На вниманието на докторанти и млади учени

Уважаеми колеги докторанти и млади учени,

Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на седмото събитие от специално организирани за докторантите и младите учени от БАН:

Серия уебинари „Писане и управление на успешни научни проекти“

УЕБИНАР

на тема:

 Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г., ФНИ“

Лектор:

Проф. дхн Юрий Кълвачев,

Управител на Фонд „Научни изследвания“

Дата на провеждане на уебинара:

28 април 2022г. (четвъртък)

Продължителност на уебинара:

11.00 – 12.30 часа

 Линк за включване към уебинара:

Можете да се регистрирате и да вземете участие в събитието на следния линк в платформа Zoom:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsde-qqTsjH9AkvfcMmmk41MsQsObPlbiB

 Информацията за събитието е достъпна и на Фейсбук страницата на Кариерен център към ЦО-БАН:  https://www.facebook.com/careercenterbas/

Информация за уебинара:

Конкурсът за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти на Фонд „Научни изследвания“ подкрепя осъществяването на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност.

По време на уебинара управителят на ФНИ, проф. дхн Кълвачев, ще даде важна информация и подробни разяснения за процедурата на кандидатстване за предстоящия за 2022г. конкурс:

Обща информация

  • Цел на конкурса и научни области
  • Финансиране

Допустимост

  • Организации – кандидати
  • Екип на проекта
  • Разходи и етапи на финансиране

Провеждане на конкурс

  • Кандидатстване
  • Оценка на проектните предложения

Ще имате възможност да зададете Вашите въпроси към проф. Кълвачев по време на уебинара, а също така и предварително – на Facebook страницата на Кариерен център към ЦО-БАН, в рамките на публикуваното предстоящо събитие (Event) https://www.facebook.com/careercenterbas.

Убедени сме, че уебинарът ще бъде много интересен и практически полезен за усвояването на полезни умения и Вашето кариерно развитие! Очакваме Ви в платформа Zoom! Събитието е с безплатно участие, но е необходимо да се регистрирате на посочения по-горе линк в Zoom.

Център за обучение – БАН

Кариерен център към ЦО-БАН