Четвърти интердисциплинарен докторантски форум с международно участие организират Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН. Събитието ще се проведе от 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в гр. Сандански.

Превърналият се в традиция за Център за обучение – БАН докторантски форум за първи път ще събере за обмен на научни идеи докторанти и лектори както от страната, така и от чужбина.

Организаторите имат удоволствието да поканят докторанти от БАН, български и чуждестранни висши училища и научни организации да участват във форума, като представят своите научни изследвания. Основна цел на събитието е да стимулира интердисциплинарното мислене и да създаде креативна атмосфера за професионални контакти между докторанти от различни научни области.

Можете да се запознаете с допълнителна информация за събитието от Поканата и да изтеглите Регистрационната форма от следните линкове:

Покана:https://drive.google.com/file/d/1YPd7tUTSFI_tlNc2NMRyuvYdwU5b5hMv/view?usp=share_link

Регистрационна форма:https://docs.google.com/document/d/1HkNmTcdGCihb1O64dTW4D-093udzuknc/edit?usp=share_link&ouid=113461651638904882084&rtpof=true&sd=true

Invitation

Registration Form