Научен архив на БАН

Научният архив на Българска академия на науките (НА на БАН), има за задача да издирва, съхранява, обработва научно и технически, извършва експертиза за ценността и предоставя за ползване материали за историята на научната мисъл и обществения живот в България. По същество представлява първият национален исторически архив, извършващ тези дейности и който съдържа ценни документи за историята на българската държава и народ.

Първите стъпки са направени още с основаването на Българското книжовно дружество (БКД) в Браила. Една от задачите на дружеството според член 6 от неговия Устав е “постепенно да си прави сбирки от разни стари български и чужди книги, ръкописи, пари и други подобни знаменитости, които ще съставляват старинний кабинет, неотлъчим от библиотеката”.

Новоучреденото книжовно дружество се поставя на много широка, демократична, общонационална и едновременно общоевропейска основа с цел “да разпространява всеобщото просвещение у българския народ и да му показва пътя към неговото веществено обогатяване”.

От 1994 г. Научният архив на Българската академия на науките е самостоятелно специализирано звено на БАН със статут на юридическо лице. Като орган за управление на Държавния архивен фонд на територията на БАН Научния архив:

  • Комплектува архивните документи от поделенията на БАН, лични фондове на академици, чл.-кореспонденти и ст.н.с.на работещи в академията;
  • Извършва научно-техническа обработка, експертиза за ценността на архивните документи и реставрацията им;
  • Организира използването на архивните документи за научно-изследователски, справочни и др. цели, подготвя документални публикации и изложби;
  • Оказва методическа помощ на поделенията на БАН по работата на техните деловодства и архиви.

Научния архив участва в международния микрофилмов обмен на архивни документи, в подготовката на двустранни и многостранни документални издания и др.

В последните години документите от НА се използват активно от научни работници, външни читатели, средствата за масова информация и чужденци за справки, изложби, документални предавания, дипломни работи, дисертационни трудове, статии, монографии, научни съобщения и тн.

Към НА на БАН са създадени филилали в Националния археологически институт с музей при БАН, Националния институт по метеорология и хидрология – БАН (НИМХ-БАН), Института за изследване на изкуствата (НА на ИИИ-БАН) и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

Контакти

Новини

Българската академия на науките с две становища, че родното място на Неофит Рилски е град Банско

понеделник, 31 август 2020 |

Две научни звена на Българската академия на науките излизат със становище, че родното място на Неофит Рилски е град Банско. Документите са изготвени след молба на кмета на Банско Иван Кадев за официална научна позиция. [...]

Изложба, посветена на 130 години от идването на Михайло Драгоманов в България

сряда, 18 декември 2019 |

Изложба, посветена на 130 години от идването на Михайло Драгоманов в България се откри на 18 декември в Българската академия на науките. Експозицията е подредена от Научния архив на БАН и се провежда под патронажа [...]

Изложба “Черногорското печатане на кирилица”

петък, 11 октомври 2019 |

Научният архив на БАН организира в Националната библиотека изложба на тема “Черногорското печатане на кирилица”. Изложбата на Черногорските кирилски печатни книги е посветена на 525 години от отпечатването на първата печатна книга – Октоих – [...]

Научният архив на БАН издава „Цетински псалтир с последование от ХV век”

петък, 11 октомври 2019 |

Научният архив на БАН подписа  договор с черногорското издателство "Матица Черногорска" за издаването на "Цетински псалтир с последование от ХV век". Това е възможност втората печатна книга на кирилица, публикувана за пръв път на 22 [...]

Изложба “Пантеон на Българското възраждане”

вторник, 9 юли 2019 |

Научният архив откри изложбата "Пантеон на Българското възраждане" на 8 юли 2019 г. в Българската академия на науките. Тя е изготвена от фотографии и документи от частните колекции на Александър Алексиев и инж. Георги Мъндев. [...]

Панихида в памет на акад. Иван Евстратиев Гешов

четвъртък, 7 март 2019 |

Панихида в памет на акад. Иван Евстратиев Гешов (1849-1924 г.) беше отслужена на 7 март 2019 г. от епископ Тихон в храма „Света София”. Научният архив на БАН поддържа традицията, спомената в завещанието на акад. [...]