Научният архив откри изложбата “Пантеон на Българското възраждане” на 8 юли 2019 г. в Българската академия на науките. Тя е изготвена от фотографии и документи от частните колекции на Александър Алексиев и инж. Георги Мъндев. Състои се от дванадесет табла, върху които тематично са представени просветни и църковни дейци, революционери и търговци.

Събитието откри заместник-председателят на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов. Двамата колекционери показаха малка част от своите възрожденски материали. Александър Алексиев дари на Научния архив Евангелие от 1862 г., фотография на Тодор Пулиев и оригинално писмо на хаджи Петър Хаджиматеев от 1860 г. Инж. Георги Мъндев също показа ценни артефакти.

Гостите на изложбата имаха възможност да се докоснат до оригиналните фотографии на възрожденски дейци.