Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в парк-хотел Кюстендил **** в гр. Кюстендил. Форумът се осъществява с частична подкрепа от Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката.

Традиционният докторантски форум на Център за обучение – БАН вече за втори път ще събере за обмен на научни знания и идеи докторанти и лектори както от страната, така и от чужбина.

Организаторите имат удоволствието да поканят докторанти от БАН, български и чуждестранни висши училища и научни организации да участват в събитието, като представят своите научни изследвания. Основна цел на форума е да стимулира интердисциплинарното мислене и  професионалните контакти между докторанти от различни научни области, както и да мотивира младите учени да реализират свои креативни научни идеи в бизнес практиката.

Можете да се запознаете с допълнителна информация за събитието от Поканата и да попълните онлайн Регистрационната форма (на английски език) от следните линкове:

Покана:

https://drive.google.com/file/d/1gTFr5bs9eXbBIQ8c4W87c2KVYIC-HlJ0/view?usp=sharing

Онлайн регистрационна форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDZqKDxnf-7M7Xj0G23O8Ig5wApXtSU2IdY2yQ_Kr2Td308A/viewform?usp=sf_link