Научноинформационен център „Българска енциклопедия” e единственият специализиран научен център в България за подготовка на енциклопедии. Основната дейност на „Българска енциклопедия” е създаването на научно-популярни текстове от всички области на знанието. Изданията на НЦ “Българска енциклопедия” са на високо академично ниво, а редакционно-съставителската работа се извършва от научно-енциклопедични редактори.

Научноинформационен център „Българска енциклопедия” към БАН търси редактор в областта на историческата наука.

Основни изисквания:
– завършено висше образование (бакалъвър/магистър по история). Професионалната ориентация в сферата на нова и съвременна обща история е предимство.
– аналитично мислене и способност за анализ и селектиране на научна информация;

– способност за боравене с големи масиви от информация с висока степен на сложност;
– способност за подбор и селектиране на проверени източници на научна информация
– добра езикова култура и умения за съставяне и оформяне на текст;
– умения за работа в екип;

– комуникационни умения;

– владеене на текстообработващи програми и пакета MS Office;
– ползване на английски език на работно ниво.

Основни отговорности:
– съставяне и редактиране на научни и научно-популярни текстове;
– поддържане на контакти с изявени български учени в съответната научна област;
– подготовка на текстове и илюстрации за предаване за печат.

Предлагаме:
– работа във високопрофесионална научна среда с възможност за развитие;

– трудов договор;
– гъвкавост при изпълнение на работните ангажименти;
– възможност за допълнителни финансови стимули, обвързани с показаните резултати.

 

 

Изпратете CV със снимка и мотивационно писмо на имейл: encyclopedia@mail.bg

(cc: victoria.lazova@gmail.com)

Срок за кандидатстване: 30 септември 2021

Конфиденциалността на кандидатите е гарантирана.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.