Тържествено честване, посветено на 77-годишнината от основаването на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН (ИМикБ) и на 20 години от членството му в мрежата Пастьор, се проведе на 7 март в института.

Събитието откри проф. Пенка Петрова, директор на ИМикБ с презентация, посветена на успехите на института, визията и стратегията за развитието му и неговото място в мрежата Пастьор. Приветствие отправи д-р Сесилия Кастийо, отговорник за регионалното и стратегическо развитие на Мрежата Пастьор в Евро-Средиземноморския регион, която запозна аудиторията с перспективите и насоките за развите на Мрежата, както и възможностите за сътрудничество.

В сесията „Успешни истории на български учени в мрежата Пастьор“ бяха изнесени презентации от учени, които са били на обмен в различни институти.

Доц. д-р Виолета Вълчева, ръководител на лаборатория „Молекулярна биология на микобактерии“, департамент „Инфекциозна микробиология“ представи „Предизвикателствата в Мрежата Пастьор и ползите от научно сътрудничество“. Гл. ас. д-р Илиян Манойлов, лаборатория „Експериментална имунология“, департамент „Имунология“, представи „Дизайн на ваксини и генериране на нови експериментални модели“ и гл. ас. д-р Милена Лесева, лаборатория „Експериментална имунотерапия“, департамент „Имунология“ – „Подкрепа за високи научни постижения и кариерно израстване чрез ACIP колаборации“.

Годишната награда за значими научни постижения за 2024 г. на Научния съвет на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ бе присъдена на колектив: МАРТИНА САВОВА, ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВА, МИЛЕН ГЕОРГИЕВ, лаборатория “Метаболомика”, департамент “Биотехнология”, Институт по микробиология „ Стефан Ангелов“, БАН, за публикация: Savova, M.S., Mihaylova, L.V., Tews, D., Wabitsch, M., Georgiev, M.I. Targeting PI3K/AKT signaling pathway in obesity. Biomedicine and Pharmacotherapy, 2023 vol. 159, 114244.

Наградата връчи диркторът на Института проф. Пенка Петрова.

Ежегодната награда за най-добра работа на млад микробиолог на Фондация „Стефан Ангелов“ бе връчена на:

ас. Никола Ралчев, лаборатория „Експериментална имунология“, департамент „Имунология“, ИМикБ, за публикация: Ralchev Ralchev, N., Lyubenova Bradyanova, S., Valerieva Doneva, Y., Mihaylova, N., Vikentieva Elefterova-Florova, E., Ivanov Tchorbanov, A., … & Fagone, P. (2023). Exploring the Role of CD74 and D-Dopachrome Tautomerase in COVID-19: Insights from Transcriptomic and Serum Analyses. Journal of Clinical Medicine, 12(15), 5037.

Бяха връчени и две поощрителни награди на:

ас. Петя Димитрова Димитрова; лаборатория „Клетъчна микробиология“, департамент „Обща микробиология“, ИМикБ, за публикация: и на ас. P.D.; Damyanova, T.; Paunova-Krasteva, T. Chromobacterium Violaceum: A Model for Evaluating the Anti-Quorum Sensing Activities of Plant Substances. Sci. Pharm. 2023, 91, 33.

д-р Преслава Михайлова Христова – асистент в катедра „Микробиология,вирусология и медицинска генетика”, Медицински университет – Плевен за публикация: Hristova PM, Nankov VM, Hristov IG, Trifonov SV, Alexandrova AS, Hitkova HY. Gut colonization with vancomicyn-resistant enterococci among patients with hematologic malignancies. Gut Pathog. 2023 Mar 9;15(1):12.

Наградите връчи чл.-кор. Христо Найденски.