Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски връчи на проф. Диана Петкова почетен знак на БАН „Марин Дринов на лента“. Отличието се присъжда за значими научни постижения в областта на биохимията и биофизиката, за нейната многостранна обществена, организационна и експертна дейност за издигане авторитета на българската наука и по повод нейната 70-годишнина.

Церемонията се проведе днес по време на тържествено събрание на Съюза на учените в България по случай Деня на народните будители. Проф. Диана Петкова е председател на Съюза на учените в България.

На тържеството зам.-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева връчи награди на млади изследователи за 2021 и 2022 г. Наградите носят имената на бележити учени от БАН, както и на чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. Девет млади учени са отличени в конкурса за 2021 г. в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Пълен списък на наградените вижте тук.

Връчени бяха и отличията за 2022 г. на седем млади учени от Българската академия на науките. В областта на природо-математическите науки наградата е на името на акад. Румен Цанев, а в областта на хуманитарните науки е посветена на Паисий Хилендарски. Списък на наградените може да видите тук.

Наградите за конкурса са частно дарение. Отличията се присъждат за научен труд на млад учен/и, самостоятелно или в съавторство в колектив от млади учени.