Пети интердисциплинарен докторантски форум с международно участие, организиран от Центъра за обучение на БАН (ЦО-БАН) и Кариерен център към ЦО-БАН се проведе от 16 до 19 април 2024 г. в Парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил. Форумът се осъществява под знака на 155-та годишнина от основаването на Българската академия на науките и с подкрепа от Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката.

Традиционният докторантски форум на Центъра за обучение на БАН, обединяващ млади изследователи и доказани учени, бе открит официално на 16 април 2024 от чл.-кор. дбн Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН и директор на Центъра за обучение на БАН.

В три последователни дни повече от 90 участници – докторанти на БАН, на български и чуждестранни висши училища и научни организации от различни научни направления, споделиха своите изследвания, обменяха научни знания и концепции, мисли по научни проблеми в широк изследователски диапазон.

Вдъхновяващи бяха и презентациите на гост-лекторите проф. Мари Врина-Николов, Доктор хонорис кауза на Софийския университет „Св. Климен Охридски“ и професор по български език и литература и по теория на литературния превод в Националния институт за източни езици и цивилизации (INALCO), Франция с лекция на тема: „Картография на забравеното многоезичие в българското литературно пространство“, чл.-кор. Мирослав Дачев, ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстю Сарафов“ (НАТФИЗ) и професор по семиотика на изкуството с лекцията: „Чудотворни Богородични икони на Света гора, свързани с българската култура“ и Ивайло Иванов, директор на Founder Institute Eastern Europe, който демонстрира своите умения и знания пред докторантите, а именно как да трансформират сложни научни концепции кратко и убедително пред неспециализирана публика или потенциални инвеститори.

Основна цел на форума е да стимулира интердисциплинарното мислене и  професионалните контакти между докторанти от различни научни области, както и да мотивира младите учени да реализират свои креативни научни идеи в бизнес практиката.

В края Петия интердисциплинарен форум, най-добрите представени разработки на участниците бяха отличени. Чл.-кор. дбн Евдокия Пашева награди с дипломи седем участника с доклади и седем с постери, чиито презентации бяха най-високо оценени от научно жури.