Изложба, посветена на 130 години от идването на Михайло Драгоманов в България се откри на 18 декември в Българската академия на науките. Експозицията е подредена от Научния архив на БАН и се провежда под патронажа на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и посланика на Украйна в България Виталий Москаленко.  На откриването присъстваха още председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, посланиците на Полша, Сърбия, Молдова и Русия.

Проф. Михайло Драгоманов  има огромни заслуги към българското образование и култура, каза по време на откриването зам.-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов. Той подчерта, че се надява тази изложба да бъде нашият принос към затвърждаването на българо-украинските отношения.

Постерите представят живота и научната дейност на големия украински фолклорист, езиковед, писател и философ. Наред с множество документални свидетелства, изложбата представя малко познати фотографии на фамилията Драгоманови и неговия зет проф. Иван Шишманов. Специално табло е отделено на известната писателка Леся Украинка (Лариса Косач), роднина на учения.