Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски присъства на церемонията “Академични оскари” за 2023 година, организирана от вестник “24 часа”. Отличията са базирани на Рейтинговата система на висшите училища в България – ежегодна класация, организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) и от консорциум, в който са включени Институт “Отворено общество” и “Сирма груп”.

Акад. Юлиан Ревалски връчи отличията на ректорите на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” проф. Сава Димитров  (първо място в направление „Музикално и танцово изкуство“ ) и на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство–Пловдив проф. Тони Шекерджиева-Новак (първо място в направление „Теория на изкуството“). За Академията е от изключително значение качеството на образованието във висшите училища, каза акад. Ревалски в поздравлението си към наградените. Той припомни историята на БАН  – от 1940 г. е съществувал отдел към Събранието на академиците и член–кореспондентите, свързан с творците на изкуствата. До 1947 г. Академията е била Българска академия на науките и изкуствата, а след това е преименувана със закон.

Събитието откри министър-председателят акад. Николай Денков.  Участваха представители на академичната общност и бизнеса, министри, кметове и медии.

Церемонията представя рейтинговата система като най-качествения ориентир за младите хора и за техните родители, за това кои университети и кои професионални направления дават най-добри шансове за реализация на младите хора; къде се влиза с най-високи оценки от средното образование; кои са специалностите, които гарантират 100 процента работа веднага след дипломирането; какво е най-доходно да се учи в България.