Сн. Община Велико Търново

Меморандум за сътрудничество между Българската академия на науките и Община Велико Търново подписаха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и кметът Даниел Панов. Документът предвижда взаимно съдействие и общи усилия в разработването на проекти и програми за социално-икономическо развитие, както и в сферата на образованието, опазването на околната среда, за възобновяеми източници на енергия и др. Двете институции ще обединяват своите усилия за създаването и развитието на технологични центрове, бизнес инкубатори и технологични паркове за трансфер на технологии.