Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на третото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН:

Серия уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“

УЕБИНАР

на тема:

 Подготовка на изследователски проекти и кандидатстване към финансиращи организации

 

Лектор:

доц. д-р Цанко Гечев,

Директор на Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ),

доцент в катедра Физиология на растенията и молекулярна биология,

Пловдивски университет

 

Дата на провеждане на уебинара:

3 декември 2021г. (петък)

 

Продължителност на уебинара:

10.00 – 11.30 часа

 

Линк за включване към уебинара:

Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следният линк в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsdeygrDwvEtIIv-wes85e-Zvsizo2X7Rl

 

Информация за лектора:

Доц. Гечев притежава богат опит в писането и управлението на проекти. Той е водещ изследовател и координатор на 8 завършени и 3 текущи международни проекта.

Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), чийто директор е доц. Гечев е координатор на европейски проект финансиран по програма Хоризонт 2020 на тема  „Изграждане на Център по растителна системна биология и биотехнологии за трансфер на фундаментални научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в БългарияPlantaSYST“ (2017-2024 г). Партньори по проекта са 4 български и 2 немски научни организации (Институт по молекулярна растителна физиология ,,Макс Планк’’ и Университета на Постдам). Доц. Гечев е носител на награда Питагор за успешен ръководител на международни научни проекти за 2017г.

Теми, които ще бъдат засегнати на уебинара са:

  • Общи правила при подготовката на изследователски проекти
  • Видове проекти
  • Финансиращи организации. Специфични особености
  • Писане, кандидатстване и управление на проектите

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към доц. Цанко Гечев по време на уебинара, а също така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-БАН, в рамките на публикуваното предстоящо събитие (Event) https://www.facebook.com/careercenterbas.

Убедени сме, че уебинарът ще бъде много интересен и практически полезен за усвояването на полезни умения и Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в платформа Zoom! Събитието е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на посочения по-горе линк в Zoom.

 Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН