Участието на научни звена от Българската академия на науките в мащабни международни проекти обсъдиха на среща представители на Академията с еврокомисаря за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова. Главният научен секретар на  БАН проф. Нели Косева представи актуална информация за резултатите от многостранната дейност на учените, както и изпълнението на проекти по рамковите програми за научни изследвания и иновации на Европейския съюз, както и финансирани от национални източници. Българската академия на науките активно участва в изграждането на научен капацитет, като координира 23 от общо 51 инфраструктурни обекта по Национална пътна карта за научна инфраструктура. През последните две години устойчиво нараства и броят на научните публикации, каза проф. Нели Косева и допълни, че около 40 на сто от тях са в най-престижни световни научни издания.

Координатори на големи европейски проекти в различни научни направления запознаха еврокомисаря с дейността на българските учени в съвместните изследвания. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и акад. Васил Николов представиха изданието „Българските азбуки“, с чието популяризиране еврокомисарят се ангажира.

По време на първото си посещение в Българската академия на науките еврокомисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта разгледа ценни издания от фонда на Научния архив на БАН. Пергамент от 11 в., Четириевангелие от 15 в., три преписа на „История славянобългарска“, саморъчно написаното завещание на Иван Вазов и писмо на американския президент Франклин Делано Рузвелт до Иван Вазов бяха сред показаните издания, представени на Илиана Иванова от директора на Научния архив проф. Лизбет Любенова. Това е уникален шанс да се докоснем до историята, каза еврокомисарят. Тя посети и читалнята на Централната библиотека на БАН, където ѝ бяха показани възрожденски книги от книжовното наследство на Академията.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]