Заместник-председателите на БАН чл.-кор. Евдокия Пашева и чл.-кор. Стефан Хаджитодоров обсъдиха днес българо-японските отношения в областта на науката с представители на Токайския университет и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. На срещата присъстваха проф. Кийоши Ямада, председател на настоятелството на Токайския университет, проф. Наото Яшикава, зам.-ректор на Токайския университет, г-н Хисара Танака, помощник-изпълнителен директор (глобална инициатива) към кабинета на ректора на Токайския университет и д-р Манами Хори, директор на Европейския център на Токайския университет в Дания.

Токайският университет има значим принос за развитието на двустранния научен, културен и образователен обмен между България и Япония. В продължение на десетки години студенти и преподаватели от Факултета по археология на Токайския университет участват в археологическите разкопки в могилата Дядово съвместно с български археолози от Българската академия на науките, под ръководството на проф. Диана Гергова от НАИМ-БАН.

На срещата в БАН присъстваха президентът на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ проф. Стефан Стефанов и председател на асоциацията на завършилите Токайския университет Биляна Станойлович.