Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на петото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН:

Серия уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“

УЕБИНАР

на тема:

 Отдел “Международна дейност, оперативни програми и проекти“ – БАН  представя за Вас:

Дейности Мария Склодовска-Кюри в Рамкова програма “Хоризонт Европа”

и

Двойна дипломна програма с Корейския институт за наука и технологии

 

Лектори:

Габриела Чупренска, гл. експерт към отдел МДОПП-БАН,

Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри,

РП “Хоризонт Европа”

 

Димитър Денев, мл. експерт към отдел МДОПП-БАН,

Референт за Австрия, Германия, Литва, Латвия, Естония, Китай, Япония, Република Корея, Виетнам, Тайван, Монголия, Мароко, Тунис, Иран, Пакистан и Малайзия

Дата на провеждане на уебинара:

8 февруари 2022г. (вторник)

Продължителност на уебинара:

14.00 – 16.00 часа

Линк за включване към уебинара:

Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kf-qrpz0pHNb-YErdBJPDwerAK4D_XLov

Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН:

https://www.facebook.com/careercenterbas/

Информация за уебинара:

Г-жа Габриела Чупренска ще представи пред аудиторията структурата и основните специфики на Дейности Мария Склодовска-Кюри в Рамкова програма “Хоризонт Европа”. Ще даде насоки за целенасочено търсене на информация, ще разясни процеса за кандидатстване Дейностите Мария Склодовска-Кюри целят осигуряване на нови знания и умения на изследователите чрез мобилност и сътрудничество в различни държави, сектори и дисциплини, подобряване на системите за обучение и кариерно развитие.

Г-н Димитър Денев ще запознае докторантите и младите учени с двойната дипломна програма между БАН и училището на Корейския институт за наука и технологии (KIST School), като поясни условията за кандидатстване. Той ще предостави и информация за ежегодните срещи на Нобелови лауреати в гр. Линдау, Германия (Lindau Nobel Laureate Meetings), за които БАН номинира млади учени всяка година.

Лекторите ще посочат своето приемно време и координати за контакт за желаещите индивидуални консултация по конкретни въпроси, свързани с програмите.

Убедени сме, че уебинарът ще разкрие нови възможности пред Вас и ще бъде много полезен за Вашето научно развитие. Ще имате възможност да установите контакт с експерти по разглежданите теми. Очакваме Ви в платформа Zoom! Събитието е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на посочения по-горе линк в Zoom.

 Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН