Центърът за обучение – БАН и Кариерният център към ЦО-БАН канят докторанти и млади учени от БАН на второто събитие от серията уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“, което ще се проведе на  24 ноември 2021 г. (сряда), от 10.30 часа.

Уебинарът е на тема „ Добра практика за подготовка, управление и отчитане на успешен младежки проект“.  Лектор е гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф от секция “QSAR и молекулно моделиране” на Института по по биофизика и биомедицинско инженерство  ( ИБФБМИ-БАН ).

Линк за включване към уебинара:

Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следния линк в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcuupqT0rHNLRgoYGisRW-4_QIPirj2AZ

В представянето ще бъде обърнато особено внимание на необходимостта и полезността от това един млад учен да се осмели да поеме отговорност за подготовка и управление на научен проект. Ще бъдат дадени примери за значимостта на натрупания опит при разработването на избраната научна тема, за подкрепящата роля на институцията бенефициент, както и на страничните колаборации. Специален акцент ще бъде поставен и върху подготовката на успешен проект със силно изразена интердисциплинарност.

С информация за събитието и за лектора гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф можете да се запознаете и на фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН: https://www.facebook.com/careercenterbas/

Младите учени и докторанти ще имат взможност да задават въпроси към Мерилин Ал Шариф както по време на уебинара, така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-БАН, в рамките на публикуваното предстоящо събитие https://www.facebook.com/careercenterbas.

Уебинарът си поставя за цел да задълбочи познанията на аудиторията с ценна и полезна информация, представена от млад учен, който се справя със забележителен успех с предизвикателствата на проектната дейност.

Събитието е с безплатно участие, но е необходима регистрирация на посочения линк в Zoom.