Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН канят докторантите и младите учени от БАН на второто събитие от Серия уебинари „АКАДЕМИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ“

 

УЕБИНАР

на тема:

 

„Баланс работа – личен живот: мисията (не)възможна“

 

Лектор:

гл. ас. д-р Цветелина Панчелиева, Департамент „Психология“, ИИНЧ-БАН

 

Дата на провеждане на уебинара:

10 май 2022г. (вторник)

 

Продължителност на уебинара:

14.00 – 15.30 часа

 

Линк за включване към уебинара:

Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcOurrzwuE9FvwcXQv3vLnN1Pv031-WrU

 

В уебинара ще бъдат обсъдени ключови психологични принципи за съчетаване на различни житейски роли, както и серия практични насоки как по-ефективно да организираме времето си, докато пишем дисертация или работим по научен проект.

 

Допълнителна информация за събитието, лектора и за серията уебинари е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН:

https://www.facebook.com/careercenterbas/

 

Събитието е с безплатно участие, но е необходима регистрация на посочения по-горе линк в Zoom.