По инициатива на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) в Истанбул беше организирана Първата среща на председателите на академиите на науките на държавите членки на ЧИС с участието на ректорите на водещи турски университети.

Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски участва в срещата, която се състоя на 14 и 15 февруари. На срещата присъстваха представители на академиите на науките на Азербайджан, България, Грузия, Молдова, Северна Македония, Румъния, Турция и Украйна, както и на Мрежата на черноморските университети.

При откриването към участниците се обърнаха г-н Фатих Дьонмез, вицепрезидент на ПАЧИС, г-н Асаф Хаджиев, генерален секретар на ПАЧИС и посланик Мерве Сафа Кавакчи, първи заместник-генерален секретар на Постоянния международен секретариат на ЧИС. По време на срещата академик Юлиан Ревалски направи презентация и представи дейността на БАН.

Участниците обмениха мнения по широк кръг въпроси на сътрудничеството в областта на науката и образованието между страните от по-широкия Черноморски регион. Беше решено тези срещи да се провеждат ежегодно и беше предложено следващата среща да се организира през 2025 г. в Истанбул под патронажа на Истанбулския университет и Мрежата на черноморските университети.

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) е междудържавна икономическа организация за сътрудничество в региона на Черно море. България е била председател на ОЧИС от ноември 2009 г. до април 2010 г. и от януари до юни 2019.