Научният архив на БАН организира в Националната библиотека изложба на тема “Черногорското печатане на кирилица”. Изложбата на Черногорските кирилски печатни книги е посветена на 525 години от отпечатването на първата печатна книга – Октоих – първогласник и 500 години от отпечатването на Псалтир с последования и Служебник.

Гостуващата изложба е структурирана в 24 пана с два акцента. Първият представя знакови издания на кирилица от държавната печатница на Георги Църноевич. Тук са изложени заглавните страници на „Октоих” (1494), „Псалтир с последование” (1495), „Миней” (1496).

В другата част на таблата са експонирани издания от втория класически период на черногорската книжовна традиция. Това са книги на кирилица от печатницата на Божидар Вукович Подгоричанин, която е работила във Венеция. Тук могат да се видят орнаментирани страници от „Служебник” (1519), „Миней” и „Молитвеник”.

Посетителите могат да се запознаят също така с изображения на паметници и бюстове на владетеля Църноевич, печатаря монах Макарий и Божидар Вукович. Двата периода на черногорската книжовна традиция са маркирани и с характерни за епохата символи. Първият е държавният герб на владетеля – двуглав орел. Печатът на Вукович е симбиоза между княжеския герб и лъва в герба на войводата, скрепени с Христовия благослов.

Изложбата „Черногорско печатане на кирилица” е от значение за всички балкански народи, които след завладяването на полуострова от османците съхраняват богатството на богослужебната литература, разпространявайки християнското слово по всички земи, в които се пише на кирилица.