Начало/Направления/Биомедицина и качество на живот

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 27/24.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-eap-2023/

76 години Институт по микробиология „Стефан Ангелов“

76 години от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ на БАН бяха отбелязани на 7 март с тържествено събрание и научна сесия. Специални гости на събитието бяха д-р Ребека Грейс,  изпълнителен директор на Мрежата  „Пастьор“ и г-н Арно Боберо,  аташе по научно и университетско сътрудничество към Френското посолство в България. Директорът на института проф. Пенка Петрова откри събитието и връчи плакет на д-р Ребека Грейс за нейната отдаденост и ангажираност към сътрудничеството с Мрежата „Пастьор“. С награда беше удостоен и Френският културен институт в България за подкрепа на научната дейност и насърчаване на добрите партньорски взаимоотношения. Плакет за научна и административна дейност и укрепване на връзките в Мрежата „Пастьор“ получи проф. дн Нина Ивановска, дългогодишен ръководител на Департамент „Имунология“. Д-р Ребека Грейс представи новите възможности за [...]

Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“ (Биофизика), за нуждите на секция „Фотовъзбудими мембрани“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 21/07.03.2023 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-assoc-prof-pem-2023/

Конкурс за главен асистент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София, обявява конкурс за главен асистент за нуждите на секция „Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към ИБФБМИ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 102/23.12.2022 г. Документи се подават в канцеларията на ИБФБМИ, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105. (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: https://biomed.bas.bg/bg/concourse-sen-assistant-eap-2022/

2023-01-03T12:14:26+02:00вторник, 3 януари 2023 |Категории: Биомедицина и качество на живот, Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

БАН подписа споразумение за сътрудничество с Медицински университет – Варна

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна проф. д-р Валентин Игнатов подписаха рамково споразумение за сътрудничество между двете институтиции в областта на научно-изследователската, образователната и иновационната дейност. Документът предвижда реализиране на съвместна дейност между висшето училище и институти на Академията в направление биомедицина като разработване на научно-изследователски проекти, научно-приложна, експертна и информационна дейност, както и инициативи за обучение на студенти от различни образователно-квалификационни степени – специализанти, дипломанти, докторанти. Предстои провеждане на курсове, индивидуално практическо обучение и научни ръководства на докторанти, както и  обмен на преподаватели и специалисти. На срещата в БАН присъстваха зам.-председателят на Академията чл.–кор. проф. Евдокия Пашева, зам.-председателят на САЧК акад. Дамян Дамянов и чл.-кор. д-р Христина Групчева – заместник-ректор „Научна дейност“ в [...]

2022-11-24T15:17:41+02:00четвъртък, 24 ноември 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|

Среща на чл.-кор. Пашева с проф. Брайън Кенеди

Зам.-председателят на БАН чл.-кор Евдокия Пашева се срещна с професор Брайън Кенеди от Националния университет на Сингапур. Проф. Кенеди беше придружен от ректора на Мединицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков и зам.-ректора чл.-кор. Цветалина Танкова. Проф. Брайън Кенеди днес беше удостоен от Медицинския университет в София с почетното звание "Доктор хонорис кауза". Проф. Кенеди е пионер в разбирането на биологията на стареенето и дълголетието, превръщането на изследователските открития в нови начини за забавяне, предотвратяване и лечение на човешкото стареене и свързаните с него заболявания. На срещата в Българската академия на науките присъстваха директори на институти от направление „Биомедицина“. Д-р Брайън Кенеди е автор на над 170 статии по темата за човешкото стареене. Към момента е почетен професор по биохимия и физиология в най-реномирания [...]

2022-11-02T16:33:51+02:00сряда, 2 ноември 2022 |Категории: Биомедицина и качество на живот|
Go to Top