Международна конференция, посветена на 70-годишнината на академик Веселин Дренски, бе открита в Института по математика и информатика

На 20 септември 2021 г. в Института по математика и информатика беше открита Международната конференция Trends in Combinatorial Ring Theory, която е посветена на 70-ата годишнина на акад. Веселин Дренски. Съорганизатори на събитието са Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computing, State University of Campinas, Бразилия и Memorial University of Newfoundland, Канада. Конференцията се провежда и с подкрепата на Фонд “Научни изследвания“. На официалното откриване на събитието гости бяха проф. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН, доц. Иван Георгиев, научен секретар на направление Информационни и комуникационни науки и технологии, чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, директори на институти, лаборатории и др. Събитието бе официално открито от проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ-БАН. Проф. Пашева поднесе поздравителен адрес от председателя на Академията академик Юлиан Ревалски и пожела на [...]

Открито заседание на научно жури в ИИКТ

На 17.09.2021 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Иновативни методи за подпомагане вземане на решения при горски пожари или наводнения“, за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Стефан Костадинов Стефанов. Заседанието ще се проведе дистанционно, в платформата Google Meet. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Стипендии за Института по математически науки в Маями спечелиха учени от БАН

Три жени – учени от Института по математика и информатика на Българска академия на науките спечелиха стипендии по програма на Института по математически науки на Америка към Университета в Маями. Международния център по математически науки (МЦМН), съвместно с Института по математически науки на Америка, отличиха доц. Елица Христова, доц. Красимира Иванова и доц. Стела Банчева-Железова. Наградите бяха обявени на официална церемония от директора на стипендиантската програма проф. Мина Тайшер. Елица Христова е доцент в секция “Алгебра и логика” на Института по математика и информатика на БАН (ИМИ-БАН). Защитава докторската си степен в Jacobs University Bremen, Германия през 2013 г. Красимира Иванова е доцент в секция “Софтуерни технологии и информационни системи” на ИМИ, БАН. Ръководител на секцията и научен секретар на института. Докторската си степен от [...]

Открито заседание на жури в ИИКТ

На 13.07.2021 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Индивидуалност и модели при вземане на решения в интернет” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Румен Руменов Кетипов. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html

Stephen Cantrell и Mina Teicher пристигат на официално посещение в Международния център по математически науки в София

На 28 юни 2021 г. на официално посещение в Международния център по математически науки (МЦМН) към Института по математика и информатика пристигат проф. Стивън Кантрел, директор на Institute of Mathematical Sciences of the Americas (IMSA), и проф. Мина Тайшер, директор на института „Еми Ньотер“ в Израел. Основна цел на посещението е обсъждането на нови проекти и задълбочаване на сътрудничеството с МЦМН. На 29 юни 2021 г. в ИМИ – БАН ще се проведе среща под надслов “ICMS Pursuing Excellence”. Програмата на срещата съдържа представяне на МЦМН и на текущото и бъдещо сътрудничество с IMSA. Проф. Кантрел и проф. Тайшер ще обявят имената на първите съвместни постдокторанти между IMSA и МЦМН и първите български лауреати по програмата на WIMSA „Жени в математиката“. На срещата ще присъстват представители на посолството на САЩ в България, посолството [...]

Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Военната академия „Г. С. Раковски“

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност подписаха Българската академия на науките  и Военната академия „Г. С. Раковски“ в комплекс „Царски зали“ днес. В церемонията взеха участие председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов и екипът му. От БАН присъстваха и научният секретар на направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ доц. Иван Георгиев, директорът на Института по информационни и комуникационни технологии проф. Галя Ангелова и научният секретар на Института по математика и информатика доц. Красимира Иванова. Чрез това споразумение двете страни декларират намерението си да обединят трайно усилията си за осъществяване на сътрудничество и съвместна дейност за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и потенциала на двете институции в областта на образованието, квалификацията и [...]

Go to Top