Начало/Направления/Информационни и комуникационни науки и технологии

Открито заседание на научно жури в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 14.02.2023 г. от 14:00 ч. в Института по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Вариационни принципи за supinf задачи с ограничения и равновесие в некооперативни игри“   на Детелина Кирилова Камбурова в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика докторска програма  „Изследване на операциите“  Научен ръководител: акад. Юлиан Ревалски Председател на Научното жури: проф. д-р Цветомир Цачев Членове на Научното жури: акад. Юлиан Ревалски проф. дмн Надя Златева проф. дмн Боян Златанов доц. д-р Диана Неделчева Материалите по защитата са на разположение [...]

Медицински екзоскелет печели наградата в конкурса Предприемач в науката

Петко Стоев, докторант в секция Кибер-физични системи към Института по информационни и комуникационни технологии – БАН (ИИКТ), е победител в конкурса Предприемач в науката на фондация Карол Знание. Журито реши с наградата от 30 000 лв. да бъде подкрепен неговия проект за рехабилитационен робот – медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и тежки травми на горните крайници. Проектът Разработката е прототип на робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на пациенти, за да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след инсулт или злополуки. Роботът ще бъде базиран на принципа на телемедицината. Ще изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от медицинско лице. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъде разработено приложение [...]

Заседание на научно жури в ИИКТ

На 20.12.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в банковото дело“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Славияна Стоилова Данаилова-Велева. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Инициативен комитет за паметник на акад. Благовест Сендов

Създаден е Инициативен комитет за изграждане на паметник на акад. Благовест Сендов (1932 – 2020 г.). Идеята е на академичната общност на Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Съпредседатели на комитета са председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков. В инициативата са включени още кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на парламентарната комисия по образование и наука Красимир Вълчев, деканът на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ доц. Първан Първанов, директорът на Института по математика и информатика на БАН проф. Петър Бойваленков, председателят на Съюза на математиците в България чл.-кор. Николай Николов, директорът на Международния център по математически науки към Института по математика и информатика на БАН акад. [...]

Паметна плоча на акад. Стефан Додунеков във Велико Търново

Паметна плоча на академик Стефан Додунеков беше тържествено открита на 10 ноември във Велико Търново. Институтът по математика и информатика на БАН, Съюзът на математиците в България и Регионалният академичен център на БАН във Велико Търново организираха събитието. Паметната плоча на акад. Додунеков се намира в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново“, където се поставят паметни знаци на изявени личности, допринесли с дейността си за развитието и утвърждаването на града във всички области на живота. На откриването присъстваха председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски, Негово Високопреосвещенство Великотърновският Митрополит Григорий, заместник-кметът на община Велико Търново проф. Георги Камарашев, кметът на  гр. Килифарево, родно място на акад. Додунеков, Димитър Събев, проф. Росица Додунекова, колеги и близки на акад. Стефан [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 18.11.2022 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на процеси в правораздаването“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Христо Константинов Блидов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“) Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Go to Top