Две научни звена на Българската академия на науките излизат със становище, че родното място на Неофит Рилски е град Банско. Документите са изготвени след молба на кмета на Банско Иван Кадев за официална научна позиция.

В становището си Институтът за исторически изследвания цитира редица проучвания, в които недвусмислено се доказва, че родното място на Неофит Рилски е именно Банско. Във фонд 12 на Научният архив на БАН се съхранява документ, в който възрожденецът собственоръчно посочва града, в който е роден.

Писмо на кмета на Банско Иван Кадев

Отговор на Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски

Становище на Институт за исторически изследвания на БАН

Становище на Научен архив на БАН