научна дейност“ в [...]

2022-11-24T15:17:41+02:00четвъртък, 24 ноември 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Среща на чл.-кор. Пашева с проф. Брайън Кенеди

Зам.-председателят на БАН чл.-кор Евдокия Пашева се срещна с професор Брайън Кенеди от Националния университет на Сингапур. Проф. Кенеди беше придружен от ректора на Мединицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков и зам.-ректора чл.-кор. Цветалина Танкова. Проф. Брайън Кенеди днес беше удостоен от Медицинския университет в София с почетното звание "Доктор хонорис кауза". Проф. Кенеди е пионер в разбирането на биологията на стареенето и дълголетието, превръщането на изследователските открития в нови начини за забавяне, предотвратяване и лечение на човешкото стареене и свързаните с него заболявания. На срещата в Българската академия на науките присъстваха директори на институти от направление „Биомедицина“. Д-р Брайън Кенеди е автор на над 170 статии по темата за човешкото стареене. Към момента е почетен професор по биохимия и физиология в най-реномирания [...]

2022-11-02T16:33:51+02:00сряда, 2 ноември 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

15-ти конгрес на българските микробиолози с международно участие

15-ият конгрес на българските микробиолози с международно участие се проведе от 5 до 8 октомври в Копривщица. Форумът беше посветен на 200-годишнината от рождението на световноизвестния микробиолог Луи Пастьор, на 75-та годишнина на Института по микробиология „Стефан Ангелов” при Българската академия на науките и на Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие, обявена от Общото събрание на ООН за 2022 г. В чест на Пастьор бе представен доклад за живота и делото му. Конгресът откри с встъпителна лекция професор Колин Харууд от Нюкасълски университет, Великобритания, който е член на ръководството на Федерация на европейските микробиологични дружества (FEMS). Обсъждани бяха различни аспекти на пандемията от Covid-19, за която изтъкнати специалисти в тази област докладваха своите постижения. Изнесени бяха доклади и в други направления на микробиологичната [...]

2022-10-11T09:38:22+03:00понеделник, 10 октомври 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|Етикети: |

100 години от рождението на акад. Румен Цанев

С юбилейна международна научна конференция в БАН Институтът по молекулярна биология отбелязва 100 години от рождението на акад. Румен Цанев. Директорът на института проф. Ива Угринова откри тридневния форум, който ще продължи до 7 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Акад. Цанев формулира първата хипотеза за епигенетична регулация, базирана на хистонов код – идея, развила се в основно направление на съвременната наука. Хистоните са белтъците, които пакетират ДНК в ядрото на клетката, а техните химически модификации са асоциирани със специфични нива на опаковане и поради това повлияват изявата на гените. Акад. Румен Цанев (1922 – 2007) е основоположник на българската молекулярна биология и основател на Института по молекулярна биология (1960 г.). Основните направления на изследванията в института са естествено продължение на работата на [...]

Конкурси за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява два конкурса за главен асистент за нуждите на секция „QSAR и молекулно моделиране“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, както следва: един в професионално направление 4.3. Биологически науки и един в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 56/19.07.2022 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourses-sen-assist-prof-qsarmm-2022/

Трета научна конференция „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“

Научната конференция се проведе от 13 до 16 юни 2022 г. в парк-хотел Кюстендил в рамките на Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)“, с водеща организация Българска академия на науките и финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката. Участваха над 55 учени, които представиха интердисциплинарните си проучвания, провеждани в седем института на БАН и в пет висши училища. Докладите бяха разпределени в шест научни сесии, на които бяха представени резултати за получаване на нови биологично активни системи, съдържащи екстракти от природни източници с растителни или животински произход от България, тяхната антибактериална и антитуморна активност, както и техния антиинфекциозен ефект.  Представени бяха и резултати в две постерни сесии. По време на представянията бяха демонстрирани нови и модерни подходи за [...]

2022-06-20T10:50:01+03:00понеделник, 20 юни 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|
Go to Top