Събранието на академиците избра днес нови член-кореспонденти в областите „Изкуство“ и „Изкуствознание“.

 

Отделение „Изкуство и изкуствознание”

Направление „Изкуство“

Член-кореспондент Георги Господинов Георгиев

Роден е през 1968 г. Той е поет, писател и литературовед. Автор е на повече от 15 книги в различни жанрове – поезия, разкази, романи, пиеси, либрето за опера, изследвания на близкото минало, сценарии за филми. Романите „Естествен роман“ и „Физика на тъгата“ са преведени на 25 езика в над 40 страни по света. „Сляпата Вайша“, късометражен филм по неговия едноименен разказ, стига до финалните номинации за Оскар през 2017 г. Работи в Института за литература при БАН.

 

Направление „Изкуствознание“

Член-кореспондент дфн Мирослав Иванов Дачев

Роден е през 1962 г. Работи в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” като професор по семиотика на изкуството; член на факултетен съвет „Екранни изкуства”; член на академичния съвет на НАТФИЗ; ръководител на Консултативен съвет към ректора „Стратегия и развитие”; ръководител на катедра „Световна култура“. Водещи са интердисциплинарните му изследвания по семиотика на изкуството. Сред научните му трудове с особена тежест е многотомната поредица „Атониада“, посветена на изкуството и културата в манастирите на Свeта гора.

 

За първи път Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст.

 

Отделение по природоматематически науки

Направление „Математическите науки“

Член-кореспондент Младен Светославов Савов

Роден е през 1978 г. Той е един от плеадата млади лидери, които дават тон в съвременната стохастика, развивайки нови направления в областта на теория на вероятностите и стохастичните процеси. Развива и прилага нови методи, като използва удачно модерния апарат на функционалния анализ, специални функции, комплексен анализ, интегрални уравнения,Тауберови теореми, теория на разпределенията и целия арсенал на теория на вероятностите. Савов е успял да даде отговор на проблем от 60-те години на миналия век и да направи пробиви в решаването на отворени проблеми на Бенджамин и Берестики, Еванс и Винкел.

 

Направление „Физически науки“

Член-кореспондент дфн Стойчо Стоянов Язаджиев

Роден е през 1972 г. Работи в областта на теоретичната и математическа физика. Научните му приноси са свързани с теория на гравитацията, релативистка астрофизика, космология и теорията на черните дупки. Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследвание на уравненията на Айнщайн и техните модификации). Работи в Института по математика и информатика на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Отделение „Медицински науки“

Член-кореспондент дмн Николай Стефанов Габровски

Роден е през 1971 г. Той  е един от водещите неврохирурзи в България, ползващ се с голям национален и международен авторитет. Развива научна дейност в различни области на неврохирургията като невроонкология, съдова неврохирургия, гръбначна (спинална) хирургия, невротравматология. Осъществил е самостоятелно или в екип над 5 000 интервенции при широк спектър мозъчни и гръбначни неврохирургични заболявания. Пионер е в различни аспекти на навигираната гръбначна хирургия и роботизираната неврохирургия. Работи като началник на клиника по неврохирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.

Приключи конкурсът за избор на академици и член-кореспонденти на БАН. Новоизбрани са 14 академици и 20 член-кореспонденти, от които трима са на възраст до 50 години.