Oт 16 до 19 май 2023 г. в хотел „Спартак“ в Сандански се проведе Четвъртият интердисциплинарен докторантски форум с международно участие. Събитието се организира от Център за обучение към Българска академия на науките и Кариерен център към ЦО-БАН.

Форумът беше открит официално от акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН и чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН и директор на Център за обучение – БАН.

За първи път традиционното събитие на Център за обучение – БАН събра за обмен на научни идеи млади учени и лектори както от страната, така и от чужбина. В атмосфера на научна креативност над 90 докторанти от България, Франция, Германия, Полша, Испания, Италия и Хърватия споделиха научната проблематика, по която работят, съдадоха нови полезни контакти и се насладиха на слънчевия и красив град Сандански.

Вдъхновяващи бяха и презентациите от областта на биомедицината, обществените науки, трансфера на технологии в бизнеса и комуникацията на научни знания, представени от гост-лектори от България, САЩ, Ливан, Белгия и Холандия.

По традиция, в края и на настоящия интердисциплинарен форум, най-добрите разработки на участниците бяха отличени. Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева награди с дипломи единадесет участника с доклади и девет – с постери, чиито презентации бяха най-високо оценени от научно жури, както следва:

Наградени участници с доклади:

Борислава Борисова, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Владислава Дишлийска, Институт по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

Ева Мариновска, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Ивайло Георгиев, Институт по роботика – БАН

Иво Хинов, Институт за държавата и правото – БАН

Илия Елияс, Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Ина Анастасова, Институт по полимери – БАН

Мария Пашинска-Гаджева, Институт по математика и информатика – БАН

Никола Ралчев, Институт по микробиология “Стефан Ангелов” – БАН

Svenja Simon, Университет на Саарланд, Германия

Стилияна Стоянова, Институт по механика – БАН

Наградени участници с постери:

Веселина Чакърова, Институт по физикохимия „Академик Ростислав Каишев” – БАН

Dante Maria Aceti, Институт по електроника – БАН

Ирник Дионисиев, Институт по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски” – БАН

Иван Туртуриков, Медицински университет – София

Костадин Андонов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

Лазар Лазаров, Институт по молекулярна биология „Академик Румен Цанев” – БАН

Лилия Ангелова, Институт по електроника – БАН

Михаела Христова, Институт за гората – БАН

Росица Пехливанова, Институт по океанология – БАН

Участниците във форума споделиха своето професионално и лично удовлетворение от проведеното събитие и посочиха, че с нетърпение и радост очакват следващите интердисциплинарни форуми, организирани от Център за обучение – БАН за докторанти, а също така и за пост-докторанти.