Сътрудничество с Научно-технически университет „Хуари Бумедиен“ в Алжир обсъдиха на среща председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Алжир в България Н. Пр. г-жа Байя Бенсмаил. По време на разговора акад. Ревалски представи дейносттта на Българската академия на науките, нейната история и структура. Като пример за успешно сътрудничество Н. Пр. г-жа Бенсмаил посочи изложбата по повод Деня на независимостта на Алжир, проведена в Нацианалния археологически институт с музей на БАН през изминалата година. Посланикът допълни, че от страна на висшите учебни заведения в Алжир е проявен интерес за осъществяване на сътрудничество с БАН. На срещата присъства и зам.-председателят на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров.